Vem kan ha nytta av “att ge ut en bok”?

Först och främst är boken tänkt för blivande författare, som vill förstå hur de kan bli publicerade författare. Förutom den etablerade förlagsutgivningen så finns det otroligt många fler alternativ att få sin bok utgiven. Vi ska prata mycket om det.Boken är tänkt som en guide, för att underlätta kontakterna med tryckerier, författarförlag, bokhandlare, journalister, distributörer,…

Upphovsrätt

I Sverige har vi automatisk upphovsrätt. Det betyder att du inte behöver registrera ditt verk för att upphovsrätten ska gälla. USA har också automatisk upphovsrätt, men där finns även möjligheten att registrera dina verk hos Copyright Office. Men betyder upphovsrätten något, nu när så många tycker att fildelning är helt ok?Lagen har inte ändrats. Att…