| |

Att bygga för framtiden

Jag har nyligen byggt hus, med en detaljplan från 1947. Det är mycket man ska tänka på så att planen fungerar över tid, men ändå sätter ramar för vad och hur man ska bygga och stycka av tomter. Det är rätt imponerande att en så gammal plan står pall än. Gissningsvis var det inte lika krångligt 1947 att komma överens, men planprocessen man har idag ger oss inflytande att påverka via samråd.

På kommunens hemsida kan man se alla planer som är under utveckling och de som är klara och vunnit laga kraft. Ingen av Grönhögens kommande detaljplaner föregås av ett planprogram utan första steget är samråd. Beroende på hur komplext planärendet är behövs olika mängd tid för att utreda alla förutsättningar. Därför skiljer sig de olika tidplanerna åt. Tack Ylva Hammarstedt för sammanställning hur långt man kommit i planprocesserna vid slutet av juni 2020.

“Vi har fyra pågående planärenden i Grönhögen.

·         Ventlinge 9:3, Söder om Grönhögen, utmed kusten. 
Kommunen har haft tidigt samråd med Länsstyrelsen där det av minnesanteckningarna tydlig framgår att länsstyrelsen inte se att det är möjligt att gå vidare med de önskemål som framförts, på grund av strandskyddets regelverk.

·         Ventlinge 7:62, Grönhögens hamn och centrala delar.
Kommunen har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen och har tagit ställning till vilka utredningar som behöver tas fram. Det är en hel del utredningar som behöver tas fram och kommunen har bedömt att ett samråd kan vara möjligt under hösten nästa år.

·         Ventlinge 7:62, Bostadsområde mellan Nybovägen och Syrenvägen. 
Projektet har ännu ingen handläggare. Det gör det mycket svårt att ange en tidplan.

·         Ventlinge 7:91, Bollplanen öster om väg 136. 
Kommunens förhoppning är att detaljplanen kan komma ut på samråd till hösten och att den kan antas i mitten av nästa år.

Vi har ett 40-tal planer att handlägga. Just nu är vi 3 handläggare och vissa av projekten är riktigt stora, såsom detaljplan för Grönhögens hamn och centrala delar, planprogram för Mörbylånga hamn och sockerbruksområde och detaljplan för Färjestadens hamn och centrala delar. Till hösten får vi förstärkning av förhoppningsvis 2 handläggare till. Jag misstänker att politikerna tycker att en bostadsplan i Grönhögen är en viktig plan men de har inte satt någon prioritering på den ännu.”

Tidigare i år gjorde jag en sammanställning av planerna på gång i vår Facebookgrupp Grönhögens Vänner. Sen skickade jag in lite funderingar till kommunen.

Februari 2020
Lennart Åberg bad mig lägga ut pdf-filen Planbesked Ventlinge 7:62 på Facebookgruppen Grönhögens Vänner för info. Jag grävde vidare i planer på gång och har lite funderingar, som jag tror passar bättre att lägga fram nu, än att vänta tills detaljplanen är redo att presenteras.

Det skulle vara värdefullt för boende i Grönhögen att få information med helhetstänk om hur man ser på framtiden. Nedan några tankar om alla planer som verkar vara på gång, i olika stadier av färdigställande. Har jag hittat alla projekt?

1) på kommunens mark Ventlinge 7:62 där man bestämt att ta fram en ny detaljplan, MBAB, ny bebyggelse. I första vändan har man uppenbart inte tänkt igenom hur ny bebyggelse ska passa in i Grönhögen, även kommunen reagerar på 3-4 våningar uppe vid 136:an. Ligger mellan Syrenvägen och Nybo.

2) Ny hyreslänga på Ventlinge 7:33 Nybovägen 14. MBAB har köpt tomten av kommunen, 4 marklägenheter likt de andra längorna. 2:or på 62 kvm

3) Studiecirkeln Bogruppen planerar gemensamhetsboende 8-10 lägenheter 2:or & 3:or. Tomtmark de hoppas på ligger ovan ruinen på Nybovägen.

