Det rör på sig i syd…
| | |

Det rör på sig i syd…

I Grönhögen arbetar kommunen just nu med tre olika detaljplaner. Industriområdet och hamnen, söder om Syrénvägen samt fotbollsplanen. Ett förslag med skisser och plan har tagits fram för fotbollsplanen, som först går till markägare och sen till samhällsbyggnadsnämnden, därefter ut på samråd senare i vår. Detaljplaner(na) för industriområdet/hamnen och Syrenvägen har fått en egen sida…

Det rör på sig i Grönhögen
| |

Det rör på sig i Grönhögen

Gemensamhetsboende i Grönhögen I veckan har vi haft möte med planarkitekterna som tar fram detaljplanen för Syrenvägen. För att bilda en fastighet behövs en sk juridisk person som kommunen kan skriva avtal med. Det kan t ex vara en ekonomisk förening. Vi diskuterade placering av gemensamhetsboendet i Grönhögen. Strandskyddet omprövas när ny detaljplan tas fram. Vi utgår…

Muddring och fix av pir i Grönhögens hamn
|

Muddring och fix av pir i Grönhögens hamn

Om några veckor drar arbetet igång. Det blir muddring av hamnen och fix av pir enligt planen som presenterades vid samrådsmötet 29 augusti 2019 Projektet försenades ett år när en oening miljödomstol helt oväntat sa nej till upplägget av muddermassor, pga av att del av upplägget skulle hamna inom strandskyddat område. Kommunen tvingades ladda om,…

Hamnar
| |

Hamnar

Uppdatering 12 juli 2020. Länsstyrelsen har sagt ja till muddring och fix av pir. Muddring av Grönhögens hamn har varit på gång länge. Nästa vecka (v28) väntas äntligen beslut från Länsstyrelsen. Muddringen var redan godkänd men en oening miljödomstol sa nej till upplagsplatsen. (edit 26 juli, lagt till kommunens brev) Nu har alla turer i…