| |

Vandringsled blir cykelled

Efter alla turer har kommunen bestämt sig. Cykelleden Fyr till Fyr. KS (Kommunstyrelsen) presidium har efter dialogen med bland annat representanterna i Nätverket under sommaren och därefter vidare undersökningar av förvaltningen beslutat att låta ÖKF (Ölands kommunalförbund) lämna in ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för utbyggnad av sträckan Solberga – Skärlöv, med tillägget att beläggningen kan vara grus istället för asfalt, i linje med vad flera personer i Nätverk Sydöland föreslog. Det är väldigt tråkigt att det kommer innebära en försämring av den viktiga Mörbylångaleden men kommunen ser i dagsläget inget reellt alternativ och det är viktigt att cykelleden färdigställs.”

En sammanfattning av ärendegången vandra/cykla hittar du här >> Jag har gjort mitt bästa för att lyfta frågan att inte förstöra våra unika vandringsmöjligheter. Nu är det upp till Länsstyrelsen. Hur STF (Svenska Turistföreningen) ställer sig till att ännu en mil av signaturled Öland blir cykelled återstår att se. Cykelledsprojektet anses färdigsställt med sträckan Solberga – Skärlöv. Det finns andra lösningar att skapa cykelled, när man ändå gräver ned elkablar eller VA (vatten- och avloppsledningar).

Sträckan Näsby – Solberga skulle enligt samrådet grusas. Det blev oljegrus och asfalt.

Tidigare en fin led att vandra 😢 Många förtvivlade hundägare. En del glada cyklister.
Tidigare en fin led att vandra 😢 Många förtvivlade hundägare. En del glada cyklister.

Hur ser leden ut nu? Först några foton från vårens vandring mellan Mellby och Segerstad.

För inte så länge sen gick vår lokala vandringsgrupp mellan Skärlöv och Seby längs Skulpturleden/Mörbylångaleden/Signaturled Öland. Den nya skulpturen Trojansk häst ett välkommet tillskott, samt de nya namnskyltarna. Fikapaus på bron norr om Segerstads station.

Det är längs sträckan Skärlöv-Seby som cykelleden ska dras.

Anteckningar från senaste mötet med Nätverk Sydöland kan du läsa här >>

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

2 Comments

  1. “Cykelledsprojektet anses färdigställt med sträckan Solberga – Skärlöv.” En underbar mening. Det är som om en väg mellan Kiruna och Ystad anses färdig när den från Kiruna når fram till Uppsala. Menar man alltså på fullt allvar att ledens slut i Grönhögen är definitivt? Mitt i tragiken kan vi då på nobelprismanér ropa: – Äntligen!

    Viktigt är ordet “grus”. Det finns tusen sorter. Dessvärre har man på södra ön använt de för cykling sämsta sorteringarna. Paradexemplet låg länge mellan Albrunna och ned mot sjön, se länk. Lägger man åter fel sorts grus gör man cyklingen på söndra ön tidernas björntjänst.

    https://alvarsamt2.wordpress.com/2019/08/30/vasst-grus-och-kansliga-cykeldack/

  2. Ja det är märkligt, men jag tror det handlar om att kunna bocka av, nu är det klart. Även om det är fullständigt ologiskt.
    Så blir det lätt när man fastnar i en aspekt. Ölandsleden skulle ha en rundsväng både i norr och söder. Utan den här sträckan anser man att det kriteriet inte uppfylls. För på väg 925 går det inte att cykla. Medan på 136:an går alldeles utmärkt.
    Vi får se om dina förhoppningar grusas… 😉

Comments are closed.