Tio lägenheter i tre plan, Nybovägen 14
|

Funderingar om allmännyttan

Dela

För några veckor sedan bjöd Mörbylånga Bostads AB in till dialogmöte i Grönhögen om byggnation av nya hyresrätter på Nybovägen 14. Bostäder har diskuterats i ett antal grupper härnere, och om det är något som är sonderat, så är det önskemål och behov för de sydliga byarna. Målgruppen som behöver byggas för är de äldre med villa, som av olika skäl vill förenkla sitt boende. Kanske man blivit ensam, trapporna skuttar man inte upp och ner som tidigare, att sköta trädgård och ett stort hus tar för mycket tid och kraft. Då är en marklägenhet, 2:a eller 3:a, med uterum och uteplats återkommande som önskemål. Den här gruppen står inte i någon bostadskö eftersom utbudet inte finns. Det har också framförts önskemål om lägenheter i byarna på östra sidan, det kan vara parhus eller tre-fyra stycken i en länga. Naturligtvis är det inte bara äldre som söker lägenheter. Med ökad turism behövs fler personalbostäder.

Men, det var inte alls vad MBAB utgått ifrån. Låt oss börja med presentationen:

Förslaget är tio lägenheter i tre plan på Nybovägen 14. Även om enplans blir dyrare hyra borde man väl ändå ställa frågan, vill ni teckna er för en lägenhet? Vad är intressant för er som vill bo i Grönhögen? Det är en sak att förtäta i den urbana staden Färjestaden, men i en by på landet dit folk söker sig för lugnet känns en hyreskoloss på villatomt malplacerad.

De flesta av oss tänker nog på allmännyttan som just det, något som är till för oss, invånarna. Men riktigt så är det inte. De kommunala fastighetsbolagen ska drivas affärsmässigt. Det innebär inte att varje projekt måste vara en vinstmaskin, men hela koncernen måste gå runt. Kommunen kan ge särskilda direktiv att bygga för äldre, i olika delar av kommunen och så vidare. Sen går ju allt att tolka. MBAB har valt att ändra reglerna för hyresgäster. Fram tills nyligen var det krav att vara skriven på lägenheten man hyr. Så är det inte längre. Om MBAB bygger i Grönhögen, kan lägenheterna mycket väl utnyttjas som semesterbostäder. Det var nog knappast det behovet som låg bakom kommunens puff att bygga utanför Färjestaden.

Om det kommunala bostadsbolaget agerar som vilket kommersiellt fastighetsbolag som helst, undrar vän av ordning. Behövs de? Tittar vi på grannkommunen Borgholm har de inget eget bostadsbolag. De byggde ett hyreshus i Rälla som HSB förvaltar. Här utnyttjade man ramavtalet som SKR tagit fram för att hålla nere kostnaderna.

Ett projekt som knappast kan ha gått under radarn är Bocirkeln som Södra Möckleby sockenförening aktivt jobbat med under ett antal år. Förslag har presenterats för gemensamt boende i både Södra Möckleby och Grönhögen. Här är tanken egna anpassade lägenheter för äldre, med gemensam yta att umgås. Ett första steg vore att renovera och anpassa lägenheterna intill Alungården. Även här verkar behoven ramla mellan stolarna.

Jag tror kommunen behöver renodla uppdraget till MBAB att vara just allmännytta, framförallt för den åldrande befolkningen i kommunen. Skapar man flyttvägar för dem, frigörs villor för barnfamiljer. Kommunen kan också lägga direktiv att bygga i byarna på östra sidan. De delar av beståndet som lika väl kan skötas av privata fastighetsbolag kan läggas ut till försäljning och pengarna användas till äldreboende, trygghetsboende, seniorboende samt mindre enheter i hela kommunen.

Det är mina funderingar…

PS (25/9/2022) Sökte i kommunens diarie. Senaste dokumentet om ägardirektiv verkar vara ute på återremiss, men man kan se varför MBAB väljer att maxa inkomsten över allmännyttan:

Ekonomiska mål
Bolaget ska som mål för mandatperioden 2019-2022 ha en avkastning på eget kapital, d.v.s. nettoresultatet (resultat efter finansiella intäkter och kostnader), dividerat med justerat eget kapital (eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld), på minst 7 % årligen.

Här kan man läsa MBAB:s yttrande om det föreslagna ägardirektivet. För mycket text, direktiven behöver förenklas och renodlas.

PPS (29/9/2022) Fick tips att skicka in medborgarförslag för ändrat ägardirektiv. Det är ändå kommunens politiker som sätter färdriktningen och beslutar om MBAB ska vara allmännytta eller kommersiellt fastighetsbolag. Sagt och gjort, texten var mestadels skriven redan:

close

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

3 Comments

 1. Hej, självklart måste bygget drivas ekonomiskt rätt annars läggs kostnaderna ut på resten av befolkningen alltså subventioner via skatt för att täcka undetskott.
  Att skapa ett bra boende utifrån äldres förutsättningar borde vara en själ klarhet. Här finns mängder av forskning och genomförda projekt att inspireras av. Kolla på Diva som publicera forskning och examensprojekt.
  De två saker som det handlar om: äldres behov och möjligheter och genomförbarhet ekonomiskt. Här finns naturligtvis många tänkbara möjligheter att titta närmare på.

  1. Bocirkeln har tittat på många projekt, gjort studeresor, varit med på mässor. Underlaget finns. Men än är kommunen/MBAB inte riktigt med på noterna. Behoven ramlar mellan stolarna, dvs kommunen har ansvar för särskilt boende, MBAB för hyresrätter till de som står i kö. Därav min tanke att ägardirektivet bör ses över.

 2. Inlägget är delat i sociala medier. Plockar in kommentarer därifrån.
  Det var väl inga dåliga funderingar. De speglade i alla fall det som jag trodde MBAB skulle komma med förslag på. Jag trodde kommunen förstått vad det är som behövs här på södra Öland, framför allt efter det fleråriga arbete som lagts ner i studie cirklar på förslag på boende. Kanske studie cirklarna ska bjuda in MBAB till ett möte, och informera dem om vad det är som behövs, för MBAB verkar vara ute på villovägar.
  MBAB tycks gömma sig bakom lagstiftning. Andra kommuner i landet lyckas bygga mindre hus, för en överkomlig kostnad, har vi inte ett exempel i Ålem. Ge inte upp, för lägenheterna beövs, både i Södra Möckleby och Grönhögen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.