| | |

Det rör på sig i syd…

I Grönhögen arbetar kommunen just nu med tre olika detaljplaner. Industriområdet och hamnen, söder om Syrénvägen samt fotbollsplanen. Ett förslag med skisser och plan har tagits fram för fotbollsplanen, som först går till markägare och sen till samhällsbyggnadsnämnden, därefter ut på samråd senare i vår. Detaljplaner(na) för industriområdet/hamnen och Syrenvägen har fått en egen sida på kommunens hemsida där vi kan följa arbetet. I veckan är det provtagning av mark, en så kallad geoteknisk undersökning. Efter analys av den geotekniska undersökningen vet man förutsättningarna för att bygga och planerandet kan fortskrida. I nuläget arbetar man med detaljplanen som helhet men Syrenvägen kan komma att bli en separat plan, som det var tänkt från början. Till hösten räknar man med att presentera planen först för politikerna sen går den ut på samråd. Därefter behöver den tuggas några lager till med alla synpunkter innan slutligt antagande och förverkligande av byggplaner.

Ett av byggprojekten planeras på Nybovägen ovanför ruinen. Ett gemensamhetsboende med 10 – 12 lägenheter, 2:or och 3:or med gemensamma ytor för socialt umgänge och trivsel. Ölandsbladet uppmärksammade projektet med fint reportage häromdagen.

Framtidsboende i söder. -"Det här är vår plats på jorden"
Framtidsboende i söder. -“Det här är vår plats på jorden”

Övriga byggplaner är det för tidigt i planeringsprocessen att svara på, många faktorer som påverkar. Vi får ge oss tills tåls ett tag till.

Kommunen har rätt många planer för övrigt uppe för beslut i år. En ny äldreomsorgsplan går ut på remiss i år, i alla fall jag tycker att vi behöver ett äldre/demensboende i på Sydöland. Badplanen ska göras om till hösten, då beslutas vilka bad som ska ingå som kommunala badplatser. I detta nu äskar man pengar för färdigställande av cykelleden, min förhoppning är att resterande delar utformas efter cyklistens behov. Muddringen av hamnen är nu färdig. En första provtagning av massorna visar på bra värden, så jorden kan återanvändas. I höst räknar man med att forsla bort massorna, det är redan kö från lokala markägare. Den nya småbåtspiren blev jättefin och har förärats med nya grillplats.

Även i Degerhamn uppmärksammar man det restriktiva strandskyddet. Ett medborgarförslag har presenterats för att söka dispens så Sveriges finaste ställplats kan återuppstå i lite mindre skala, rapporterar Ölandsbladet. Tanken är att driva ställplatsen i mindre skala på det inre området. Husbilsturismen i syd är en rätt blygsam affär men viktig för en längre och lugnare turistsäsong.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts