Insändare: Släpp Syrenvägen fri
|

Insändare: Släpp Syrenvägen fri

Släpp Syrenvägen friDet är mer än två år sen jag blev ombedd att lägga ut info om förslag till detaljplan för Syrenvägen. Det var startskottet för mitt engagemang för byggplaner i Grönhögen. Kommunen äger marken, men skrev ett samexploateringsavtal med MBAB 2018. “Kommunen avser att tillföra området med byggklara tomter för villabebyggelse, och Bostadsbolaget avser…

Var sak har sin tid

Var sak har sin tid

Jag började skriva om Sydöland på bloggen för att dela information om detaljplaner i Grönhögen. Sen kom Claes Elinders bok Rädda Sydöland, jag såg en möjlighet att hjälpa till att hålla dialogen levande. Med det blev den en djupdykning i sakfrågorna och så hamnade jag i Nätverk Sydöland. Till att börja med var våra mötesanteckningar…

Mötet med markägare en fullträff
|

Mötet med markägare en fullträff

Att bjuda in markägare till informationsmöte med kommunen blev en fullträff. Vi är så nöjda. Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland har stött och blött frågan – hur kan vi gå tillväga? Hur kan vi hitta fler möjligheter för bostäder? En förutsättning för inflyttning samt stävja utflyttningen från Sydöland. Kommunen kan inte uppmuntra markägare att stycka av…

Informationsträff Nätverk Sydöland
|

Informationsträff Nätverk Sydöland

Lite sen i publiceringen, men ville få med uppdateringen efter bloggen flyttat till hemsidan. Till januarimötet hade Ås socken bjudit in våra kommunpolitiker: Hej och varmt välkomna till en informationsträff med Nätverk Sydöland!Nätverk Sydöland bildades för nästan exakt ett år sedan, som ett resultat av projektet Kraftsamling Sydöland, med syfte att genom dialog stärka samverkan…

Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?
|

Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?

Träffarna för Nätverk Sydöland roteras mellan våra socknar. Senast var det vi i Ventlinge som stod på tur. Torbjörn Arvidsson har nu tagit över efter Johan Bjärkse som min medrepresentant för Ventlinge socken. Stort tack till Johan och välkommen Torbjörn! Vår inbjudan: Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?  Tanken är…

Äger du mark på Sydöland?
|

Äger du mark på Sydöland?

Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland ser att folk vill flytta hit. Då behövs byggbar mark. Detaljplaner är på gång i Grönhögen samt några tomter i de andra byarna. Men vi tror det finns intresse för mer. Att stycka av mark kan kännas krångligt och komplicerat. Vi vill underlätta processen och kontakten mellan markägare och kommunen.Bofrågegruppen i…

Funderar du på att stycka av mark till bostäder?
| | |

Funderar du på att stycka av mark till bostäder?

Nyheter från Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland Stycka av mark Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland försöker göra det enklare för markägare att få svar på frågor. Hur går det till? När behöver jag förhandsbesked kontra detaljplan? Efterfrågan på bostäder på Sydöland är större än utbudet. Vi hade tänkt bjuda in till fysiskt möte med kommunen men det…

Vandringsled blir cykelled
| | |

Vandringsled blir cykelled

Efter alla turer har kommunen bestämt sig. “Cykelleden Fyr till Fyr. KS (Kommunstyrelsen) presidium har efter dialogen med bland annat representanterna i Nätverket under sommaren och därefter vidare undersökningar av förvaltningen beslutat att låta ÖKF (Ölands kommunalförbund) lämna in ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för utbyggnad av sträckan Solberga – Skärlöv, med tillägget att beläggningen…