Utgrunden visualisering vid Bergstigen

Visualisering vindkraft vid Utgrunden i Kalmarsund

Just nu är ännu en havsbaserad industri för vindkraft ute på samråd. Utgrunden II omfattar ett verksamhetsområde på ca 26 km2. Projektet kommer att bestå av upp till 17 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 275 meter. Kortaste avstånd till fastlandet från projektområdet är ca 9 km och till Öland är det ca 5 km. De närmaste orterna på fastlandet respektive Öland är Bergkvara och Degerhamn.

Med stor hjälp från Bertil Persson kan vi nu se animerade bilder på hur verken kommer att synas från Ölandssidan. Vi som bor på sydvästra Öland hamnar på första parkett. Den obrutna siktlinjen som är så helig för strandskyddet kommer vara ett minne blott. En studie från KTH visar en direkt koppling mellan sjunkande fastighetsvärden och närhet till vindkraft. Störst påverkan har etableringar med fler än tio verk.

Jag fotade bilder från lite olika platser med fyren Utgrunden i blick. Tyvärr har min kamera inte bästa zoom men med lite skärpa i synen syns fyren på alla bilder. Vindsnurrorna är 270 meter höga, fyren Utgrunden cirka 25 meter.

Bertil Persson kan även hjälpa till med beräkningar för buller. Med vindkraft är det det lågfrekventa ljudet som är problematiskt. Hör av dig om du vill hjälpa till att finansiera. Synpunkter för samrådet måste in senast 21 december 2021.

Södra Bruket i Degerhamn

Utgrunden animation vid Södra Bruket
Utgrunden animation vid Södra Bruket

Animation vid Södra Bruket. Länk till beräkningar och kartposition

Bergstigen nedanför Albrunna

Utgrunden visualisering vid Bergstigen
Utgrunden visualisering vid Bergstigen

Animation vid Bergstigen i Albrunna. Länk till beräkningar och kartposition

Rastplatsen söder om Albrunna

Animering Utgrunden 275 meter höga vindkraftverk
Animering Utgrunden 275 meter höga vindkraftverk

Animation vid rastplatsen söder om Albrunna. Länk till beräkningar och kartposition

Cemens hamn i Grönhögen

Visualisering Utgrunden från Cemens hamn i Grönhögen
Visualisering Utgrunden från Cemens hamn i Grönhögen

Länk till beräkningar och kartposition

Ställplatsen i Grönhögen

Utgrunden vindkraft animation Grönhögens ställplats
Utgrunden vindkraft animation från Grönhögens ställplats

Animation från ställplatsen i Grönhögen. Länk till beräkningar och kartposition

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

43 Comments

 1. Varför är vindkraftverken så tjocka och mörka? Totalhöjden är väl till vingspets? Det brukar vara mer relevant att jämföra med navhöjden. Hur upplevde du de sju tidigare turbinerna som stod vid Utgrunden under ca 15 års tid? De var drygt 100m (70 m navhöjd) m höga. Frågan om lågfrekvent ljud är numer mycket väl undersökt. Senast i en synnerligen omfattande studie i Finland. Jag tror det kan vara klokt att läsa den innan du/ni lägger ner pengar på en ytterligare utredning. Hur upplevde du Utgrunden? Hur upplever du bilåkning, då du utsätts för betydande nivåer av infraljud? Har inte exploatören gjort visualiseringar, det är det normala. Vad kostade dessa animeringar. Jag tycker inte de är korrekta. Jag skulle inte betala för den här kvalitén. Det kan också finnas en stor poäng att läsa in sig på det tidigare ärendet, Utgrunden 2, för att inte lägga ner onödigt med pengar. I all välmening. Jag förstår din oro, hoppas du får möjlighet att studera stora vindkraftverk i verkligheten, tex utanför Ljungbyholm. Jag såg idag att vindkraftbranschen är på väg mot ett genombrott mot försvaret för att slippa blinkande hinderbelysning. Det kan upplevas som störande. Tycker iaf jag. Mvh /Staffan

 2. Varför är vindkraftverken så tjocka och mörka? Totalhöjden är väl till vingspets? Det brukar vara mer relevant att jämföra med navhöjden. Hur upplevde du de sju tidigare turbinerna som stod vid Utgrunden under ca 15 års tid? De var drygt 100m (70 m navhöjd) m höga. Frågan om lågfrekvent ljud är numer mycket väl undersökt. Senast i en synnerligen omfattande studie i Finland. Jag tror det kan vara klokt att läsa den innan du/ni lägger ner pengar på en ytterligare utredning. Hur upplevde du Utgrunden? Hur upplever du bilåkning, då du utsätts för betydande nivåer av infraljud? Har inte exploatören gjort visualiseringar, det är det normala. Vad kostade dessa animeringar. Jag tycker inte de är korrekta. Jag skulle inte betala för den här kvalitén. Det kan också finnas en stor poäng att läsa in sig på det tidigare ärendet, Utgrunden 2, för att inte lägga ner onödigt med pengar. I all välmening. Jag förstår din oro, hoppas du får möjlighet att studera stora vindkraftverk i verkligheten, tex utanför Ljungbyholm. Jag såg idag att vindkraftbranschen är på väg mot ett genombrott mot försvaret för att slippa blinkande hinderbelysning. Det kan upplevas som störande. Tycker iaf jag. Mvh /Staffan

 3. Varför är vindkraftverken så tjocka och mörka? Totalhöjden är väl till vingspets? Det brukar vara mer relevant att jämföra med navhöjden. Hur upplevde du de sju tidigare turbinerna som stod vid Utgrunden under ca 15 års tid? De var drygt 100m (70 m navhöjd) m höga. Frågan om lågfrekvent ljud är numer mycket väl undersökt. Senast i en synnerligen omfattande studie i Finland. Jag tror det kan vara klokt att läsa den innan du/ni lägger ner pengar på en ytterligare utredning. Hur upplevde du Utgrunden? Hur upplever du bilåkning, då du utsätts för betydande nivåer av infraljud? Har inte exploatören gjort visualiseringar, det är det normala. Vad kostade dessa animeringar. Jag tycker inte de är korrekta. Jag skulle inte betala för den här kvalitén. Det kan också finnas en stor poäng att läsa in sig på det tidigare ärendet, Utgrunden 2, för att inte lägga ner onödigt med pengar. I all välmening. Jag förstår din oro, hoppas du får möjlighet att studera stora vindkraftverk i verkligheten, tex utanför Ljungbyholm. Jag såg idag att vindkraftbranschen är på väg mot ett genombrott mot försvaret för att slippa blinkande hinderbelysning. Det kan upplevas som störande. Tycker iaf jag. Mvh /Staffan

 4. Animeringen är framtagen med WindPro av Bertil Persson, alla beräkningar är länkade, där finns all underliggande data. Enligt exploatören kommer de nya verken att vara betydligt större och fler än de tidigare.

 5. Animeringen är framtagen med WindPro av Bertil Persson, alla beräkningar är länkade, där finns all underliggande data. Enligt exploatören kommer de nya verken att vara betydligt större och fler än de tidigare.

 6. Mina egna erfarenheter från EMD/WindPro sträcker sig tillbaka till tidigt 90-tal. Den här animeringen är en av de sämsta jag har sett. Är det inte angeläget att underlaget är så realistiskt som möjligt? Gagnar det någon att förvränga utseendet av en planerad anläggning? Det är ju självfallet exploatören som ska producera ett fullödigt underlag. Här är exempel på den nivå av visualisering som skulle kunna vara rimlig: https://youtu.be/EpkP7QS_5pY Här är fö den finska ljudstudien: https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/vtt-studied-health-effects-infrasound-wind-turbine-noise-multidisciplinary
  Det finns som du säkert redan sett mkt material från “Vindval”. Redan Utgrunden2, som planerades under lång tid (och erhöll nödvändiga tillstånd) hade ju långt fler än 7 turbiner, men alla som upplevt Utgrunden 1, kan intyga att den här presenterade visualiseringen inte är realistisk. Jag förstår om det finns en stor oro för hur detta kan komma att påverka boendemiljön på södra Öland (där jag själv bor) och anser att det ligger ett mycket stort ansvar på exploatören att hantera detta. Vilken turbinmodell är använd i animeringarna? Navhöjd/rotordiameter etc? Om det finns något du tror jag skulle kunna bidra med är du välkommen att höra av dig. mvh /Staffan

