|

Konsten att puffa politiker

Dela

Picture

Sen jag började rota i konstnärernas villkor har jag försökt förstå vem som fattar besluten. Vilka dörrar måste man knacka på för att få till en ändring så MU-avtal, 1% regeln och upphovsrätt respekteras, budgeteras och efterlevs. Är det tjänstemännen eller politiker? Är det stat, kommun eller region som sitter på pengarna? Kultur är en komplicerad sektor varav konsten bara utgör en del. Det tog mig två år att skriva boken Konstriket om hur konstsfären fungerar, tänk dig då politiker och tjänstemän som ska fatta beslut om alla olika kulturella inriktningar. Hur sannolikt är det att de är så insatta i allt? Liten, väldigt liten. Lägg till att även om kulturen finansieras offentligt så är utövarna till stor del frilansare och egenföretagare medans beslutsfattarna är administratörer och byråkrater med månadslön. Vi är de där utgifterna som inte är så lätta att budgetera månadsvis, för vårt arbete fluktuerar enormt under året. Som en kollega uttryckte det, min lön, det är vad som blir över när året är slut. Så räknar ju även skatteverket.

Hur som, efter att ha försökt förhandla med ännu en kommun om MU-avtalet, undrade jag, är beslut om budget och tillämpning en politisk fråga eller en resursfördelningsfråga inom kultursektorn?
Svaret blev att det är politikerna som bestämmer.

Så jag letade rätt på politikerna och skickade ett kort mail. Eftersom jag inte visste hur insatta nämnden var i MU-avtalet började jag såhär:
Enligt museichefen är utställningsvillkoren och budget för konstutställningar på museet en politisk fråga. Så nu bollar jag frågan till er:
Hur planerar ni för tillämpning av MU-avtalet? Det skrevs ju in i nya regionplanen.
MU-avtalet kom till för att man insåg det självklara i att konstnären skulle få betalt för utfört arbete.
När MU-avtalet trädde i kraft 1 januari 2009 var kulturministerns vision att MU-avtalet ska gälla alla arrangörer i hela landet.
Ni kan läsa mer om MU-avtalet på Kulturrådets sida
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bildochformkonst/Utstallningsersattning/
och på KRO KIF
http://www.kro.se/mu-och-avtal

Svaret kom ganska omgående från nämndens ordförande:
Du skall få svar på dina frågor så snart jag hunnit sätta mig in i ärendet.

Därefter följde flera telefonsamtal. Jag ringde upp lite då och då. I början kom en del svar som man tyvärr hört lite väl ofta.
Vi vet att vi har låga ersättningar
MU-avtalet är inte bindande.
Man vinner inga val på kulturpolitik.
Vi ser museet som en chans för konstnärerna att visa upp sig.

Men som jag sagt förut, ge inte upp! Jag insåg rätt snabbt att politikern inte var insatt i yrkeskonstnärens verklighet. Jag föreslog, om intresse fanns, att skicka boken. Svaret var ja. Det var ju positivt. Så vänta lite till, de måste ju få chans att läsa och smälta. Så ringde jag upp igen. Boken hade lästs och politikern var imponerad, men framförallt fått sig en tankeställare. Vid nästa nämndmöte kan man läsa resultatet i protokollet:

MU-avtalet
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar att från 2016 tillämpa det sk MU-avtalet som reglerar ersättningen till utställande konstnärer på muséer.
– att kostnader finansieras i befintlig ram samt
– att uppdra åt förvaltningen att till nästa sammanträde redovisa förslag på
omprioriteringar inom verksamheten.
Ärendebeskrivning
Ordförande föreslog att Tillväxt- och utvecklingsnämnden ska tillämpa MU-avtalet från januari 2016.

Skickade förstås ett litet tackmail:
Tusen tack för din insats för MU-avtalet. Oerhört glad att du tog dig tid att läsa min bok Konstriket som tydligen var tankeställaren som behövdes. Ser via nämndens protokoll att MU-avtalet ska införas för 2016.

När man läser beslutet förstår man också varför det inte är tjänstemännen som driver frågan. Om vi konstnärer ska få betalt, måste det tas från deras budget, vilket betyder att någon anställd får gå ner i tid eller annan besparing göras.

Eftersom jag bott i USA i 30 år har jag en förkärlek för gräsrotsaktivism. Det bankades in i våra huvuden i high school hur viktig individens engagemang är för samhällets förändring och förbättring.  Tillsammans kan vi flytta berg. Så nu har jag ännu en idé. Jag tror det avgörande ovan var att politikern fick en inblick i hur vi har det.

Jag skulle vilja uppmuntra alla mina konstnärskollegor och konstintresserade att kontakta sina politiker.
– Skriv ett personligt brev, maila, ring!
– Eller skicka min bok med ett personligt meddelande om en puff för MU-avtalet, 1% regeln och/eller upphovsrättsliga avtal och ersättningar.

För att göra detta så enkelt som möjligt om du vill använda min bok Konstriket:
Swisha 235 kr till 0733-864 364 Eva Dillner (Boken kostar 200 kr + frakt 35 kr)

  • Jag behöver ditt namn
  • din epostadress
  • eventuellt personligt meddelande till politikern
  • vem jag ska skicka boken till med fullständig adress

Jag skickar hela paketet till politikern. Sen är det bara för dig att vänta lite och följa upp och puffa vidare. Tillsammans kan vi flytta berg.

En gräsrotskampanj för bättre yrkesvillkor för konstnärer så MU-avtal, 1% regeln och upphovsrätt respekteras, budgeteras och efterlevs.

För att hitta rätt politisk nämnd kan man Googla på kommunens eller regionens namn + kultur. Oftast ligger kultursektorn tillsammans med fritid, ibland med näringslivet, ibland med turism och besöksnäring. Här listas vilka politiker som sitter i nämnden och normalt ligger alla deras kontaktuppgifter på kommunens/regionens hemsida. Där kan man också hitta protokoll från tidigare möten.


Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts