VA och cykelled – ett vinnande koncept
| | |

VA och cykelled – ett vinnande koncept

Dagens Staffan Lagerström Cyklistens paradis är litet men ljuvligt påminde mig om att skriva om varför sträckan mellan Grönhögen och Södra Möckleby anses vara bästa biten på hela leden i syd. Här har man varit smart och kombinerat läggning av VA med cykelleden. Man måste ändå fylla igen efter VA och att då lägga några…

Vad tycker folket?
|

Vad tycker folket?

Jag har fått många svar på senaste inlägget där jag ställde frågan VAD TYCKER FOLKET? Eftersom det också varit tidigare diskussioner och mailtrådar har jag försökt samla ihop allihop så vi inte tappar bort viktiga synpunkter: Om grupperna ska vänta på varandra, händer inte mycket, utan det blir som med alla andra försök, att allt…

Nätverk Sydöland 14 jan 2021
|

Nätverk Sydöland 14 jan 2021

Vi börjar komma igång, snart är nog alla representanter på plats för varje socken. Alla känner sig inte redo att göra prioriteringar bland sakfrågor utan vill lyssna runt i socknarna först. Därför gör vi en ny prioriteringsrunda inför nästa träff om tre veckor: Strandskydd Bostäder Seniorboende Inflyttning Hamnarna Båtfärja Cykelleden Toaletter Ödehus/tomma lokaler Kontorshotell Alunskolan…

Nätverk Sydöland
|

Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland hade sitt första möte i december, med överlämning från uppstartgruppen och Kraftsamling Sydöland, introduktion av oss som ska representera socknarna samt en runda vad vi fått med oss som viktiga frågor att lyfta för Sydöland. På kommunens hemsida ligger nu info om nätverket och representanter från de sex socknarna. Även lokaltidningarna informerar Nytt…

Idérika Sydöland
|

Idérika Sydöland

Här har jag försökt samla den idérikedom som bubblat fram på Sydöland. Under årens lopp har många förslag lagts fram. En del har blivit verklighet som fiberbredband 😊. Kommunen har skapat Översiktsplan 2014 (det går att ladda ner olika delar) och Näringslivsstrategi 2015. Claes Elinder samlade sina tankar i boken Rädda Sydöland. Om du inte…

Olika sätt att stimulera inflyttning
| |

Olika sätt att stimulera inflyttning

Fritidsägarna kom redan i mars till Öland. De har stannat kvar. Många som jobbat på distans förhandlar nu med arbetsgivare hur de kan permanentera arrangemenget. De som tidigare varit här några månader av året har förlängt säsongen. Fler och fler upptäcker hur fint det är här på våren och hösten. Borgholms kommun är på charmoffensiven….