4) Fotbollsplanen Ventlinge 7:91 småskaligt gruppboende – någon slags “malm” Detaljplan för bostadsbebyggelse

5) 3 tomter på Ventlinge 31:1 mellan Blomvägen, Backstigen och stugbyn. Detaljplan klar.

6) Gamla fabriksområdet ska på sikt få ny detaljplan för boende och verksamhet https://www.barometern.se/oland/gronhogen-betongfabrik-kan-ersattas-med-bostader/

7) Vidare exploatera Parboäng nedanför Jakobs gata med bebyggelse. Osannolikt att det går vidare. Vilande, men ligger kvar som projekt hos kommunen.

Hyresrätter Behov av fler hyresrätter: kö till MBAB längan har varierat avsevärt under årens lopp. Nu står flera äldre i kö som vill flytta ifrån sina villor. Det borde vara prio ett att 2) ny hyreslänga på Nybovägen 14 blir färdigt så fort som möjligt.

Gemensamhetsboende som Bocirkeln gjort ett gediget jobb att vaska fram vad som behövs. 3) borde vara prio två med tomt ovan ruinen och all hjälp från kommunen att dra igång projektet. De måste vara möjligt att stycka av mark för detta ändamål utan att behöva vänta på en utdragen planprocess. Plan M9 gäller väl tills vidare?
2) och 3) fyller på beståndet med 12-14 lägenheter, mer än dubbelt vad vi har idag med 8 lägenheter. MBAB har som krav att man måste vara skriven på lägenheten för att hyra.

Vem flyttar hit? Vi är nu 145 permanentboende, på sommaren ungefär det dubbla. De flesta som flyttar hit är 50+ med egen inkomst eller möjlighet att jobba hemifrån. Grönhögen har en genuin bykänsla med många aktiviteter. Många som flyttar hit börjar via besöksnäringen: konstnärer, fågelskådare, naturälskare, vandrare, golfare, båtmänniskor (tänker framåt när hamnen är fixad), sommarboende. Så småningom kommer möjligheten, eller önskan, eller både och, att flytta hit permanent. 

Av tomter som sålts på senare år är alla utom en redan bebyggda. Det är en längre process att bygga än att köpa färdigt hus, men efterfrågan finns. De mindre husen som kommer ut på marknaden är lättsålda, de större och dyrare tar lite längre tid. Det som börjar som fritidsboende blir ofta på sikt permanentboende. Skillnaden i byggkostnad är försumbar, det som byggs borde vara permanentboende standard.

Nu när vi har fiber skulle många fler kunna lockas att driva verksamhet här. I stort sett alla som flyttat hit har börjat som besökare. Det är många jobb som lätt kan skötas via dator och telefon, videosamtal har blivit norm, och träffar IRL är inte lika prioriterade. Även om den stereotypa tekniknörden är en soffpotatis av rang, är det nog ännu fler som är naturintresserade, prioriterar sin hälsa och uppskattar närodlad mat. De behöver också andrum för att kreativiteten ska kunna flöda fritt. Hur ser behovet ut för denna målgrupp med bostäder och verksamhetslokaler? För många är lösningen att kunna ha allt under ett tak. Kanske inte en hel Silicon Valley men tänk Grönhögen i stället för Kista. Vi kan dessutom erbjuda en lugn och trygg uppväxt för barnen, samt en toppenskola i Södra Möckleby https://www.olandsbladet.se/insandare/lat-alunskolan-fortsatta-fa-vara-sveriges-basta-skola/ ett finfint bibliotek och gym.

En annan möjlig målgrupp är vad man löst kan kalla naturterapeuter. Med vår fantastiska natur lämpar sig omgivningen för återhämtning och rehabilitering för kropp och själ. Tystnad är en bristvara i dagens samhälle. Hur ser deras behov ut för boende och verksamhet?

Vad skulle få deltidsboende att skriva sig här? Kommunen skulle vinna mycket på det. Lägre kommunalskatt skulle betyda mycket, med många fler som bidrar finns mer pengar till kärnuppgifterna.

Hur fångar ni upp potentiellt intresserade? Är etableringskostnader i linje med andra kommuner? Hur göra Grönhögen det självklara valet?

Planering Det som saknas i första utkastet för 7:62 är helhetsperspektivet. Bygg inte bort naturen, den behövs för alla åldrar, för alla hundägare och promenerare som strosar i närområdet. Rekreation ska finnas runt knuten, så man lätt kan sätta sig i solen och lyssna till fågelkvittret. Inom varje område lämna orörd naturmark. Skapa öar av bebyggelse med naturstråk emellan. På sommaren är byn full av barn, lämna mark där de kan leka i icke tillrättalagd natur. Man behöver inte förtäta som i en stad, eller klämma in nya hus i grannens bakgård.

Om man tittar på gamla planeringen för Nybo ligger gatorna på snedden och husen ligger så att alla får utsikt, med bra placering i förhållande till väderstrecken. Om husen orienteras lika tar man vara på sol och skugga, insynskydd och utsikt. Mycket välplanerat! På Jakobs Gata tänkte man noga igenom för att bevara utsikten. För nya områden behöver man planera lika varsamt.

Som kommunen redan påpekat är max 2-plans en självklarhet. At föreslå 3-4 våningar visar på en grundläggande syn som är helt främmande för Grönhögens bykänsla. De som bygger idag väljer oftast enplans, yngre familjer väljer även 1-1/2 plans med oinredd övervåning, och de flesta som bygger 2-plans gör det för utsikten.

Utveckla varsamt, behåll balansen mellan besöksnäring och boende, tänk långsiktigt. Ta vara på det som är unikt för södra Öland, naturen, den närodlade och naturliga maten, tystnaden, upplevelsen av oändligheten och livet på landet. Nu har vi en mycket bra bykänsla, låt oss bygga vidare på det.

Det är positivt att muddringen av hamnen är på gång, att ställplatserna äntligen är på väg att bli verklighet, att kalkbrottet löstes på ett bra sätt, med parkering och sanitet. Att ens tänka tanken att göra ett kommersiellt badland som man kan åka till varsomhelst i världen är fel väg att gå. Ge besökaren naturens upplevelse. Många som besöker ön vet alldeles för lite om djur och natur. Eketorps Borg har ju tidigare haft djur. Kanske ett mini Skansen vore något?

Fånga upp besökaren, här kan du bo och driva företag! Välkommen till Grönhögen. 

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

17 Comments

 1. Tack för ditt initiativ, Eva. Hoppas många kan titta hit för inspiration och tänkande och tyckande som leder framåt. I dag tycks “alla” jobba på olika fronter, med just “sina projekt”, utan att se till helheten.

  Min ambition är att se Sydöland som ETT område, ännu i dag oerhört outvecklat. Men hur är det med förändringsviljorna bland de som bor på Sydöland? Att döma av reaktionerna på mina sociala medier är intresset litet. Jag har säkert “bloggat ihop” hundratals bokvolymer under snart nio års tid. Kommentarerna kommer till 90 procent från folk i Sverige, nästan ingen har levererats av sydölänning, vilket förvånar. Under mina cykelturer möter jag människor som muntligt kommenterar mina inlägg. Man säger exempelvis: “Jäkla bra inlägg i går. Det skulle vi satsa på, så skulle vi jobba vidare!”

  Så säger man till mig. Men varför skriver man inte en kommentar om det – och når ut till hundratals, småningom hundratusentals, andra människor som vill nåt? Varför hänger man inte på?

  Strateger/utvecklare/entreprenörer/påverkare har för länge sen insett kraften i de sociala medierna – och kraftlösheten i den kommunala politiken. Gammelmedierna är snart bara anemiska plattformar vars enda kraft är viljan att överleva ekonomiskt – vilket de gör allt sämre. Samma gäller de lokala politikerna. Den intar en handlingsförlamad försvarsställning i stället för att “jobba skjortan våt av svett”.

  Kärnfrågan blir då: Hur skapa framåtkrafter av alla spretande viljor? Hur samlar vi ihop duschen av idéer? Hur trattar vi samman alla olika förslag, sorterar och förfinar dem? Som de sociala medierna på Sydöland funkar i dag går utvecklingen onödigt långsamt. Vi är några få som stöttar varandra, men flertalet kör sitt eget race och vill inte ha med andra att göra. Man delar inte ens andras inlägg och man skyr deras åsikter, man låtsas att andras åsikter inte finns. Så funkar det med kommunen, med Kraftsamling Sydöland, med cykelledprojektet och många andra. Och bytänkandet ligger som en kall, klibbig filt över den fria tankens sköna kraft…

  Jag ska på olika sätt och i olika sammanhang återkomma till denna fråga, som jag i dagsläget tycker är den viktigaste av alla: Hur enas i nåt slags NY kraft för utveckling av HELA södra Öland – inte bara av Grönhögen, inte bara av Södra Möckleby, inte bara av Gräsgård?

  Staffan

 2. Tack för ditt initiativ, Eva. Hoppas många kan titta hit för inspiration och tänkande och tyckande som leder framåt. I dag tycks “alla” jobba på olika fronter, med just “sina projekt”, utan att se till helheten.

  Min ambition är att se Sydöland som ETT område, ännu i dag oerhört outvecklat. Men hur är det med förändringsviljorna bland de som bor på Sydöland? Att döma av reaktionerna på mina sociala medier är intresset litet. Jag har säkert “bloggat ihop” hundratals bokvolymer under snart nio års tid. Kommentarerna kommer till 90 procent från folk i Sverige, nästan ingen har levererats av sydölänning, vilket förvånar. Under mina cykelturer möter jag människor som muntligt kommenterar mina inlägg. Man säger exempelvis: “Jäkla bra inlägg i går. Det skulle vi satsa på, så skulle vi jobba vidare!”

  Så säger man till mig. Men varför skriver man inte en kommentar om det – och når ut till hundratals, småningom hundratusentals, andra människor som vill nåt? Varför hänger man inte på?

  Strateger/utvecklare/entreprenörer/påverkare har för länge sen insett kraften i de sociala medierna – och kraftlösheten i den kommunala politiken. Gammelmedierna är snart bara anemiska plattformar vars enda kraft är viljan att överleva ekonomiskt – vilket de gör allt sämre. Samma gäller de lokala politikerna. Den intar en handlingsförlamad försvarsställning i stället för att “jobba skjortan våt av svett”.

  Kärnfrågan blir då: Hur skapa framåtkrafter av alla spretande viljor? Hur samlar vi ihop duschen av idéer? Hur trattar vi samman alla olika förslag, sorterar och förfinar dem? Som de sociala medierna på Sydöland funkar i dag går utvecklingen onödigt långsamt. Vi är några få som stöttar varandra, men flertalet kör sitt eget race och vill inte ha med andra att göra. Man delar inte ens andras inlägg och man skyr deras åsikter, man låtsas att andras åsikter inte finns. Så funkar det med kommunen, med Kraftsamling Sydöland, med cykelledprojektet och många andra. Och bytänkandet ligger som en kall, klibbig filt över den fria tankens sköna kraft…

  Jag ska på olika sätt och i olika sammanhang återkomma till denna fråga, som jag i dagsläget tycker är den viktigaste av alla: Hur enas i nåt slags NY kraft för utveckling av HELA södra Öland – inte bara av Grönhögen, inte bara av Södra Möckleby, inte bara av Gräsgård?

  Staffan

 3. Tack Staffan! Jag är väl bekant med fenomenet att man inte vill skriva offentligt. Jag har under en längre tid skrivit på Facebook om sådant som inte är politiskt korrekt. Jag vet inte hur många som hört av sig direkt till mig att de håller med, himla bra skrivet… men de skulle aldrig kommentera offentligt, eller säga något vid diskussioner runt ett middagsbord. Med påföljden att de som driver en helt annan agenda tror att de har medvind, och de som inte håller med tror att de är helt allena om sina åsikter.
  Det är samma sak på möten, jag har svårt att hålla tyst, och säger jag något är det sällan någon annan som backar upp. I stället kommer de fram vid fikat, och i en kör “tack för att du sa det, vi håller med”.
  Jag tänkte att genom att lägga ut information på bloggen att det skulle ge liv i kommentarer, skapa utrymme för “vad vill jag” som sen hamnar i ett “vad vill vi” som bygd. Men redan nu tar folk kontakt direkt med mig. Det blir många enskilda konversationer, problemet är ju att fånga upp tankegångarna.
  Helt krasst, i slutändan är det ju någon som vill något som har resurser som får det att hända. Utvecklingsbolaget i Grönhögen med ställplatser och nu banor intill, Annies Fiske i Gräsgårds hamn, ställplatser i Össby, snart kommer det restaurang, Golfen i Grönhögen, Carlas Café, nya butiken i Södra Möckleby, och så vidare. Det kommun och statliga myndigheter ska se till är att när en idé dyker upp att entreprenören lätt kan komma igång.
  Vi kan prata hur mycket som helst om att locka hit folk att bosätta sig och driva verksamhet, men så länge det inte finns tomter eller hus till salu är det ju meningslöst. Nu har jag inte grottat ner mig i hela Sydöland, men i t ex Grönhögen är bromsklossen att detaljplanerna inte är klara.
  Din blogg gör en enorm insats för bygden. Folk läser, tänker och pratar om det. Vi får framförallt veta vad som är på gång, med många fina bilder.

 4. Tack Staffan! Jag är väl bekant med fenomenet att man inte vill skriva offentligt. Jag har under en längre tid skrivit på Facebook om sådant som inte är politiskt korrekt. Jag vet inte hur många som hört av sig direkt till mig att de håller med, himla bra skrivet… men de skulle aldrig kommentera offentligt, eller säga något vid diskussioner runt ett middagsbord. Med påföljden att de som driver en helt annan agenda tror att de har medvind, och de som inte håller med tror att de är helt allena om sina åsikter.
  Det är samma sak på möten, jag har svårt att hålla tyst, och säger jag något är det sällan någon annan som backar upp. I stället kommer de fram vid fikat, och i en kör “tack för att du sa det, vi håller med”.
  Jag tänkte att genom att lägga ut information på bloggen att det skulle ge liv i kommentarer, skapa utrymme för “vad vill jag” som sen hamnar i ett “vad vill vi” som bygd. Men redan nu tar folk kontakt direkt med mig. Det blir många enskilda konversationer, problemet är ju att fånga upp tankegångarna.
  Helt krasst, i slutändan är det ju någon som vill något som har resurser som får det att hända. Utvecklingsbolaget i Grönhögen med ställplatser och nu banor intill, Annies Fiske i Gräsgårds hamn, ställplatser i Össby, snart kommer det restaurang, Golfen i Grönhögen, Carlas Café, nya butiken i Södra Möckleby, och så vidare. Det kommun och statliga myndigheter ska se till är att när en idé dyker upp att entreprenören lätt kan komma igång.
  Vi kan prata hur mycket som helst om att locka hit folk att bosätta sig och driva verksamhet, men så länge det inte finns tomter eller hus till salu är det ju meningslöst. Nu har jag inte grottat ner mig i hela Sydöland, men i t ex Grönhögen är bromsklossen att detaljplanerna inte är klara.
  Din blogg gör en enorm insats för bygden. Folk läser, tänker och pratar om det. Vi får framförallt veta vad som är på gång, med många fina bilder.

 5. Delar dina erfarenheter. Jag måste upprepa: Det jag har så svårt att ta in: Att folk som jag vet är intresserade – och till och med jobbar hårt för bygdens framtid – aldrig kommenterar när de tycker nåt är bra. Eller för all del när nåt är dåligt. Vad är folk rädda för? Är det samma strunt man hörde som barn: Tyst, vad ska folk tro om du säger så!

  Som du vet tror jag på de så kallade sociala mediernas framtid och gammelmediernas kräftgång, vilken är självförvållad. Youtube är mycket intressantare än exempelvis DN och den förfärliga DN Debatt där mest PK-toppar med glamourtitlar gives plats i ofta trista kollektiva PK-anföranden.

  Syns man inte finns man inte. Det låter cyniskt men är dagens sanning om man vill påverka över nätet. Därför: Kommentera mera!

  Gudars så skönt att få säga detta. 😉

 6. Delar dina erfarenheter. Jag måste upprepa: Det jag har så svårt att ta in: Att folk som jag vet är intresserade – och till och med jobbar hårt för bygdens framtid – aldrig kommenterar när de tycker nåt är bra. Eller för all del när nåt är dåligt. Vad är folk rädda för? Är det samma strunt man hörde som barn: Tyst, vad ska folk tro om du säger så!

  Som du vet tror jag på de så kallade sociala mediernas framtid och gammelmediernas kräftgång, vilken är självförvållad. Youtube är mycket intressantare än exempelvis DN och den förfärliga DN Debatt där mest PK-toppar med glamourtitlar gives plats i ofta trista kollektiva PK-anföranden.

  Syns man inte finns man inte. Det låter cyniskt men är dagens sanning om man vill påverka över nätet. Därför: Kommentera mera!

  Gudars så skönt att få säga detta. 😉

 7. Ja det är en gåta. Det blir många privata diskussioner, men svårt att få grepp om helheten när dialogen förs offline. Gammelmedia konsumerar jag endast lokaltidningen, annars är det nya media som är klart intressantast och mest informativa. Finns många intressanta grupper på sociala medier.

 8. Ja det är en gåta. Det blir många privata diskussioner, men svårt att få grepp om helheten när dialogen förs offline. Gammelmedia konsumerar jag endast lokaltidningen, annars är det nya media som är klart intressantast och mest informativa. Finns många intressanta grupper på sociala medier.

 9. Hej! Jag har precis läst dina inlägg, och jag blev glad över ditt engagement och din kunskap. Som företagare blir man frustrerad över hur kommunen undviker att följa upp sina fattade beslut. Jag har också läst kommunens “Strategi för utveckling av södra Öland” som skrevs 2016. I strategin finns det med samma saker som man pratar om även idag. Kommunen har svårt att hålla i och följa upp sina beslut, skulle vi som företagare arbeta på det sättet skulle det inte finnas några företag. Vi behöver starta “påverkningskampanjer” för att hjälpa kommunen att inte tappa fokus. Vi har varit på alldeles för många möten som bara mynnar ut i nya möten, det behövs aktion. Jag har några idéer som vi gemensamt kunde prova, hör gärna av dig .

 10. Hej! Jag har precis läst dina inlägg, och jag blev glad över ditt engagement och din kunskap. Som företagare blir man frustrerad över hur kommunen undviker att följa upp sina fattade beslut. Jag har också läst kommunens “Strategi för utveckling av södra Öland” som skrevs 2016. I strategin finns det med samma saker som man pratar om även idag. Kommunen har svårt att hålla i och följa upp sina beslut, skulle vi som företagare arbeta på det sättet skulle det inte finnas några företag. Vi behöver starta “påverkningskampanjer” för att hjälpa kommunen att inte tappa fokus. Vi har varit på alldeles för många möten som bara mynnar ut i nya möten, det behövs aktion. Jag har några idéer som vi gemensamt kunde prova, hör gärna av dig .

Comments are closed.