 7. Mina egna erfarenheter från EMD/WindPro sträcker sig tillbaka till tidigt 90-tal. Den här animeringen är en av de sämsta jag har sett. Är det inte angeläget att underlaget är så realistiskt som möjligt? Gagnar det någon att förvränga utseendet av en planerad anläggning? Det är ju självfallet exploatören som ska producera ett fullödigt underlag. Här är exempel på den nivå av visualisering som skulle kunna vara rimlig: https://youtu.be/EpkP7QS_5pY Här är fö den finska ljudstudien: https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/vtt-studied-health-effects-infrasound-wind-turbine-noise-multidisciplinary
  Det finns som du säkert redan sett mkt material från “Vindval”. Redan Utgrunden2, som planerades under lång tid (och erhöll nödvändiga tillstånd) hade ju långt fler än 7 turbiner, men alla som upplevt Utgrunden 1, kan intyga att den här presenterade visualiseringen inte är realistisk. Jag förstår om det finns en stor oro för hur detta kan komma att påverka boendemiljön på södra Öland (där jag själv bor) och anser att det ligger ett mycket stort ansvar på exploatören att hantera detta. Vilken turbinmodell är använd i animeringarna? Navhöjd/rotordiameter etc? Om det finns något du tror jag skulle kunna bidra med är du välkommen att höra av dig. mvh /Staffan

 8. Mina egna erfarenheter från EMD/WindPro sträcker sig tillbaka till tidigt 90-tal. Den här animeringen är en av de sämsta jag har sett. Är det inte angeläget att underlaget är så realistiskt som möjligt? Gagnar det någon att förvränga utseendet av en planerad anläggning? Det är ju självfallet exploatören som ska producera ett fullödigt underlag. Här är exempel på den nivå av visualisering som skulle kunna vara rimlig: https://youtu.be/EpkP7QS_5pY Här är fö den finska ljudstudien: https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/vtt-studied-health-effects-infrasound-wind-turbine-noise-multidisciplinary
  Det finns som du säkert redan sett mkt material från “Vindval”. Redan Utgrunden2, som planerades under lång tid (och erhöll nödvändiga tillstånd) hade ju långt fler än 7 turbiner, men alla som upplevt Utgrunden 1, kan intyga att den här presenterade visualiseringen inte är realistisk. Jag förstår om det finns en stor oro för hur detta kan komma att påverka boendemiljön på södra Öland (där jag själv bor) och anser att det ligger ett mycket stort ansvar på exploatören att hantera detta. Vilken turbinmodell är använd i animeringarna? Navhöjd/rotordiameter etc? Om det finns något du tror jag skulle kunna bidra med är du välkommen att höra av dig. mvh /Staffan

 9. Exploatören presenterar några bilder i samrådsunderlaget men inga animeringar. Beräkningsunderlagen för dessa animeringar ligger länkade i inlägget

 10. Exploatören presenterar några bilder i samrådsunderlaget men inga animeringar. Beräkningsunderlagen för dessa animeringar ligger länkade i inlägget

 11. Att etikettera en programvara som varit industristandard sen sent 80-tal som oseriös låter sig nog inte göras. Däremot krävs gedigen utbildning och att rätt indata matas in för att högkvalitativa visualiseringar ska kunna erhållas. EMD/WindPro är en gedigen programvara men det är kvalitén på resultatet jag vänder mig mot. Det är möjligt att det är problematiskt att koda över det till webbformat. Jag försöker i all välmening påpeka att kvalitén är låg och inte rättvisande för hur havsbaserade vindkraftverk kan te sig i verkligheten. Och det måste väl vara syftet med dessa visualiseringar? Någon har väl också betalat för dessa animeringar? Är köparen nöjd med produkten?

 12. Att etikettera en programvara som varit industristandard sen sent 80-tal som oseriös låter sig nog inte göras. Däremot krävs gedigen utbildning och att rätt indata matas in för att högkvalitativa visualiseringar ska kunna erhållas. EMD/WindPro är en gedigen programvara men det är kvalitén på resultatet jag vänder mig mot. Det är möjligt att det är problematiskt att koda över det till webbformat. Jag försöker i all välmening påpeka att kvalitén är låg och inte rättvisande för hur havsbaserade vindkraftverk kan te sig i verkligheten. Och det måste väl vara syftet med dessa visualiseringar? Någon har väl också betalat för dessa animeringar? Är köparen nöjd med produkten?

 13. Att etikettera en programvara som varit industristandard sen sent 80-tal som oseriös låter sig nog inte göras. Däremot krävs gedigen utbildning och att rätt indata matas in för att högkvalitativa visualiseringar ska kunna erhållas. EMD/WindPro är en gedigen programvara men det är kvalitén på resultatet jag vänder mig mot. Det är möjligt att det är problematiskt att koda över det till webbformat. Jag försöker i all välmening påpeka att kvalitén är låg och inte rättvisande för hur havsbaserade vindkraftverk kan te sig i verkligheten. Och det måste väl vara syftet med dessa visualiseringar? Någon har väl också betalat för dessa animeringar? Är köparen nöjd med produkten?

 14. Att etikettera en programvara som varit industristandard sen sent 80-tal som oseriös låter sig nog inte göras. Däremot krävs gedigen utbildning och att rätt indata matas in för att högkvalitativa visualiseringar ska kunna erhållas. EMD/WindPro är en gedigen programvara men det är kvalitén på resultatet jag vänder mig mot. Det är möjligt att det är problematiskt att koda över det till webbformat. Jag försöker i all välmening påpeka att kvalitén är låg och inte rättvisande för hur havsbaserade vindkraftverk kan te sig i verkligheten. Och det måste väl vara syftet med dessa visualiseringar? Någon har väl också betalat för dessa animeringar? Är köparen nöjd med produkten?

 15. Det slog mig först nu att det är enkelt att betrakta havsbaserad vindkraft på nära håll. Kårehamn på nordöstra Öland. 16 turbiner om ca 140 m totalhöjd.

 16. Det slog mig först nu att det är enkelt att betrakta havsbaserad vindkraft på nära håll. Kårehamn på nordöstra Öland. 16 turbiner om ca 140 m totalhöjd.

 17. Det slog mig först nu att det är enkelt att betrakta havsbaserad vindkraft på nära håll. Kårehamn på nordöstra Öland. 16 turbiner om ca 140 m totalhöjd.

 18. Det slog mig först nu att det är enkelt att betrakta havsbaserad vindkraft på nära håll. Kårehamn på nordöstra Öland. 16 turbiner om ca 140 m totalhöjd.

 19. Har dom redan fattat investeringsbeslut/upphandlat turbiner? Upplevelsen är väl en funktion av en lång rad parametrar? Avstånd/höjd är ju direkt linjära. Det var ett tips bara.

 20. Har dom redan fattat investeringsbeslut/upphandlat turbiner? Upplevelsen är väl en funktion av en lång rad parametrar? Avstånd/höjd är ju direkt linjära. Det var ett tips bara.

 21. Nej de är bara i samrådsfasen. Men enligt Marcon planeras för 275 meter höga snurror. De har även några skisser på tänkta fundament. Rätt rejäla bjässar.

 22. Nej de är bara i samrådsfasen. Men enligt Marcon planeras för 275 meter höga snurror. De har även några skisser på tänkta fundament. Rätt rejäla bjässar.

 23. Nej de är bara i samrådsfasen. Men enligt Marcon planeras för 275 meter höga snurror. De har även några skisser på tänkta fundament. Rätt rejäla bjässar.

Comments are closed.