Utgrunden vindkraft animation Grönhögens ställplats

Myndighetssamråd vindkraft Utgrunden

Den 14 februari var det myndighetssamråd för kommuner och länsstyrelser med Marcon. De vill bygga 17 stycken, 275 meter höga vindkraftverk vid Utgrunden i Kalmarsund. Jag har fått rapport från mötet med Marcon.

Ulrik Brandén, oppositionsråd i Mörbylånga kommun:
“Det var ju ett rent myndighetssamråd, så vi politiker fick bara vara med och lyssna. Myndighetsrepresentanterna ställde sakrelaterade frågor på underlaget som Marcon har presenterat. Marcon har bett om skriftliga svar och det har man skickat in. Jag vidarebefordrar separat Mörbylångas skrivelse, tillsammans med länsstyrelsens och Torsås kommuns. Det är först i fråga om tillstyrkan eller avstyrkan från kommunen som vi politiker kommer in. Med all sannolikhet kommer den frågan att ytterst landa för beslut i kommunfullmäktige. Detta behöver dock inte komma förrän efter att miljökonsekvensbeskrivningen är klar och till dess kan det ju dröja ett år eller mer. Men inget hindrar förstås den politiska församlingen att gå snabbare fram, om man skulle vilja.”

Från Mörbylånga kommun deltog:
Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef
Fredrik Meurling tillförordnad planchef
Staffan Åsén, miljöchef
Lotta Lindeborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jon Tinnert, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ann Willsund, kommundirektör
Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg
Peter Marklund, näringslivschef
Per-Olof Johansson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Matilda Wärenfalk, kommunstyrelsens ordförande
Anna-Kajsa Arnesson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Ulrik Brandén, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  

Först Mörbylånga kommuns samrådsyttrande:

Torsås kommuns yttrande:

Länsstyrelsen Kalmar län:

Vindkraft och elförsörjning är ett komplext ämne. Man kan inte fatta beslut om det ena utan att förstå det andra. Kommunen har fått in många synpunkter till samrådet ‘för kännedom’ från en skara synnerligen pålästa kommuninvånare. De ligger i diariet på kommunens hemsida, sökbara på ‘Utgrunden’.

Utgrunden vindkraft animation Grönhögens ställplats
Utgrunden vindkraft visualisering från Grönhögens ställplats

Några sevärda dokumentärer:

Vindkraftsupplysningens https://vindkraftsupplysningen.se

Det har startats en Facebookgrupp Vi motsätter oss vindkraftspark utanför Degerhamn på södra Öland och på gång är ett rikstäckande nätverk Motvind Sverige för att samla kunskap på ett ställe.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

3 Comments

 1. Det där ser prima ut. Ordning och reda. Du har tydligen jobbat hårt med “digital Feng Shui”, nåt jag är dålig på.

  Utan att ha läst alla länkar är jag fortfarande i djup chock (något överdrivet) över kommunens tidigare totala ointresse, inte bara för Utgrunden utan för ämnet vindkraft i stort. Bara tre fyra ledamöter av 49 svarade på mina frågor om Utgrunden 2. En av dem hade slutat med politik och berättade att man ALDRIG hade diskuterat ämnet vindkraft i fullmäktige.

  Men jisses, vad är det för en kommun vi bor i? 😉

  soliga

  Staffan

 2. Digital Feng Shui – nytt begrepp och uttryck för mig. Men tack!
  Kommunen gömmer sig bakom tjänstemännen, när det passar. I andra sammanhang hänvisas man till politiker för de bestämmer.
  Både kommunalrådet och oppositionsrådet har svarat mig, men annars tunt i inkorgen. Desto fler mail från oroade invånare.
  Noterar i skrivelsen:
  “Mörbylänga kommun har höga ambitioner inom klimat- och energiomrädet och vill till är 2025 fasa ut användningen av fossila bränslen för att bli en fossilbränslefri kommun. Vidare är ett av mälen i länets handlingsprogram för en fossilbränslefri region är att länets produktion av förnybar el ar 2030 ska vara minst lika stor som länets totala elanvändning. Mörbylänga kommun ser därför generellt sett positivt pà en utökad produktion av vindkraftsel.
  Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region anger ocksâ att havsbaserad vindkraft är viktig för att nã uppsatta mäl och att offentlig sektor ska försöka underlätta initiativ inom detta omráde.”
  Vindel säljs på ppm avtal innan de ens sätter spaden i havet, export till övriga Europa, där priserna är högre. Mestadels utländska investerare som tillåts exploatera svensk natur. Överföringskablarna blir en springnota för svenska elkunder.
  Världsarv eller industrilandskap?
  Det är svårt att spå, speciellt om framtiden, sa min far. Men jag förutspår att den kommun som är vindkraftsfri kommer att locka inflyttare till lugnet på landet. Resursstarka människor som har råd att flytta. Något att tänka på…

Comments are closed.