Samråden avlöser varandra
|

Samråden avlöser varandra

Även om regeringen aviserat att kablar till havsbaserad vindkraft ska bäras av exploatören och inte svenska skattebetalare, fortsätter planeringen. RWE Södra Victoria planeras sydost om Öland. Nu vill de göra bottenundersökningar i Kalmarsund inför nedläggning av elkabel mellan Björkenäs i Torsås kommun och vindkraftsanläggningen. Synpunkter skickas in senast 28 februari. Jag begärde ut samrådsunderlaget, de…

Ett axplock om vindkraft
|

Ett axplock om vindkraft

Vi börjar med en videofilm från strandkanten i Albrunna som visar hinderbelysningen från vindkraftverken i Ljungbyholm. Filmat med mobilkamera från strandkanten i Albrunna i dec ’22. Kvällstid är hinderbelysningen väl synlig från de 8 vindkraftverken i Ljungbyholm. De ligger mer än 4 mil bort, är 200 meter höga, med navet (och belysningen) på 125 meters…

Neptunus: vind- och vätgasindustri i Östersjön?
|

Neptunus: vind- och vätgasindustri i Östersjön?

Ännu en havsbaserad industriell vindkraftsanläggning planeras i Östersjön: NEPTUNUS. Jag börjar med att saxa det väsentliga ur samrådsunderlaget: Neptunus Energipark AB är ett helägt dotterbolag till OX2 AB … planerar nu för en etablering av en energipark till havs i Östersjön, sydost om Blekinge läns kust inom Sveriges ekonomiska zon. Det aktuella projektområdet för energiparken…

Vindkraft runt Öland med mera…

Vindkraft runt Öland med mera…

Uppdatering 16 november 2022. Nu ligger samrådsunderlaget på OX2 hemsida. Samråden avlöser varandra. Nu planerar OX2 Neptunus, söder om Öland och cirka 50km sydost om Blekinge. Samrådet avser 120-310 stycken vindkrafteverk, 420 meter höga. Hemsidan för projektet har en summerande beskrivning och länk till samrådsunderlaget. Synpunkter skickas in senast 31 december. Du kan även läsa…

Insändare om energipolitiken, signerad AfS
|

Insändare om energipolitiken, signerad AfS

Ännu en text inskickad till lokaltidningarna. Vi har skrivit om energipolitiken. Lämna inte svenska folket med springnotan Efter första världskriget satsade Sverige på industri och utveckling av högre utbildning. Man insåg att ett litet land som Sverige skulle stå sist i kön om det blev krig igen. Flygindustrin och SAAB skapade en teknisk utveckling med ingenjörer…

Digitalt samråd om Utgrunden

Digitalt samråd om Utgrunden

Förra veckan var vi ett antal som deltog i det digitala samrådet med Marcon enligt önskan från kommunen efter myndighetssamrådet. Hela projektet har varit ute på samråd med deadline för skriftliga synpunkter 21 december 2021. Dagordning Marcon – bolaget Processen Tillstånd och berörd lagstiftning Bakgrund Nya Utgrunden Teknik och turbiner Innehåll MKB och analyser  Landskapsbild…

Svensken lämnas med springnotan

Svensken lämnas med springnotan

Sen OX2 skickade ut sina planer för industriell vindkraft i Östersjön mellan Öland och Gotland tätt följd av Marcons planer för vindkraft i Kalmarsund vid Utgrunden, har jag läst på om energiförsörjning. 1985 kulminerade ett sekel av uppbyggnad av svensk elförsörjning. Vi hade genom kombinationen vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme ett urstarkt system för elproduktion, som…

Myndighetssamråd vindkraft Utgrunden

Myndighetssamråd vindkraft Utgrunden

Den 14 februari var det myndighetssamråd för kommuner och länsstyrelser med Marcon. De vill bygga 17 stycken, 275 meter höga vindkraftverk vid Utgrunden i Kalmarsund. Jag har fått rapport från mötet med Marcon. Ulrik Brandén, oppositionsråd i Mörbylånga kommun: “Det var ju ett rent myndighetssamråd, så vi politiker fick bara vara med och lyssna. Myndighetsrepresentanterna…