Operation rädda drivmedelsmackarna

Drivmedelsmackarnas överlevnad har diskuterats i Nätverk Sydöland under hela vårterminen 2021. Jag blev först uppmärksammad via en artikel i Ölandsbladet: Hej då, macken, vi ses inte i morgon.

Ölandsbladet 12 januari 2021

Här är vad vi fått veta via nätverket och samtal med mackägare:

  • Pumparna måste stå minst 15 meter från närmaste byggnad. Finns inte en mack med några år på nacken som byggdes så. Att flytta pumparna, även om det skulle gå, kan innebära större miljöpåverkan än att låta dem stå.
  • Spilltank måste grävas ner i den osannolika händelsen att man spiller bredvid när man tankar. På södra Öland ligger berggrunden bara några decimeter ner, för att få ner spilltank måste man spränga. Jag har kört bil i 50 år och har aldrig spillt bensin på marken när jag tankat. 
  • Rör måste grävas fram för att isoleras. Att gräva upp allt för att isolera kan ju vara en större miljöpåverkan än att låta allt ligga. If it ain’t broke don’t fix it.

Nu visar det sig att det är inte fullt så många krav som måste åtgärdas, alltid något plus.

Vi är nog många som på olika sätta försökt reda ut hur mackarna kan få hjälp att överleva. Bland annat Staffan Lagerström på bloggen Alvarsamt har lyft problematiken för landsbygdsmackarna, och i senaste månadsinlägget rapporterar han om svaren från slumpvis utvalda riksdagsledamöter. Där visar moderaterna framfötterna. Även här.

På riksdagens hemsida hittade jag en politiker (inte oväntat från Norrland) som skrivit interpellation och fråga till ansvarig minister. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/de-nya-miljoreglerna-for-bensinstationer_H810260 Jag mailade Eric Palmqvist (SD) för att fråga vad mer vi kan göra. Han tipsade mig om Svensk Bensinhandel, som svarade direkt:

“Ja, det är ett bekymmersamt läge. De nya investeringarna är egentligen kommunicerade sedan flera år, men många mindre aktörer har stora svårigheter att finansiera investeringarna. Vi arbetar just nu med några riksdagsledamöter för att försöka finna en lösning för att rädda de aktörer som är sista servicenoden i en ort. 
Regler innehåller en liten lucka för dispens, och vi har redan några sådan pilotärenden på gång. Flera anläggningar kan söka investeringsstöd, men dessa stöter idag på patrull då de inte kan finansiera ett brygglån de behöver för att först betala fakturorna för att senare rekvirera från Länsstyrelse/Region. Vi arbetar också med att försöka få till en allmän dispens på några år om man just är sista servicenoden i en ort.
Lokalt finns tyvärr inte mycket att göra, enligt MSB kan inte kommunen ge dispens. Störst chans är att se till att informationen om den kommande investeringen är för stor och se till att denna når upp via myndigheter till departement. 
Vill du byta några fler ord eller funderingar är du välkommen att höra av dig. 
Med vänlig hälsning
Robert Dimmlich
VD”

All info har sedan Eva Engström på kommunen jobbat vidare med.

Så här i elfte timmen börjar det äntligen röra på sig. Eva Engström uppdaterar 18 oktober: Tillväxtverket undersöker nu nuläget för drivmedelstationer i Sverige som en förberedelse inför att det kan komma ett nytt stöd för de investeringar som krävs nästa år! Vi har rapporterat in våra mackar! 
Info från Länsstyrelsen. Just nu pågår en uppdatering av statistiken över landets drivmedelsstationer. Det handlar i steg 1 om att se till att statistiken är kvalitetssäkrad och justerad. Med detta som grund kommer i steg 2 kartor och listor från Pipos Serviceanalys att kunna användas för att identifiera vilka drivmedelsstationer som är extra utsatta och sårbara och samtidigt strategiskt viktiga. Kontrollen är också högaktuell pga av miljölagkrav som träder i kraft nästa sommar samt förslag från regeringen om stöd till drivmedelsstationer i serviceglesa områden som är behov av ekonomiskt stöd. Vi får instruktioner från TVV som leder arbetet och nu behöver jag er hjälp. I första steget behöver vi se till att ha rätt drivmedelsstationer listade för varje län, med korrekt huvudman och placering etc. 
Mer om nytt förslag i budget och lagkravet från MSB (text från TVV) ”Kontrollen och uppdateringen av drivmedelsställen är också högaktuellt just nu eftersom Regeringen i BP22 har förslagit om ett stöd på 150 mnkr för 2022-2023 till mindre drivmedelsstationer i serviceglesa områden som är i behov av ekonomiskt stöd. Det är dessa drivmedelsstationer vi i arbetet med kommersiell service brukar kalla ”sista lokalägda macken på orten”. Riksdagen behandlar BP22 i slutet av året. Det är troligt att det finns en politisk samsyn om det nödvändiga i att stödja de små drivmedelsstationerna i landsbygder så vi tror att satsningen kommer att realiseras. Bakgrunden till det föreslagna stödet är att från och med 1 juli 2022 måste nedgrävda rörledningar för hantering av brandfarlig vätska som bensin, diesel, etanol vara skyddade mot korrosion(rost). Även de mindre drivmedelsstationerna måste uppfylla kravet som regleras i föreskrift från MSB. Skälet är att rörledningar inte ska kunna rosta så att innehållet kan läcka ut och orsaka skada på miljön eller risk för brand. Kravet har funnits med i MSB:s föreskrift sedan 2014, men trots en lång övergångsperiod finns troligt ett flertal verksamheter som inte utfört rörledningsbytet ännu. Läs mer om krav på cisterner och rörledningar under mark på MSB.se  Cisterner och rörledningar (msb.se) Flera källor (bl a  Svensk Bensinhandel och Tillväxtverket) har tidigare felaktigt kommunicerat att det handlar om ett krav på att både rörledningar och cisterner under mark ska vara korrosionssäkrade senast 2022-06-30. Kravet gäller bara rörledningar. Det som sagts om att cisterner för bensin riskerar att angripas av ökad inblandning av etanol i bensin är korrekt, men det är inte något som regleras i kravet till 2022-06-30.”

Vi får hoppas att de hittar en väg att rädda mackarna, det handlar om cirka 500 runtom i landet. Många i turistpopulära områden för storstadsbor, så jag är optimistisk. Inte sågar man av den gren man ger sig ut på för återhämtning.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts