| | |

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000

Strandskydd och andra restriktioner begränsar var man får bygga. Något Claes Elinder skriver detaljerat om i boken Rädda Sydöland. Även stort tack till Anders Andersson, planarkitekt på kommunen, som tålmodigt förklarat vad som gäller.

I Mörbylånga kommun är strandskyddet 300 meter.

“Utökat skydd längs Ölands kust
Strandskyddet omfattar enligt lag (Miljöbalken 7 kap 13 §) land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. I Mörbylånga kommun är strandskyddet utvidgat längs våra kuster och gäller 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet.”

https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/15lx78hen1ku2j54s87s/strandskydd-fig1.png
Länkad illustration från Boverket.

Vad innebär strandskyddet för Grönhögen?

Blåkryssat område är strandskyddat till 300 meter. Källa kommunens fastighetskarta
Sen finns det landskapsbildsskydd, grönstreckade områden
För att krångla till det ytterligare för markägaren har vi även det brunstreckade Riksintresse – kulturmiljö.

Inom redan detaljplanerade områden som i Grönhögen, är strandskyddet upphävt. Däremot om man ändrar redan befintlig detaljplan är strandskyddet automatiskt 100 meter. Det går att upphäva, vilket man gjorde för merparten av området i Färjestaden. Gotland lyckades bli LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära områden som möjliggör undantag från strandskyddsbestämmelserna). Vi är inte ensamma om att brottas med för mycket regelverk, här bara en artikel som exempel Strandskydd bör vara undantaget – inte regeln Göteborgs Posten 24 juli 2020.

Hur långt upp går 300 meter strandskydd där befintlig bebyggelse ligger i Grönhögen?

Källa Lantmäteriet. Röda streck visar hur långt upp 300 meter går. I stort sett hela vägen upp till Ottenbyvägen. En rudimentär illustration, men kartan är gratis 😉

Om vi skulle börja från noll idag, skulle samhället Grönhögen inte finnas på kartan.

För att krångla till det ytterligare är Grönhögen klassad som tätort. Det innebär att angränsande mark inte får tas i anspråk för bebyggelse innan tätorten utvecklats. Vi har ett flertal detaljplaner på gång, vilket är positivt. Men för markägare med angränsande mark är det vänta som gäller. Bygga på åkermark renderar dessutom oftast ett nej från länsstyrelsen. Ja och så angränsar vi till alvaret, där gäller Natura 2000.

Källa Naturvårdsverket, Natura 2000 områden

Inte lätt att hitta nya byggmöjligheter mellan havet och alvaret 🤔 men nu jobbar kommunen med att hitta möjligheterna i Grönhögen.

Hoppas jag nu fått alla detaljer korrekt. Man kan lugnt säga att det är en djungel av regelverk som begränsar äganderätten och kommunens självbestämmande.

Ännu en utredning är på gång som ska se över strandskyddet. “Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020. Regeringen utser Catharina Håkansson Boman till särskild utredare.” Vill man påverka är det nog nu man bör höra av sig till utredarna och partierna.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts