Underrättelse med möjlighet till yttrande Aurora 1303-2022
|

En enkel ekvation och senaste om Aurora

Aurora – inför beslut 1303-2022

Precis när jag skickat iväg sista yttrandet om nya havsplanerna kom ett mail från länsstyrelsen på Gotland. Underrättelse inför beslut Dnr 1303-2022 samt bilagor angående AUR Energipark ABs bemötande av inkomna remissvar i ärendet 1303-2022 Ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindparken Aurora. Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får ni tillfälle att yttra er i ärendet. Ditt yttrande ska ha kommit in till oss senast den 12 januari 2024.

Om du inte har annat för dig under julhelgen kan du läsa alla dokument nedan.

Tidigare inlägg om Aurora

En enkel ekvation

Jag har tidigare skrivit om beräkningar för hinderbelysning. Vill man räkna ut hur långt bort man kan se vindkraften kan man använda denna ekvation – tack Bertil Persson som delade den i ett epostutskick nyligen.

(3,5*höjd^0,5) = kilometer

Om höjden är 270 meter syns vingspetsarna 58 kilometer bort. Om höjden är 425 meter (föreslagen höjd Neptunus söder om Öland) syns vingspetsarna 72 kilometer bort.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts