Informationsträff Nätverk Sydöland

Dela

Lite sen i publiceringen, men ville få med uppdateringen efter bloggen flyttat till hemsidan. Till januarimötet hade Ås socken bjudit in våra kommunpolitiker:

Hej och varmt välkomna till en informationsträff med Nätverk Sydöland!
Nätverk Sydöland bildades för nästan exakt ett år sedan, som ett resultat av projektet Kraftsamling Sydöland, med syfte att genom dialog stärka samverkan för utveckling på Sydöland. I Nätverket sitter 12 representanter från Sydölands sex socknar och två tjänstepersoner från Mörbylånga kommun. Ni kan läsa mer om Nätverket här: Nätverk Sydöland – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)
Nätverket vill nu bjuda in er för att få träffa er ordföranden (och presidier) och presentera sig själva och vad man har jobbat med under sitt första år. Ordförandeskapet i Nätverket roterar och träffen kommer därför hållas av representanterna från Ås socken – Ulrika Parboäng och Hans Sabelström.

Ett uppskattat möte med bra dialog! Länk till Nätverk Sydöland på kommunens hemsida, där ligger mer information och alla rapporter.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts