havsplan karta 2023
|

Nya havsplaner – kommunens yttrande

Havs- och vattenmyndigheten har ute på samråd nya havsplaner för vindkraft. Jag har varit med på några samrådsmöten sen i våras. Fram till 15 december kan man lämna synpunkter. Jag återkommer med egna synpunkter när jag samlat ihop alla trådar. De har redan fått kopior av alla synpunkter till samråden för vindkraftsindustri som avlöst varandra runt Öland.

Men, dagens inlägg handlar om Mörbylånga kommun. Havsplanerna berör i första hand Sveriges ekonomiska zon, där kommuner inte har vetorätt. Däremot bjuds de ofta in till samråd för att lämna synpunkter. Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in alla kommuner i Sverige att yttra sig om de nya planerna. Kommunstyrelsen har möte på måndag 11 december. På agendan ligger beslut om kommunens yttrande om havsplanerna. Tjänsteskrivelsen och förslag till yttrande verkar ha missat södra Ölands USP, Unique Selling Point. Vi har nog helt olika uppfattningar om vad som är viktigt för södra Öland. Kommunens föreslagna yttrande står i stark kontrast till det som är södra Ölands livsnerv. Jag har lagt ihop tjänsteskrivelsen och förslag till yttrandet i ett dokument:

Våra synpunkter skickades in till alla ledamöter i kommunstyrelsen idag:

Varför är det så viktigt att få våra kommuner att yttra sig klokt? Yttrandet de skickar in ligger sen till grund för uppdateringar i översiktsplaner och vindkraftsplaner.

Bilagan vi hänvisar till kan du läsa här (anpassad för GDPR):

Kartbilder nya havsplanen:

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts