| |

Vandra OCH cykla, inte eller

Dela

Ölands turism berättar att “Naturturismen har ökat med 45% från 2019 till 2020. Outdoor aktiviteter ökar hela tiden.”

Jag sitter i arbetsgruppen för cykelleden i Nätverk Sydöland. Det är inte helt enkelt att följa alla turer och förstå vad göra klart innebär, och hur. Det är rätt många trådar i det här nystandet och ska man göra klart sträckan Grönhögen – Ås och Solberga – Skärlöv finns det en hel del att lära av tidigare beslut. Det saknas ett tydligt direktiv från kommunen visavi vandringsleder och cykelleder.

Ölandsleden – cykla Fyr till Fyr

Cykelleden började som projekt 2004 – 2005. Under tiden som gått har politiker, tjänstemän och projektledare avlöst varandra. Att lägga nya leder ute i naturen ansågs för dyrt, så man fokuserade på att hitta lösningar där det fanns teknisk bärighet. I stället för flera hundra miljoner landade man i en projektsumma på 90 miljoner för båda kommunerna. Projektet har nog tagit längre tid än beräknat och man missade att lägga in indexuppräkning i den budgeterade summan. Förutom sträckorna på Sydöland återstår länken att koppla samman kommunerna – det ligger i trafiklösningen som nu går rundgång för 2-1 väg på 136:an.

När cykelledsprojektet inleddes var det en samsyn att sträckan Penåsa – Kastlösa kunde nyttjas både för vandring och cykling. Det var aldrig tänkt att vandringsleden skulle bli cykelled. Det diskuterades både och, inte antingen eller. Cykelleden skulle gå vid sidan om vandringsleden, det diskuterades även samlösningar för ridled. Medan en cyklist vill ha hårt och jämnt underlag vill vandraren gå i icke tillrättalagd natur, på ojämna stigar där de små musklerna stärker upp balansen. Att vandra på hårt underlag sliter på både kroppen och humöret. Mer än någonsin behöver stadsbor uppleva naturen i icke tillrättalagd tappning.

På långa sträckor går cykelleden längs landsvägen, inne i Mörbylånga köping är det streckat på båda sidor för cyklister. Det fungerar. Sträckan Grönhögen norrut är asfalterad och mer än tillräckligt bred. Vid Bergstigen i Albrunna går vandringsleden parallellt med cykelvägen. Där hade man tänkt lägga cykelleden på stigen, men byborna sa nej.

1-3 Bergstigen norr om Albrunna. Här går vandringsled och cykelled sida vid sida. En mycket bra lösning. 4-6 Mörbylångaleden vid Klovenhall. Vandringsleden följer en gammal grusväg, som det också går att cykla på . Leden är tillräckligt bred för både och. 7-9 Cykelkartor 2018-2019 sida vid sida, cykelkarta 2018, cykelkarta 2019

Utförandet av cykelleden varierar stort. På vissa sträckor asfalterat, andra belagda med oljegrus, eller vanligt grus. Bredden är tidvis mycket generös, mer dimensionerad för traktor än cykel. Beläggning spelar roll beroende på hur du cyklar.

“En bra erfarenhet är att avvika från väg 925 och dra in på cykelleden i Enetri. De första 200 meterna går på ljuvlig asfalt. Cykeln går stadigt, tyst, rullmotståndet är minimalt. När du korsat vägen till Kärra bjuds andra bullar: Nåt slags guppigt oljegrus. Cykeln småvibrerar och efter några kilometers cykling domnar händerna. Först känns det som frysskador, sen förstår man att det är samma slags skador som jobbare vid tryckluftsborrar får med tiden, nåt slags ”skakfrossa i blodkärlen”. Samma känsla kan upplevas vid cykling på Torngårdsvägen från öster mot väster. Tävlingscyklister vet vad jag menar: Hela hojen skakar som ett asplöv och man blir till slut skakis själv.
Såna här detaljer märker inte tant Agda, 89. Hon pumpar sin gamla Monark 1 maj varje år och sen cyklar hon tills snön lägger sig. Hon cyklar i ungefär 8-9 kilometer i timmen. Men man måste förstå hur cyklandet har utvecklats på senare år. I dag går det undan på massor av olika slags cykelmodeller. De flesta kör extremt hårdpumpat för högsta hastighet och minsta punkarisk. Jag kan lova att det är skillnad att cykla i 8 eller 60 kilometer i timmen – men såna hastigheter förekommer i dag. Då är ”oljegruset på de traktorvägar som kallas cykelleder” ingen njutning.
Själv skulle jag förorda ”naturliga” ledbitar här och var, alltså mer stiglika leder, smalare och på naturligt eller pålagt underlag, läs ”fint grus utan skarpa kanter”. Inte som i Albrunna där man la på ”rakbladsgrus”!”
Staffan Lagerström/Alvarsamt

Mer om cyklisternas önskemål samlades i första inlägget om vår arbetsgrupp.

Vandringsleder genom världsarvet

2021 Den nya broschyren Upplev södra Öland – Vandringsleder genom världsarvet dunsade ner i brevlådan häromdagen. Nytt för i år är översiktskartan i utviksformat. Det märks att vandringsprofilen för Mörbylånga kommun bara blir starkare och starkare. Fritidsutvecklaren och världsarvssamordnaren är flitiga i sociala medier med tips om leder att utforska. De två kommunanställda som ser till att lederna sköts prisades för sina insatser.

Från broschyren. Nytt omslag för 2021, en gedigen översiktskarta, informativa uppslag som gör det lätt att planera och hitta

2018 valde Kronprinsessan Victoria del av Mörbylångaleden för sin landskapsvandring, från Seby läge till Ås kyrka i Ottenby.

2019 utsågs Mörbylångaleden till en av tolv nationella signaturleder av STF, Svenska Turistföreningen. Signaturlederna kännetecknas av sin vackra natur och att de är karaktäristiska för sina respektive landsdelar.
“Lena Petersén, tidigare natur- och fritidsutvecklare vid Mörbylånga kommun, berättar om hur det gick till när leden skapades:
– Allt började i mitten av 1980-talet efter ett önskemål från en medborgare i Kastlösa att Mörbylånga kommun skulle göra en vandringsled på gamla järnvägsbanken på sträckan Kastlösa till Skärlöv. Nämnda sträcka var helt igenvuxen av skog och sly, och det var ett digert arbete att få till leden. Första färdigställda sträckan på Mörbylångaleden invigdes våren 1990 vid Penåsa rastplats. Efter detta har leden vuxit fram genom åren sträcka för sträcka.”

Jag började komma ner till Öland sommaren 2008 och har sedan dess återkommit år efter år för att måla i ladan i Enetri. Jag har många gånger promenerat längs vandringsleden som passerar förbi. 2017 köpte jag tomt i Grönhögen, flyttade ner sommaren 2018 och bodde i lägenhet medan jag byggde hus. Jag blev oerhört förvånad när man började gräva på vandringsleden Enetri norrut. Det föranledde min första insändare till Ölandsbladet och mitt första inlägg på bloggen Är vi i stan?

Arbetsgruppen cykelleden i Nätverk Sydöland

Även cykelleden ansöker att bli en nationell led. Vad innebär det? Medan vandringsleder får nationell status via STF är det Trafikverket som delar ut denna åtråvärda status för cykelleder. Intressant läsning vad som krävs, en ansökan är på gång för Ölandsleden. Kraven för nationell cykelled: vid 1,5 meter bredd får man guldstjärna, det är alltså max så bred cykelleden behöver vara. Jag sökte vidare på nätet och hittade även Design för snabbcykelvägar.

Att lägga resterande delar av cykelleden längs landsvägen är ett alternativ. Man måste inte lägga asfalt. Det går att lägga grus på den breddade delen. Tydligen har man löst det så i Växjö och det markerar var cykelbanan går. I Mörbylånga köping är det vitstreckat för att markera var cyklisten har företräde. Det hjälper också att sansa trafiken till takten kolugn. Att få ner hastigheterna i byarna är ett av många önskemål på nätverkets lista. Att cykla genom radbyarna på östra sidan är för många mer önskvärt än ge sig ut på åkrarna. Man vill kunna stanna till vid gårdsbutiker och gallerier, caféer och restauranger, se havet…

Grönhögen – Ås Kommunen jobbar med länsstyrelsen för att lösa VA frågan ner till Ottenby. Trafikverket säger nej till ett bredda vägen, men om man lägger VA i vägrenen kanske det är möjligt att lägga grus vid återställandet av slänten och nyttja remsan för cyklister, tänker optimisten. Men först måste VA frågan lösas, man är så nära berggrunden intill vägen att ledningarna måste läggas ytligt och isoleras. Första pusselbiten är i alla fall på gång.

Solberga – Skärlöv WSP har fått i uppdrag att sammanställa samrådet och författa miljökonsekvensbeskrivningen till Natura 2000-ansökan. Tidsplan är att skicka in senast 30 maj till Länsstyrelsen. Det är samma sträcka som man fick nej på 2018 och som var ute på samråd 2020. Då kom det in många synpunkter med facit i hand från sträckan Enetri – Solberga. STF var minst sagt förvånade att i samma veva de utsåg vandringsleden till signaturled planerade kommunen att göra om flera mil av den till cykelled. Hur man missade att det var en vandringsled som gick ut på samråd för att bli cykelled övergår mitt förstånd. På sträckan Solberga – Skärlöv efterfrågar länsstyrelsen ett bättre underlag för alternativen. Måste man bredda länsvägen 4 meter för att skapa plats för cyklisten? Här kan man läsa båda samrådsansökningar. Svaren från 2020 samrådet Solberga – Skärlöv publiceras först efter att länsstyrelsen fått de samlade handlingarna från WSP.

Samrådsannons Solberga – Skärlöv. Bilderna visar hur vandringsleden såg ut sträckan Näsby – Solberga samt resultatet efteråt. Planen verkar vara densamma för den vackra vandringsleden Solberga – Skärlöv.

Vem bestämmer? Vad är direktiven visavi vandringsleder och cykelleder? Jag har pratat med rätt många för att sätta ihop detta inlägg, inklusive kommunalförbundet.
“Dialogen om vandringsledsperspektivet bör primärt föras vidare med kommunen – eftersom kommunalförbundet enbart är utförare enligt de direktiv och prioriteringar som respektive kommun beslutar.”​

Det behövs ett tydligt svar, ett tydligt direktiv till kommunalförbundet. I min mening är vandringslederna väl etablerade och profilen stark. Södra Öland är vandrarens paradis. Det kan säkert bli lika attraktivt för cyklister, men fullständigt obegripligt att man gör det på bekostnad av vandringen. Jag ställer frågan till kommunal- och oppositionsråden i Mörbylånga kommun. Den nämnd som borde hantera sakfrågan är Kultur- och tillväxtnämnden.


5 maj 2021 Kommentarer uppfångade på nätet: ”Det är ingen idé att bygga cykelleder efter fartcyklisternas behov, de cyklar i alla fall på bilvägarna, och lika bra är väl det så att Moster Agda” och vi andra normalcyklister slipper dem. Nu har det ju till och med blivit lagligt att cykla på bilvägen även där det finns en cykelbana.”
”Så bra att du uppmärksammar alla på detta. Både vandrings och cykelleder bör ta hänsyn till att marken är kulturarv. Har just upptäckt hur fint det är att gå på banvallen norr om Solberga , till Seby rastplats och norr därom. Vore katastrof om den asfalterades för att cyklar ska ta sig fram just där. Då försvinner hela känslan av att vandra på historisk mark. Nu går man på banvallen och trampar på de gamla syllarna. Endast helt historielösa människor kan få för sig att asfaltera här. Hualigen.”
”det går att gå jättelångt på banvallen, och det finns en fin övernattningskoja straxt norr om Solberga”
”En aspekt till att addera är cykeln som nyttoredskap. Som ett alternativ eller komplement till bilen och bussen.
Då är det snabbaste och bekvämaste vägen mellan två punkter och fokus på platser där folk bor, jobbar, går i skolan, handlar eller deltar i olika aktiviteter.
Också på cykelsemestern finns sådana aspekter. Hur hittar jag mat, vatten, fik, restauranger boende osv – liksom förstås sevärdheter och natur.
En viktig aspekt är skyltning. Vart leder leden? Hur långt är det? Var på cykelsemester i Danmark i min ungdom och de hade redan då ett utmärkt nät av cykelvägar och exemplarisk skyltning. Tillbaka i Sverige igen fanns det bara skyltar ut på motorvägen .
I klimatomställningens tid kommer cykeln att få ökad betydelse som transportmedel.”
”Tack för ditt djupa engagemang som styr upp tankar och handläggningen på ett klart och tydligt sätt. Bättre kraft går inte att uppbringa.”
”Tack för gedigen och balanserad genomgång av hela fiaskot. Inom tio år är det säkert klappat och klart och moget för renovering. ;)”
”vi får hoppas att det kommer ett tydligt och genomtänkt svar. Underhåll, hoppsan, det hade vi inte planerat för…”
Och så några tankar om GC väg https://alvarsamt2.wordpress.com/2021/05/01/till-vanster-till-hoger-mitt-i/
 ”Vad gäller lederna så fightas några, inklusive du förstås, för att det skall bli något bra. Att asfaltera leder över Alvaret är ju helgerån. Men inget förvånar någon.
Cykelvägen håller bl a Staffan liv i men projektet saknar minst 20 mille.
När man ser vissa genomförda etapper tappar man nästan hakan. Att styrningen bitvis varit undermålig känner vi redan till.”
”Ja, gråtfärdig många gånger över hur kommunen hanterar kulturlandskapet Öland!”
”Håller med dig helt och hållet! Så synd är det. Och helt onödigt. Det finns ju plats.”
“TACK för att du beskyddar vandringlederna på södra Öland. Det är ju för LUGNET och att själen kommer till ro som vi dras hit. De snabba cyklisterna håller sig ju på landsvägen. I annat fall låt bygga separat cykelbana. Men förstör inte Skulpturleden. Det räcker med att redan förstört Solberga och söderut. Riktigt tragiskt! Så heja på Eva! Gillar din POSITIVA blogg.”


11 maj 2021 “Att få vandra på en gräsbevuxen banvall med gamla syllar är något helt annat än att gå på en asfalterad raksträcka.” Marianne Hedelin reagerade på inlägget och skrev ett brev till våra kommunpolitiker. Ölandsbladet följde upp med en artikel. (klicka på länkarna för att läsa). Nu har presidiet bjudit in till möte för dialog.


21 maj 2021 Jag begärde även ut länsstyrelsens avslag på samrådet Solberga-Skärlöv 2018 (det är samma som man skickade in 2020 som nu ligger hos WSP inför ny ansökan till länsstyrelsen cirka slutet av maj 2021 – här ligger även alla synpunkter som skickades in 2020). Länsstyrelsens motivering till avslag hjälper oss att förstå varför de säger nej på merparten av sträckan:
Anläggande av cykelväg enligt huvudalternativet innebär att 28 300 m2 av vegetation inom Natura 2000- området försvinner och ersätts med en grusad yta. Att tillåta en dragning av cykelvägen genom Natura 2000-området anser inte länsstyrelsen är det alternativ som är lämpligast för att uppnå minsta intrång i områdets höga naturvärden. Länsstyrelsen anser att dragning av cykelvägen utmed väg 925 är ett fullt möjligt alternativ eftersom trafiksäkerhetskraven uppnås och att cykla genom byar kan ses som en turistattraktion om än av en annan typ. Att kommunförbundet inte äger marken kan inte innebära ett skäl till att Natura 2000-tillstånd kan medges.


Hittade även bra info från Trafikverket Sommarcykelväg, utformning och råd för enklare leder där man haft goda resultat med stenmjöl som beläggning. Oavsett var cykelleden hamnar behövs det pumpstationer längs sträckorna, och KLT måste göra det möjligt att ta med cykeln på bussen. Strategiskt placerade toaletter och rastplatser måste till, även skyltning, kartor och information om vad man kan göra längs vägen.


24 maj 2021. Staffan Lagerström cyklar v925 norrut från Seby och berättar om effekten av oljegrus på cyklisten. Samma beläggning ligger på stora delar av cykelleden Enetri-Solberga.


26 maj 2021. Inför dialogmötet med presidiet nästa vecka har arbetsgruppen för cykelleden tagit fram en skrivelse. Vi är inte överens så det blev två: Nummer 1 och nummer 2. Inbjudna på mötet är även föreningen Södra Ölands Järnväg, som ansökt hos länsstyrelsen att återställa banvallen mellan Segerstad och Torngård, dvs på den befintliga vandringsleden. Jag begärde ut deras ansökan. De fick avslag. Det diskuteras även ridleder i kommunen och etablerande av Bed and Box.

7 juni 2021 Kristina Färm skriver “Idag har jag gått leden mellan Seby och Segerstad. Mycket vacker. Otänkbart att den ska kunna asfalteras. På slutet var det dock närgångna får och tjurkalvar i sikte. Och man ser tydligt att bönderna inte gillar vandrare. De tar för sig och försvårar. Vår granne som varit mer än sommargäst här i 70 år vittnar också om det. Något att tänka på när man planerar cykel och vandringsleder. Och de finns inte på nätet.” och skickar med några bilder:

Foto: Kristina Färm


15 juni 2021 Det blev ett separat blogginlägg VA och cykelled – ett vinnande koncept något att ha i åtanke för framtiden


19 juni 2021. Det var ett konstruktivt dialogmöte med presidiet den 1 juni.

Inför mötet hade jag förberett en en kort PowerPoint presentation – för att bredda perspektivet lite grann efter min skrivelse.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

19 Comments

 1. Uppfångat i sociala medier:
  “Det är ingen idé att bygga cykelleder efter fartcyklisternas behov, de cyklar i alla fall på bilvägarna, och lika bra är väl det så att Moster Agda” och vi andra normalcyklister slipper dem. Nu har det ju till och med blivit lagligt att cykla på bilvägen även där det finns en cykelbana.”
  “Så bra att du uppmärksammar alla på detta. Både vandrings och cykelleder bör ta hänsyn till att marken är kulturarv. Har just upptäckt hur fint det är att gå på banvallen norr om Solberga , till Seby rastplats och norr därom. Vore katastrof om den asfalterades för att cyklar ska ta sig fram just där. Då försvinner hela känslan av att vandra på historisk mark. Nu går man på banvallen och trampar på de gamla syllarna. Endast helt historielösa människor kan få för sig att asfaltera här. Hualigen.”
  “det går att gå jättelångt på banvallen, och det finns en fin övernattningskoja straxt norr om Solberga”
  “En aspekt till att addera är cykeln som nyttoredskap. Som ett alternativ eller komplement till bilen och bussen.
  Då är det snabbaste och bekvämaste vägen mellan två punkter och fokus på platser där folk bor, jobbar, går i skolan, handlar eller deltar i olika aktiviteter.
  Också på cykelsemestern finns sådana aspekter. Hur hittar jag mat, vatten, fik, restauranger boende osv – liksom förstås sevärdheter och natur.
  En viktig aspekt är skyltning. Vart leder leden? Hur långt är det? Var på cykelsemester i Danmark i min ungdom och de hade redan då ett utmärkt nät av cykelvägar och exemplarisk skyltning. Tillbaka i Sverige igen fanns det bara skyltar ut på motorvägen 😞.
  I klimatomställningens tid kommer cykeln att få ökad betydelse som transportmedel.”
  “Tack för ditt djupa engagemang som styr upp tankar och handläggningen på ett klart och tydligt sätt. Bättre kraft går inte att uppbringa.”
  “Tack för gedigen och balanserad genomgång av hela fiaskot. Inom tio år är det säkert klappat och klart och moget för renovering. ;)”
  “vi får hoppas att det kommer ett tydligt och genomtänkt svar. Underhåll, hoppsan, det hade vi inte planerat för…”
  Och så några tankar om GC väg https://alvarsamt2.wordpress.com/2021/05/01/till-vanster-till-hoger-mitt-i/

 2. Uppfångat i sociala medier:
  “Det är ingen idé att bygga cykelleder efter fartcyklisternas behov, de cyklar i alla fall på bilvägarna, och lika bra är väl det så att Moster Agda” och vi andra normalcyklister slipper dem. Nu har det ju till och med blivit lagligt att cykla på bilvägen även där det finns en cykelbana.”
  “Så bra att du uppmärksammar alla på detta. Både vandrings och cykelleder bör ta hänsyn till att marken är kulturarv. Har just upptäckt hur fint det är att gå på banvallen norr om Solberga , till Seby rastplats och norr därom. Vore katastrof om den asfalterades för att cyklar ska ta sig fram just där. Då försvinner hela känslan av att vandra på historisk mark. Nu går man på banvallen och trampar på de gamla syllarna. Endast helt historielösa människor kan få för sig att asfaltera här. Hualigen.”
  “det går att gå jättelångt på banvallen, och det finns en fin övernattningskoja straxt norr om Solberga”
  “En aspekt till att addera är cykeln som nyttoredskap. Som ett alternativ eller komplement till bilen och bussen.
  Då är det snabbaste och bekvämaste vägen mellan två punkter och fokus på platser där folk bor, jobbar, går i skolan, handlar eller deltar i olika aktiviteter.
  Också på cykelsemestern finns sådana aspekter. Hur hittar jag mat, vatten, fik, restauranger boende osv – liksom förstås sevärdheter och natur.
  En viktig aspekt är skyltning. Vart leder leden? Hur långt är det? Var på cykelsemester i Danmark i min ungdom och de hade redan då ett utmärkt nät av cykelvägar och exemplarisk skyltning. Tillbaka i Sverige igen fanns det bara skyltar ut på motorvägen 😞.
  I klimatomställningens tid kommer cykeln att få ökad betydelse som transportmedel.”
  “Tack för ditt djupa engagemang som styr upp tankar och handläggningen på ett klart och tydligt sätt. Bättre kraft går inte att uppbringa.”
  “Tack för gedigen och balanserad genomgång av hela fiaskot. Inom tio år är det säkert klappat och klart och moget för renovering. ;)”
  “vi får hoppas att det kommer ett tydligt och genomtänkt svar. Underhåll, hoppsan, det hade vi inte planerat för…”
  Och så några tankar om GC väg https://alvarsamt2.wordpress.com/2021/05/01/till-vanster-till-hoger-mitt-i/

 3. Uppfångat ” Vad gäller lederna så fightas några, inklusive du förstås, för att det skall bli något bra. Att asfaltera leder över Alvaret är ju helgerån. Men inget förvånar någon.
  Cykelvägen håller bl a Staffan liv i men projektet saknar minst 20 mille.
  När man ser vissa genomförda etapper tappar man nästan hakan. Att styrningen bitvis varit undermålig känner vi redan till.”

 4. Uppfångat ” Vad gäller lederna så fightas några, inklusive du förstås, för att det skall bli något bra. Att asfaltera leder över Alvaret är ju helgerån. Men inget förvånar någon.
  Cykelvägen håller bl a Staffan liv i men projektet saknar minst 20 mille.
  När man ser vissa genomförda etapper tappar man nästan hakan. Att styrningen bitvis varit undermålig känner vi redan till.”

 5. Uppfångat på nätet
  “Ja, gråtfärdig många gånger över hur kommunen hanterar kulturlandskapet Öland!”
  “Håller med dig helt och hållet! Så synd är det. Och helt onödigt. Det finns ju plats.”

 6. Uppfångat på nätet
  “Ja, gråtfärdig många gånger över hur kommunen hanterar kulturlandskapet Öland!”
  “Håller med dig helt och hållet! Så synd är det. Och helt onödigt. Det finns ju plats.”

 7. Uppfångat på nätet
  “Ja, gråtfärdig många gånger över hur kommunen hanterar kulturlandskapet Öland!”
  “Håller med dig helt och hållet! Så synd är det. Och helt onödigt. Det finns ju plats.”

 8. TACK för att du beskyddar vandringlederna på södra Öland. Det är ju för LUGNET och att själen kommer till ro som vi dras hit. De snabba cyklisterna håller sig ju på landsvägen. I annat fall låt bygga separat cykelbana. Men förstör inte Skulpturleden. Det räcker med att redan förstört Solberga och söderut. Riktigt tragiskt! Så heja på Eva! Gillar din POSITIVA blogg.

 9. TACK för att du beskyddar vandringlederna på södra Öland. Det är ju för LUGNET och att själen kommer till ro som vi dras hit. De snabba cyklisterna håller sig ju på landsvägen. I annat fall låt bygga separat cykelbana. Men förstör inte Skulpturleden. Det räcker med att redan förstört Solberga och söderut. Riktigt tragiskt! Så heja på Eva! Gillar din POSITIVA blogg.

Comments are closed.