|

Framtid Sydöland

Ett stort tack till Claes Elinder som skrivit boken Rädda Sydöland och delat ut till alla permanentboende. Det märks att den satt fart på diskussionerna. Folk pratar om den – om idéerna, om de håller med eller inte, vad de tycker och tänker. Det är bra. Det kan vara puffen som får korken att gå ur. Nu är tiden äntligen (över)mogen att göra rätt saker. Att inte vara i takt med resten av världen kan ha sina fördelar.

I boken nämns bland annat Eksjö kommun, min hemvist de tjugo åren innan jag flyttade till Grönhögen 2018. De slapp rivningshysterin på 1960-talet och har nu en stadskärna som Gamla Linköping, fast på riktigt. En byggmästare hade köpt upp de gamla trähusen och renoverat, en stor del av staden är byggnadsminnesförklarad. Idag en charmig småstad som fortfarande har en levande handel och stadskärna.

Att Sydöland inte varit med i utvecklingstrenden med massturism kan ha sina fördelar. Det som finns här är unikt. Världsarvet och alvaret. Naturen i sin nakna skönhet. Evigheten och vidderna, en förunderlig utsikt som sträcker sig så långt ögat når. Tystnaden mitt ute på alvaret eller lugnet i Ottenbylund. Blåsten och vita gäss på havet. En ständigt varierande skönhet. Den perfekta grogrunden för kreativitet, vare sig du är konstnär eller IT-geni. En självklar plats för återhämtning och komma ikapp sig själv.

Flytten till Grönhögen är det bästa jag gjort. Här finns en fantastisk natur, oändliga vandringsmöjligheter, välkomnade människor – byarna på södra Öland har den gammaldags trygga bykänsla som gått förlorad på så många håll i Sverige.

Här bor man granne med maten. Vilken lyx att ha tillgång till vildfångad fisk, naturbeteskött direkt från gårdarna där man ser hur bra korna har det. Färska grönsaker och ägg, direkt från Norrgården. Verksamheterna är mestadels småskaliga, som Näsby Städ, Össbys trädgårdstjänst, Carlas Café, Näsby Nav, ICA Nära och Grönhögens Kalk för att nämna några få. Parboäng Gård må driva runt femtom gårdar, men antalet anställda är få jämfört med Cementa innan de flyttade merparten av verksamheten till Gotland.

Jag fascineras av berättelser hur det var förr, när alla grannar var permanentboende, det fanns butiker, post, bank och skola. Då fungerade hela samhället. Det gick runt. Problemet idag är att alltför få bor här året om. Efter Corona är nog chanserna större att fler flyttar hit, åtminstone delar av året. Att jobba på distans är här för att stanna. Man kan fortfarande träffas IRL, men inte behöva bo mitt i stan. Som Claes skriver i sin bok, 50+ är en självklar målgrupp, de har sin försörjning och här finns ju värden som är svåra att finna i resten av Sverige. Vi är flera som hittat hit efter långa år utomlands. Personligen ser jag helst att det inte bara blir golfare, men även fågelskådare, naturälskare och kreatörer i mixen. Framförallt behöver vi fundera på hur vi skapar möjligheter för ungdomarna som växer upp här att stanna kvar och leva sina liv här.

Det är många fritidshusägare i kommunen. Jag gillar idén att sänka kommunalskatten så det är förmånligt att skriva sig här. Men gör det permanent. Med utjämningssystemet spelar det ju egentligen ingen roll, Malmö går back varje år och resten av Sverige betalar. Det fungerar ju förstås bara om alla inte gör som Malmö.

Jag har skapat en ny flik Sydöland på bloggen för att samla mina reflektioner, kunna dela information om detaljplaner och samråd samt göra det möjligt att kommentera och diskutera. Jag tror det är viktigt att man fångar upp “vad vill vi?” från de som bor här. Jag tror på att locka hit folk som älskar vår landsdel precis som den är.

Med Cementas neddragningar startade kommunen Kraftsamling Sydöland. Ur detta arbete har utvecklats Nätverk Sydöland. Ett förslag till samverkan som arbetats fram av en kärngrupp från byarna och föreningarna. Projektledare är Eva Engström, landsbygdutvecklare för kommunen:

Syftet med nätverket är att stärka samverkan för att skapa utveckling på hela Sydöland. I nätverket sitter representanter från Sydölands sex tidigare socknar Ås, Ventlinge, Gräsgård, Södra Möckleby, Segerstad och Smedby samt Mörbylånga kommun.

Boken Rädda Sydöland lägger fram idéer för att öka antalet permanentboende, deltidsboende och turister. I mina ögon vore det mest önskvärda permanentboende. Det skapar en stabilitet i tjänster och infrastruktur. Deltidsboende som är här långa perioder är också mycket bra. Det blir liv i stugorna, affären går runt, och aktiviteterna blir välbesökta. Turism i lagom doser är både nödvändigt och önskvärt. Charmen med vår landsända är att vi är på landet, med kossor, får och hästar. Det kryllar av traktorer och jordbruksmaskiner, vägarna är smala med M-skyltar. Man måste varva ner och ta det lugnt. Naturen åtnjuts bäst i snigeltakt.

Jag har ett förslag på ledord:
”Varsam utveckling som förstärker det som gör Sydöland unikt.”

Har du läst boken Rädda Sydöland? Staffan Lagerström som skriver och fotar flitigt på bloggen alvarsamt har en utmärkt idé för bokdelning. Han bidrar även med den tekniska lösningen så du kan hämta boken som pdf-fil. Jag vet inte hur och var man ämnar samla upp alla tankar och idéer, om det går via Claes, alvarsamt, kommunens landsbygdsutvecklare eller på annat sätt. Under tiden går det bra att lägga in kommentarer på denna blogg.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

6 Comments

  1. Hej! Det börjar bli höst, så nu kanske det är dags att vi som läst Claes Elinders bok, och besökt ett antal möten om Syd Ölands framtid, att samlas och börja agera. Det som jag tycker är viktigast är att få kommunen att äntligen göra en detaljplan, för både Grönhögen och Södra Möckleby. När det inte finns en detaljplan, hindras många att genomföra sina idéer, som kan utveckla Södra Öland. I kommunens “Strategi för utveckling av södra Öland” som kommunfullmäktige antog 20161216, står det bland annat” det är kommunstyrelsens ansvar att aktivera planarbetet och beställa detaljplaner.” Så, hur gör vi för att få kommunstyrelsen att göra sitt jobb?

  2. Hej! Det börjar bli höst, så nu kanske det är dags att vi som läst Claes Elinders bok, och besökt ett antal möten om Syd Ölands framtid, att samlas och börja agera. Det som jag tycker är viktigast är att få kommunen att äntligen göra en detaljplan, för både Grönhögen och Södra Möckleby. När det inte finns en detaljplan, hindras många att genomföra sina idéer, som kan utveckla Södra Öland. I kommunens “Strategi för utveckling av södra Öland” som kommunfullmäktige antog 20161216, står det bland annat” det är kommunstyrelsens ansvar att aktivera planarbetet och beställa detaljplaner.” Så, hur gör vi för att få kommunstyrelsen att göra sitt jobb?

Comments are closed.