Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?

Träffarna för Nätverk Sydöland roteras mellan våra socknar. Senast var det vi i Ventlinge som stod på tur. Torbjörn Arvidsson har nu tagit över efter Johan Bjärkse som min medrepresentant för Ventlinge socken. Stort tack till Johan och välkommen Torbjörn! Vår inbjudan:

Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut? 

Tanken är ett dialogmöte, för att lyssna in, lyfta på bollarna för att sen se hur vi kan jobba vidare, kanske i en mindre arbetsgrupp.
Agenda:
Presentation av alla närvarande och vilken möjlighet/roll var och en har att påverka busstrafiken på Sydöland.
Diskussion av följande identifierade utvecklingsområden

  • Bättre möjligheter kunna ta med cykel på bussen
  • kunna åka med buss oavsett om det är skolskjuts, serviceresor, närtrafik…
  • tydligt och klart – vad gäller om man ska boka närtrafik, när, var, hur? Information lätt att hitta och förstå, speciellt för de som kommer utifrån
  • möjlighet att samordna när kanske 10 personer ska åka samma dag
  • detaljplaner och tomter snart på marknaden, hur snabbt kan buss-service skala upp för att möta behov vid inflyttning?
  • mindre bussar som går i skyttel/cirkeltrafik. Näringsidkare har svårt att rekrytera personal för de kan inte ta sig till jobbet. 
  • små bussar som går runt hela ön, hoppa på hoppa av, kanske små cirklar som går omlott. Långe Jan till Långe Erik, medsols och motsols? Många turistorter har bussar som går runt-runt-runt, enkelt att köpa kort/biljett, kliva på och av.
  • knyta ihop långfärdsbussar och flyg med matarbuss från Sydöland

Utöver Nätverk Sydöland är Silverstrands/Tomasbuss inbjudna liksom tjänstepersoner från KLT och politiker från kollektivtrafiknämnden respektive regionala utvecklingsnämnden. Dessutom är kommunstyrelsens presidium och ordf i kultur och tillväxtnämnden inbjuden. Håller i mötet gör Eva Dillner och Torbjörn Arvidsson, representanter för Ventlinge socken i Nätverk Sydöland.

Nätverk Sydöland är ett dialogforum som jobbar med utvecklingsfrågor för Sydöland, som ni kan läsa mer om här: Nätverk Sydöland – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)

Mötesanteckningar:

Presentation KLT:

Vi fortsätter vårt arbete med att lägga priofrågorna i arbetsgrupper. Det gör att vi över tid inte tappar fokus på andra bollar. Varje grupp har en sammankallande som hjälp att puffa utvecklingen framåt. Det kan ibland kännas lite gnetigt, men det behövs så slipper vi förhoppningsvis fler tappade sugar på Sydöland. Sammankallande för arbetsgruppen Bussar är Torbjörn Arvidsson. Våra andra grupper är Bofrågor, Vatten och avlopp, Cykelleden samt Kultur.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts