Simpevarp 98 vindkraftsverk 350m
|

Motvind Öland

Jag har startat en Facebookgrupp Motvind Öland. Det är nu så många samråd runt om vår ö och det blir många konversationstrådar. En grupp ger oss bättre möjlighet att kommunicera med varandra och dela information och kunskap. Dessutom ett lätt sätt att samla signaturer för skrivelser som ska skickas in till samråd, myndigheter och politiker.

Gå med i gruppen här >> eller skanna QR-koden.

QR kod Motvind Mörbylånga
QR kod Motvind Mörbylånga

Det är flera samråd på gång. Dels ännu mer industriell vindkraft vid Simpevarp i Kalmarsund mellan Öland och Oskarshamn, dels nedläggning av kabel för Södra Victoria, mellan Nybro via Kalmarsund till sydost om Öland.

KABEL Samrådet gällande en planerad ledning från Södra Victoria till stamnätet. En sjökabel från vindkraftsindustrin i Östersjön till det så kallade landtaget, en omkopplingspunkt i strandzonen, och en landkabel från landtaget till en anslutningspunkt till stamnätet mellan Nybro och Hemsjö. Landtaget planeras i närheten av Bergkvara i Torsås kommun. Synpunkter gällande planerad ledning kan lämnas senast den 5 april via e-post till sodravictoria@rwe.com. Länk till samrådsunderlaget längst ner på länkade sidan.

SIMPEVARP Cloudberry Offshore Wind AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft i
Kalmarsund öster om Simpevarp i Oskarshamns kommun, Kalmar län. Projektet
omfattar maximalt 98 vindkrafterk med en maximal höjd om 350 meter. Har du frâgor, vill lämna ett yttrande eller önskar fä samrådshandlingen skickad till dig maila samrad.cloudberry@ecogain.se
Märk yttrandet “Simpevarp” och skicka det senast den 31 maj 2023.

Sista bilden visar planerade vindkraft och vätgasfabriker som planeras i Östersjön. OX2:s storslagna planer kan ni läsa om här >>

Jag har inte publicerat synpunkterna jag skickade in för Neptunus. En text på tio sidor med rejält underlag för ett flertal debattartiklar. Vill man komma in i rikspressen kräver de ensamrätt på publicering. Det lönar sig att skapa bra underlag. Inte så lite stolt över publiceringen i SvD Debatt, en helsida i söndagstidningen den 26 februari. Över 16 tusen visningar bara på Twitter:

Hur sätter man ett pris på det ovärderliga? debattartikel i Svenska Dagbladet signerad Eva Dillner

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts