Digitalt samråd om Utgrunden

Förra veckan var vi ett antal som deltog i det digitala samrådet med Marcon enligt önskan från kommunen efter myndighetssamrådet. Hela projektet har varit ute på samråd med deadline för skriftliga synpunkter 21 december 2021.

Dagordning

 1. Marcon – bolaget
 2. Processen
 3. Tillstånd och berörd lagstiftning
 4. Bakgrund
 5. Nya Utgrunden
 6. Teknik och turbiner
 7. Innehåll MKB och analyser 
 8. Landskapsbild & Miljöfaktorer
 9. Behovet
 10. Nationell och lokal nytta
 11. Sammanfattning
 12. Frågor

Mötet började med Marcons presentation. Till skillnad mot samrådsunderlaget var det här mer att likna vid en säljpresentation:

Med det avklarat var det dags för frågor:

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts