Kartbild video Albrunna - Ljungbyholm
|

Ett axplock om vindkraft

Dela

Vi börjar med en videofilm från strandkanten i Albrunna som visar hinderbelysningen från vindkraftverken i Ljungbyholm.

Filmat med mobilkamera från strandkanten i Albrunna i dec ’22. Kvällstid är hinderbelysningen väl synlig från de 8 vindkraftverken i Ljungbyholm. De ligger mer än 4 mil bort, är 200 meter höga, med navet (och belysningen) på 125 meters höjd.

Kartbild video Albrunna - Ljungbyholm
Kartbild video Albrunna – Ljungbyholm

Vid Mörbylånga kommunfullmäktige i december presenterades information om havsbaserad vindkraft:


Projektet Fånga vinden hade en slutkonferens som en del av EnergiTing Sydost 2022-11-10. Videon ligger på YouTube

I presentationen berättar Länsstyrelsen att de tagit fram planeringsunderlag som en interaktiv karta. Den visar var de anser att vindkraft kan byggas och hur generationsväxlingen är tänkt när befintliga verk ska bytas ut. De blir färre i antal men betydligt högre. Vi får även lära oss om PPA-avtal, price purchase agreement, för den väderberoende elen. När den inte levererar övergår ansvaret till den planerbara kraften.

Runt Öland är den havsbaserade vindkraften på framfart. Samrådstiden för Neptunus är förlängd till 31 januari, på grund av uppdaterade riksintressen för sjötrafikstråken. Neptunus är bara en av alla industrianläggningar som planeras i Östersjön, där man kombinerar vindkraft med vätgasfabriker. Både el och vätgas ska gå på export till andra länder. Hur mycket som kommer svenska kunder till del är oklart. OX2 presenterade nyligen sina planer.

Här kan man läsa lite mer om vätgas.


Jag har räknat på hur långt man kommer att kunna se Neptunus, om det byggs. Från Ölands södra udde ligger den planerade vindkraft/vätgasanläggningen 56 km söderut enligt kartan på Vindbrukskollen. Med en totalhöjd för vindkraftverken på 420 meter, och frigången till havsytan 20-30 meter, hamnar navet – där hinderbelysningen monteras – på 220-225 meters höjd. Hur långt bort kommer man kunna se det högintensivt vitt blinkande ljuset? Med ekvation från Försvarshögskolans lärobok i Militärteknik rev 2020 Sensorteknik räknar vi fram att hinderbelysningen från Neptunus kommer vara synlig på 64 km avstånd. Det vill säga mer än väl synlig från södra Öland. Långe Jan, Sveriges högsta fyr med sina 42 meter, kommer ha en blixtrande bakgrund med hundratals vita punkter.

Det är inte bara Öland som drabbas. Åland sätter också värde på sin natur. Insändaren Vad är priset för en fri horisont? fångar så väl våra egna tankar. Likaså Vindkraften och dess inverkan på vår livsmiljö.

Vi avslutar med lite tankar, om argumentet för vindkraft i Sverige, att vi behöver ställa om.

Sverige hade stabil, säker och billig el från vattenkraft, kärnkraft och värmekraft, redan då nästintill fossilfritt. Andra länder avundades vår stabila elmarknad.  Vad är det vi ställer om?

Relaterade inlägg Neptunus: vind- och vätgasindustri i Östersjön och Vindkraft runt Öland med mera… Ännu fler inlägg hittar du under fliken Energi

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

One Comment

  1. Tack för en tydligt belysande beskrivning!
    Detta visste jag inte om…
    Bor i Mörbylånga kommun.

Comments are closed.