| |

På äldre dagar

Dela

Äldreomsorgsplan Mörbylånga kommun tar fram en ny äldreomsorgsplan, den är nu ute på remiss. Digitalt remissmöte den 27 april kl. 17.00 via plattformen Microsoft Teams. Under remisstiden har medborgare, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, senast 31 maj 2021.

I januari skrev Ölandsbladet om behoven framöver. Det behövs fler platser för dementa, ett förslag är att bevara och bygga ut Villa Viktoria i Mörbylånga. Ett nytt äldreboende ska byggas i Färjestaden, klart 2023, med 40 platser. Därefter behövs ytterligare 40 platser de närmaste fem åren. När jag läste detta skrev jag en insändare “När jag blir gammal”. Både Barometern och Ölandsbladet publicerade. Lägger in hela texten här:

När jag blir gammal…
Jag tänker bo kvar i mitt nybyggda hus i Grönhögen. Det är plan A. Men tänk om det inte längre går? Dagen kanske kommer då hjälpbehoven är så stora att det inte går att lösa med hemtjänst. Jag kanske blir dement. Vad är min plan B? Läser i Ölandsbladet 23 januari att kommunens äldreomsorgsplan ska vara klar till våren 2021. Ett nytt äldreboende ska byggas i Färjestaden, klart 2023, med 40 platser. Därefter behövs ytterligare 40 platser de närmaste fem åren. Demensboendet Villa Viktorias framtid är osäker, om de 16 platserna försvinner från Mörbylånga, eller om kommunen går på medborgarförslaget och bygger ut Villa Viktoria. Till 2028 behövs alltså ännu ett äldre/demensboende i kommunen. Det borde vara självklart att det byggs på Sydöland. Jag ser ett enplans naturnära bygge, på östra sidan, med stora perspektivfönster, utsikt över Östersjön och Alvaret. Där man i lugn och ro kan sluta sina dagar. Det är min plan B. Ett av Sydölands största utmaningar är att vända utflyttningen. Detaljplaner är äntligen på gång i Grönhögen och tomter/nybyggnation sker i Ventlinge, Össby, Näsby, Södra Möckleby… men det saknas ett äldreboende härnere. Om allt går som tänkt blir det gemensamhetsboende i både Grönhögen och Södra Möckleby, samt ett trygghetsboende i Södra Möckleby. För äldre med maxad hemtjänst finns bara alternativet att flytta långt ifrån grannar, till Mörbylånga eller Färjestaden. Kommunen bidrar till avfolkningen av en redan utsatt landsända, med försämrad eller förlorad service som följd. Vad händer med sommarparadiset om ingen finns kvar? Med ett äldre/demensboende på Sydöland skulle våra äldre kunna bo kvar. Att slippa flytta långt ifrån allt man känner till skapar trygghet. Grannar har lätt att titta in på besök. Man får bo kvar på den vackraste platsen på jorden, med naturen inpå knuten. En värdig ålderdom på hemmaplan. För vår landsända skulle det göra stor skillnad. Att kunna bo kvar livet ut ökar attraktiviteten att flytta hit. Ett äldre/demensboende betyder arbetstillfällen som vi så väl behöver för att yngre ska flytta hit. Även de 50+ som väger en flytt hit tittar naturligtvis på möjligheterna längre fram i livet. Att kommunen har bra hemtjänst är en fin attraktionskraft. Ett äldre/demensboende skulle ge den kompletta kedjan för inflyttade. För de flesta som har så pass stora omsorgsbehov att de flyttar till äldre/demensboende är inte närhet till butik det viktigaste. Bygg ett naturnära äldre/demensboende senast 2028 på östra sidan, gärna i privat regi. Det är min plan B. 
EVA DILLNER, Grönhögen

Äldreboende 2023 i Färjestaden I detta nu pågår upphandlingen för äldreboendet i Färjestaden på fastigheten Björnhovda 25:446, idag obebyggd. Det nya äldreboendet ska vara slutbesiktigat och klart för inflyttning vid årsskiftet 2023- 2024. Kommunen har som mål att det nya äldreboendet ska inrymma 48 platser för särskilt boende fördelat på fyra avdelningar. Byggnaden ska även inrymma ett tillagningskök. Dessutom krävs åtgärder för trafik, parkering och angöring i anslutning till byggnaden. Kommunen tecknar hyresavtal med exploatören för äldreboendet, som kommer att drivas i kommunal regi.
Mörbylånga kommun har för avsikt att upphandla en exploatör som:
• Förvärvar fastigheten Björnhovda 25:446 för uppförande av ett äldreboende, och därefter äger, förvaltar och ansvarar för driften av fastigheten och byggnaden.
• Mörbylånga kommun tecknar hyresavtal för ovanstående boende med fastighetsägaren/hyresvärden, preliminärt i 20 år.
• Mörbylånga kommun ska efter hyrestidens slut kunna köpa fastigheten alternativt förlänga hyresavtalet på valfri tid.

Äldre/demensboende Sydöland 2028 Det är ju inte så enkelt som att vifta med ett trollspö och vips har vi möjligheten att bo kvar i sydsocknarna.
– Första hindret är att få med det i planeringen. Så alla är överens om att nästa bygge läggs på Sydöland.
– Hur stor tomt behövs? Om vi tänker enplans med 40 platser, parkering för personal och besökare, samt grönyta runtomkring, pratar vi nog i storleksordningen 20 000 kvm tomt.
Kompetensförsörjningen måste lösas. Det kan finnas vårdpersonal som redan har fritidshus här och väljer att flytta hit, för nu finns det jobb. Kanske erbjuda bättre avtal för glesbygden. Nya fräscha lokaler för hemtjänsten skulle kunna ingå i bygget. Var ska de bo? Just nu saknas det boende, men mellan detaljplaner och nya avstyckningar bör man kunna lösa den ekvationen till 2028. I och med att flyttkedjan kommer igång frigörs hus som lämpar sig för barnfamiljens ekonomi. Med fler boende ökar arbetstillfällen för medföljande: distansarbete, hushållsnära tjänster inom städ och trädgård, och framförallt hantverkare i byggbranschen.
Personalbostäder är ett måste som redan efterfrågas av lantbruket och besöksnäringen för säsongsarbetare. Med personalbostäder blir det enklare att ta ett jobb medan man får ihop hela familjeekvationen för en flytt hit. Eller testa på hur det är att bo här. Eller ta ett vikariat.
Kollektivtrafiken måste ha bättre service. Om inte KLT kan fixa en shuttlebuss som ansluter till Mörbylånga kanske en privat entreprenör kan starta verksamhet med en liten minibuss. Kollektivtrafiken är viktig för personalen, besökare och alla som bor härnere.

När man pratar äldreboende får många upp en bild hur det var förr. Då var man förhållandevis pigg när man flyttade in och det var aktivitet, liv och rörelse på hemmet. Idag är bilden en helt annan. Servicelägenheterna har försvunnit, nu får man fixa det på egen hand som Bocirkeln jobbar med Framtidsboende i Södra Möckleby och Grönhögen. Kommunerna jobbar mer och mer för att man bor kvar hemma med hemtjänst så länge som möjligt. Men när de inte längre klarar av att hjälpa dig hemma behövs äldre- och demensboende. Det är inte uppmuntrande rubriker man läser Äldre dör allt snabbare på äldreboende eller Därför skiljer sig dödligheten i Nordens äldrevård. En del tänker man lever så kort tid där så vad spelar det för roll om man måste flytta till Färjestaden. Men statistik åsido finns det många som lever länge när de väl kommit till ro på hemmet. Min mamma, som var gravt dement, bodde 4 år på Duvan i Linköping. Pappa, i efterdyningar av rejäla strokes, bodde 8 år på Berga i Linköping. Innan dess var det ett antal år med hemtjänst. Jag har en enorm beundran för vårdpersonalen som gör ett så fantastiskt jobb. Jag har också många fina minnen av alla besök, anhörigträffar, måltider och speciella högtider. Det blev ett tomrum, under så många år var det del av livet, och man minns alla fina samtal och stunder. Jag avslutar med lite personliga bilder från föräldrarnas tid på äldreboende.

close

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.