Var sak har sin tid

Jag började skriva om Sydöland på bloggen för att dela information om detaljplaner i Grönhögen. Sen kom Claes Elinders bok Rädda Sydöland, jag såg en möjlighet att hjälpa till att hålla dialogen levande. Med det blev den en djupdykning i sakfrågorna och så hamnade jag i Nätverk Sydöland. Till att börja med var våra mötesanteckningar endast för internt bruk och kommunens hemsida kunde ju inte vi i nätverket använda. Med tiden blev det att jag skrev mer om mer om vårt arbete, det gjorde att vi som nystartad grupp kunde koncentrera oss på verkstad. Nu börjar vi se skördar av vårt arbete, mötesanteckningarna är numera skrivna för allmän distribution. Det är inte så länge sen Facebooksidan för Kraftsamling Sydöland döptes om till Nätverk Sydöland.

För att nätverket ska ha en gemensam plattform där vi kan fånga upp alla sex sydsocknarna och ha en dialog med invånarna beslutade vi vid senaste mötet att själva kommunikationen om Nätverk Sydöland framöver läggs ut på Facebooksidan Nätverk Sydöland. Gå in och följ den nu. Sidan kommer administreras av alla i nätverket, och vi hoppas på en ännu bättre dialog och samverkan med alla i syd.

Mötesanteckningar med mera hittar du på kommunens hemsida.

Var sak har sin tid, och bit för bit hittar vi i Nätverk Sydöland vårt sätt att arbeta och kommunicera, tillsammans med vår eminente lots Eva Engström, landsbygsutvecklare i Mörbylånga kommun.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts