Synpunkter samråd Utgrunden vindkraft

Planerna för nya Utgrunden diskuteras i stugorna. En grupp fastighetsägare har skrivit gemensamma synpunkter, som jag fått tillstånd att lägga ut här:

Jag kan förmedla kontakt om du vill vara med och skriva under, de behöver namn och fastighetsbeteckning, senast 16 december. Jag nås på eva@evadillner.com Skrivelsen skickas till samrådet, kommunen och länsstyrelsen.

Annars kan man skick egna synpunkter om samrådet senast 21 december.

Marcon Wind Power AB söker tillstånd via samråd för nya vindkraftverk vid Utgrunden i Kalmarsund. Utgrunden II omfattar ett verksamhetsområde på ca 26 km2. Projektet kommer att bestå av upp till 17 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 275 meter. Kortaste avstånd till fastlandet från projektområdet är ca 9 km och till Öland är det ca 5 km. De närmaste orterna på fastlandet respektive Öland är Bergkvara och Degerhamn. För att synpunkter ska kunna beaktas vid en ansökan till miljödomstolen ska de ha fått dina synpunkter senast den 21 december 2021. Svar skickas in till: info@marcon.se Kopiera registrator@morbylanga.se Mörbylånga kommun. Att skriva insändare lyfter frågan, men påverkar inte beslutet. Därför är just synpunkterna till samrådet och kommunen så viktiga.

Södra Bruket. Utgrundens fyr synlig till vänster, 25 meter hög.
Utgrunden animation vid Södra Bruket
Utgrunden animation vid Södra Bruket

Visualisering med föreslagna vindsnurror 275 meter höga.

Jag lägger ut egna synpunkter i kommande inlägg. Det kommer även några videoklipp på bloggen Alvarsamt

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

One Comment

Comments are closed.