| |

Cykelled Solberga-Skärlöv

Efter många om och men har länsstyrelsen godkänt ansökan om cykelled på sträckan Solberga-Skärlöv på banvallen där vandringsleden Mörbylångaleden går, STFs signaturled och kommunens skulpturled. Jag har tidigare skrivit en del inlägg om turerna och tankarna om leder i allmänhet och samspelet mellan olika aktiviteter. De hittar du här >>>

Hela ansökan, synpunkter, fältprotokoll och beslut:

Det ligger ett flertal dokument i filen ovan. Ansökan 2021 s1. Synpunkter s78. Fältprotokoll s167, MKB 2018 s234. Beslut 2023-10-13 s369.

Jag har varit i kontakt med länsstyrelsen och fått en del förtydliganden. Närmast är det kommunen som gör en detaljprojektering, där specifika frågor och utförande rätas ut. På kommunen är det Liselotte Hagström och Sara Örnwigh som handlägger ärendet. Kontakta dem om du har specifika synpunkter eller förbättringsförslag.

En del befintliga stättor kommer att avlägsnas och ersättas med färister. Varför inte grindar? Lättare att passera för vandrare och sannolikt även cyklister. Ridleder och Bed & Box har vid olika tillfällen diskuterats. Hästar är ett naturligt och historiskt inslag i det Öländska landskapet. Lägger man färister utesluter man möjligheten att använda leden för ridning.

Cykelleden planeras gå på banvallen, 3 meter bred, med grusad yta. Ansökan nämner asfalt/oljegrus men länsstyrelsen och kommunen är överens om att leden ska grusbeläggas. Eftersom leden fortfarande är en betydande vandringsled blir man lite förundrad att cykelleden tar över hela bredden. Varför inte 2 meter grus och 1 meter naturmark? Och, inte eller, för att citera en vän.

Skulpturerna kommer att stå kvar och leden dras vid sidan om.

Tillägg 2 dec 2023. Ansökan och kompletteringar har gjorts under flera år, först i kommunalförbundets regi, senare i Mörbylånga kommuns. I ansökan från 2018, s249, hittar vi följande stycke: Cykelleden får en hårt packad körbar grusyta, 3,0 meter bred inklusive sidoremsor av grus. Leden avses även bli körbar för arbetsfordon och får en bärighet upp till 4 ton. Även akuta sjuktransporter skall kunna komma fram.

Det har varit många diskussioner och turer sen dess. Det går många tillfartsvägar längs leden, som borde kunna nyttjas om behov av sjuktransport uppstår. Att leden skulle bli en väg för arbetsfordon förtar själva syftet med dedikerad led för cyklister, vandrare och hästekipage.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts