|

Muddring och fix av pir i Grönhögens hamn

Dela

Om några veckor drar arbetet igång. Det blir muddring av hamnen och fix av pir enligt planen som presenterades vid samrådsmötet 29 augusti 2019

Projektet försenades ett år när en oening miljödomstol helt oväntat sa nej till upplägget av muddermassor, pga av att del av upplägget skulle hamna inom strandskyddat område. Kommunen tvingades ladda om, men äntligen blev det ett enhälligt ja sommaren 2020.

Projektperioden är 1 oktober 2020 – 30 april 2021. Projektet är delvis finansierat med EU medel, en smärre återbäring på de enorma summor Sverige skickar till EU. Det kommer bli en del trafik när muddermassorna transporteras till den temporära uppläggsplatsen vid gamla bollplanen.

Många har tvivlat, men nu äntligen är det Grönhögens tur. Muddringen och fix av piren är en del, som tillsammans med ställplatserna och de nya bollplanerna andas utveckling och framtidstro för vår lilla pärla.

I det tidigare inlägget om hamnar finns rapporter och länkar till de flesta dokument, för den som vill grotta ner sig i historien. Det som är intressant för framtiden är dock Johan Perssons gedigna genomgång av hamnarna i Mörbylånga kommun:

Väl värt tiden att läsa igenom. Här finns en strategi för utveckling av alla hamnar. Det är en långsiktig plan som kommer ta ett antal år, men ack så viktigt att kommunen fortsätter att prioritera så hela projektet går i hamn – alla delar. Återigen figurerar strandskyddet som en bromskloss. För att vidareutveckla hamnen i Grönhögen måste detaljplanerna bli klara, de är nyckeln till att kunna erbjuda tomter, hus, bostadsrätter och locka företagsetableringar.

“För att bevara mångfalden och möta behoven från fastboende, besökare och näringsliv bör varje hamn profilera sig för att det skall finnas en drivkraft att besöka de olika områdena. Någon vill kanske satsa på lugn och naturturism medan en annan vill ha näringsliv eller stort antal besökare. Det är detta som är vår styrka – att det finns så mycket att se och göra för alla!”

Jag gillar tanken att varje hamn, och by, har en unik signatur. Värt att bygga vidare på.

close

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.