Synpunkter samråd: Vindkraftpark Aurora mellan Öland och Gotland

Referens samrådshandlingar på https://www.ox2.com/sv/projects/aurora/ Fram till 17 november 2021 har du möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter till samrådet. Skicka dessa antingen via epost till aurora@ox2.com eller postledes till OX2 AB, Aurora, Box 2299, 103 17 Stockholm.

En ny havsbaserad vindkraftspark är ute på samråd. I den föreslagna vindkraftsparken Aurora planeras upp till 370 stycken vindkraftverk med en höjd på 370 meter. Placering norr om Natura 2000 område, avståndet till Gotland och Öland är cirka 20 respektive 30 kilometer.

Jag har samlat in en hel del sakkunskap, rapporter och länkar. Funderat, diskuterat, frågat, för att landa i mina egna slutsatser. Mina synpunkter ligger samlade i följande pdf-dokument:

Du får gärna använda del eller hela för att framföra dina egna synpunkter till samrådet, epost ovan. Vi har alla olika kunskaper och expertis. Var och en av oss lyfter det just vi har kännedom om. Yrkesfiskarnas yttrande hittar du på SFPOs hemsida. Även fågelskådarna har yttrat sig, med deras tillstånd kan du läsa synpunkterna från Birdlife här. Jag har även fått tillstånd att publicera synpunkter från boende i nedra Segerstad.

För att vara på den säkra sidan skicka in synpunkter senast 16 november!

Vill passa på att tacka alla sakkunniga och läsare som hjälpt mig med rapporter, fakta, och genomläsning.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts