|

Samråden avlöser varandra

Dela

Även om regeringen aviserat att kablar till havsbaserad vindkraft ska bäras av exploatören och inte svenska skattebetalare, fortsätter planeringen. RWE Södra Victoria planeras sydost om Öland. Nu vill de göra bottenundersökningar i Kalmarsund inför nedläggning av elkabel mellan Björkenäs i Torsås kommun och vindkraftsanläggningen. Synpunkter skickas in senast 28 februari.

Jag begärde ut samrådsunderlaget, de ska även lägga upp den på projektsidan:

Här kan du läsa om samrådet för själva vindkraftsanläggningen som var ute på samråd i somras.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts