|

Aurora vindkraft förbereder ansökan till Regeringen

Det är lätt att missa den där lilla notisen. Ännu ett samråd, ännu en ansökan om vindkraft i våra vatten runt Öland. Jag har tappat räkningen på alla synpunkter och debattartiklar jag skrivit de senaste två åren. Innan vi ger oss in på Aurora, en uppdatering om Utgrunden.

Utgrunden

Regeringen har ute på remiss en incitamentutredning för att locka kommuner att släppa vetot för vindkraftsetableringar. Ett svar från Mörbylånga kommun skulle upp på kommunstyrelsens bord. Vi agerade snabbt och det blev både insändare och debattartikel i Barometern:

Incitamentutredningen

Motvind Sverige har pressträff 8 september kl 10 för att presentera sitt remissvar på incitamentutredningen: Regeringens utredning Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18).

Aurora

Aurora, 370 vindkraftverk, 370 meter höga, 2 mil från Gotland, 3 mil från Öland. Hinderbelysning nattetid med starkt vitt blinkande ljus synlig på över 5 mils avstånd, dvs långt in på land. Det här är den stora ansökningen som ska skickas in till Regeringen. Länsstyrelsen på Gotland har fått uppdraget att samla in synpunkter.

Jag har skrivit ihop synpunkter även för denna ansökan. Tiden tillåter insamling av underskrifter, via Google formulär. Länk här >> för att skriva under (senast 17 september). Dela gärna! Nedan texten som pdf, den är även länkad i formuläret.

Storvulna planer runt södra Öland: Aurora, Neptunus, Cirrus, Södra Victoria med cirka 800 vindkraftverk upp till 420 meter höga, en del i kombination med vätgasfabriker.

Storskalig vindkraftsindustri är inte förenlig med Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap - människans lyckade samspel med naturen.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts