Intresseanmälan hyra/köpa bostad i Grönhögen
|

Intresseanmälan hyra/köpa bostad i Grönhögen

Nära Ölands sydspets ligger Grönhögen. Här bor vi granne med maten och naturen. Här finns en fantastisk natur, oändliga vandringsmöjligheter, välkomnade människor – byarna på södra Öland har den gammaldags trygga bykänsla som gått förlorad på så många håll i Sverige. Det som finns här är unikt. Världsarvet och alvaret. Naturen i sin nakna skönhet….

Vid tangentbordet…
|

Vid tangentbordet…

Efter att ha tittat på befolkningssiffrorna skrev jag en kort insändare som togs med både i Ölandsbladet och Barometern. Vi är halva kommunen. Det blev också en längre debattartikel, även den publicerad i både Barometern och Ölandsbladet. Det ska vara prioriterat. Lite av en avslutningstext för min del i Nätverk Sydöland. Var sak har sin…

Balans mellan Färjestaden och Mörbylångas USP?
|

Balans mellan Färjestaden och Mörbylångas USP?

Nyligen firade Mörbylånga kommun en befolkningsökning, vi är nu 16 000 invånare. Jag har roat mig med att dra ut lite siffror från SCB, Statistiska Centralbyrån. Var har befolkningen ökat? Första diagrammen visar Färjestaden (Torslunda/Algutsrum), ej Färjestaden (byarna och köpingen) samt hela kommunen. Befolkningskurvan visar att befolkningsökningen skett i Färjestaden, resten av kommunen står i…

Planera för 80+
|

Planera för 80+

När kommunen och MBAB påbörjade arbetet med den gemensamma exploateringen av Syrenvägen/Nybovägen i Grönhögen planerades både för äldreboende och förskola. I den nu föreslagna planen som är ute på samråd tänker man enbart förskola. Vi behöver både och. Åsikterna om vad som behövs är många, utan tvekan är en stor del av befolkningen på södra…

Samrådsmöte detaljplan Syrenvägen/Nybovägen
|

Samrådsmöte detaljplan Syrenvägen/Nybovägen

I veckan var det samrådsmöte i Medborgarhuset för detaljplanen mellan Syrenvägen och Nybovägen i Grönhögen. Eventuella synpunkter på förslaget ska vara inlämnade senast den 30 november 2022. Planchef Fredrik Meurling presenterade planen och svarade på frågor tillsammans med mark och exploateringsstrateg Eve-Linn Svensson. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av parhus, radhus samt…

Hur många bor på Sydöland?
|

Hur många bor på Sydöland?

Frågan kommer lite då och då. Hur många permanentboende är det i byn? Nu har jag grävt lite i SCB:s statistik för Sydölands sex socknar. Men först en bild från Claes Elinders bok Rädda Sydöland: Utan inflyttning sjunker invånarantalet. För att vi ska ha skola, livsmedelsbutik och drivmedelsmack krävs ett visst befolkningsunderlag. Befolkningssammansättningen har förändrats…

Insändare: Släpp Syrenvägen fri
|

Insändare: Släpp Syrenvägen fri

Släpp Syrenvägen friDet är mer än två år sen jag blev ombedd att lägga ut info om förslag till detaljplan för Syrenvägen. Det var startskottet för mitt engagemang för byggplaner i Grönhögen. Kommunen äger marken, men skrev ett samexploateringsavtal med MBAB 2018. “Kommunen avser att tillföra området med byggklara tomter för villabebyggelse, och Bostadsbolaget avser…

Mötet med markägare en fullträff
|

Mötet med markägare en fullträff

Att bjuda in markägare till informationsmöte med kommunen blev en fullträff. Vi är så nöjda. Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland har stött och blött frågan – hur kan vi gå tillväga? Hur kan vi hitta fler möjligheter för bostäder? En förutsättning för inflyttning samt stävja utflyttningen från Sydöland. Kommunen kan inte uppmuntra markägare att stycka av…