Ett förändrat strandskydd på remiss – del 2
|

Ett förändrat strandskydd på remiss – del 2

Jag har ju tidigare skrivit flera inlägg om strandskyddet som i vår kommun är 300 meter. Under våren har ett nytt lagförslag varit ute på remiss. Mörbylånga kommun var inte remissinstans, men har skickat in ett utförligt och genomtänkt svar: Ett balanserat synsätt på strandskyddet är en av nycklarna till att kunna utveckla vår landsända…

Det rör på sig i syd…
| | |

Det rör på sig i syd…

I Grönhögen arbetar kommunen just nu med tre olika detaljplaner. Industriområdet och hamnen, söder om Syrénvägen samt fotbollsplanen. Ett förslag med skisser och plan har tagits fram för fotbollsplanen, som först går till markägare och sen till samhällsbyggnadsnämnden, därefter ut på samråd senare i vår. Detaljplaner(na) för industriområdet/hamnen och Syrenvägen har fått en egen sida…

Nätverk Sydöland feb/mars 2021
| |

Nätverk Sydöland feb/mars 2021

Såhär i början ses vi en gång i månaden för att få upp styrfarten. Tack Eva Engström för mötesanteckningar som gett stommen till hela inlägget. På mötet i februari diskuterade vi frågor som prioriterats av nätverket. Många av frågorna hänger ihop och kan slås samman. Äldreomsorgsplanen ska upp i nämnden i februari och ut på…

Ett förändrat strandskydd på remiss
|

Ett förändrat strandskydd på remiss

Just nu är ett förslag till förändrade strandskyddsregler ute på remiss. Jag har tidigare beskrivit hur nuvarande begränsningar försvårar möjligheterna att hitta byggbar mark på Sydöland. I dagens inlägg samlar jag länkar och dokumentation, för den som vill sätta sig in i hur man tänkt. Hör gärna av dig om du har synpunkter. Utredningen tar…

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000
| | |

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000

Strandskydd och andra restriktioner begränsar var man får bygga. Något Claes Elinder skriver detaljerat om i boken Rädda Sydöland. Även stort tack till Anders Andersson, planarkitekt på kommunen, som tålmodigt förklarat vad som gäller. I Mörbylånga kommun är strandskyddet 300 meter. “Utökat skydd längs Ölands kustStrandskyddet omfattar enligt lag (Miljöbalken 7 kap 13 §) land-…