Havsplaner 2023
|

Synpunkter samråd om förslag till ändrade havsplaner DNR 2168-23

I morgon är sista dagen att lämna in synpunkter för de nya havsplanerna till Havs- och Vattenmyndigheten. De har redan kopior av våra samrådsyttranden för specifika projekt runt Öland, dagens insats är ett tillägg:

Med synpunkterna skickades en artikel publicerad i Jyllandsposten: Store vindmølleparker på havet ændrer vejret inde på land. Professor Eigil Kaas, chefsmeteorolog på DMI Niels Bohr-institutet i Köpenhamn intervjuad av Lars From.

Det är oerhört viktigt att vi undersöker konsekvenserna av storskalig vindkraftsindustri i våra hav. Tänk efter före, sen är det för sent. Det finns som sagt bättre alternativ för att producera el.

Om man skall fokusera på “förnybar” energi och inte vill ha kärnkraft kan man gå på mer avancerad framtidsteknik. Med geotermisk energi har man nu lyckats nå temperaturer på nära 200 grader och stabilt flöde.  Eller, ännu mer avancerat men ännu oprövat. Tack Jan Grönstrand på Åland för geotermiska tips!

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts