Vindkraft runt Öland med mera…

Uppdatering 16 november 2022. Nu ligger samrådsunderlaget på OX2 hemsida.

Samråden avlöser varandra. Nu planerar OX2 Neptunus, söder om Öland och cirka 50km sydost om Blekinge. Samrådet avser 120-310 stycken vindkrafteverk, 420 meter höga. Hemsidan för projektet har en summerande beskrivning och länk till samrådsunderlaget. Synpunkter skickas in senast 31 december. Du kan även läsa samrådsunderlaget här:

Vi är många som engagerat oss i tidigare samråd för Aurora och Utgrunden. Nu finns en fallstudie samlad på Motvind Sverige, med länkar till synpunkter, artiklar och insändare:

Föreningen Motvind Sverige jobbar på ett övergripande plan för saklighet i vindkraftsfrågan.
Regleringsbreven är sannolikt de viktigaste att påverka för ändrad politik:
De statligt styrda Länsstyrelsen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetar fortfarande efter Strategi 2021 utan att några konsekvensanalyser gjorts.

De lyfter även den ekonomiska obalansen och hur skattemedel används för ensidig påverkan:

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

One Comment

Comments are closed.