Sodra-Victoria-MKB-2023
|

MKB för Södra Victoria i Östersjön

Dela

Det gäller att ha koll på kungörelseannonserna på näst sista sidan i lokaltidningen. RWE Renewables ansöker om Natura 2000 tillstånd för uppförande och drift av en havsbaserad gruppstation med vindkraftverk vid Södra midsjöbanken, sju mil sydost om Ölands södra udde. Ansökan avser uppförande och drift av 100 stycken 295 meter höga vindkraftverk inom Natura 2000-omrädet Hoburgs bank och midsjöbankarna.

Annons MKB Södra Victoria

Södra Victoria var ute på samråd sommaren 2022, det har även varit samråd för havsbottenundersökning för kablar och ett samråd för själva kablarna. MKB eller miljökonskvensbeskrivningen är en av de viktigaste att hålla koll på för att skicka in synpunkter och påverka politiker i kommunerna. Södra Victoria ligger i svensk ekonomisk zon, här är det är regeringen som sitter på beslutsmakten. Diarienummer 5317-2022

Länk till MKB dokument >> sista dagen att skicka in synpunkter är 31 maj, till kalmar@lansstyrelsen.se

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts