|

Funderar du på att stycka av mark till bostäder?

Nyheter från Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland

Stycka av mark Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland försöker göra det enklare för markägare att få svar på frågor. Hur går det till? När behöver jag förhandsbesked kontra detaljplan? Efterfrågan på bostäder på Sydöland är större än utbudet. Vi hade tänkt bjuda in till fysiskt möte med kommunen men det får vänta tills restriktionerna lättar. Tills vidare kan vi i alla fall vara behjälpliga med kontakter, information, svara på frågor – och få en känsla för hur intresset bland markägare är. Vi som sitter i Bofrågegruppen är Eva Dillner i Ventlinge socken, Ulrika Parboäng och Hans Sabelström i Ås socken, Marion Rasmussen Nilsson i Södra Möckleby socken och Lisa Lundqvist i Smedby socken. Hör av er till oss – alla kontaktuppgifter till Nätverk Sydöland hittar du här https://www.morbylanga.se/naringsliv-arbete/Natverk-Sydoland/

Vårt senaste möte hade vi bjudit in planarkitekten Ylva Hartmann Magnusson för att prata om hur vi kan koppla ihop markägare och kommunen så processen för avstyckning av tomter blir enklare och mer förutsägbar. Vi har ju tidigare fått information från både mäklare Peter Hallberg och stadsarkitekten Marie Christine Svensson. Även om man hittar byggbar mark som inte begränsas av strandskydd, jordbruksmark, Natura 2000, kulturminne osv är det alltid en bedömning. Hur passar det in i befintlig bebyggelse, den lokala prägeln. Finns vatten och avlopp samt tillfartsväg. De åker alltid ut och tittar, har en dialog med markägaren, skapar sig en uppfattning på plats. Det har blivit mer restriktivt på senare år. Men vanligare att politiker gör en annan bedömning än tjänstemännen. Processen är ju sådan att först behandlas ärendet via planarkitekterna, i nuläget tre stycken på kommunen, för att sedan gå vidare till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall är länsstyrelsen inblandad. Om planarkitekterna anser att det blir avslag kontaktar de markägaren om de vill gå vidare till politikerna för beslut, det håller nere kostnaderna. Vi tänker i Bofrågegruppen att vi kan vara behjälpliga som brobyggare så det blir en bättre process. När restriktionerna lättar igen tänker vi bjuda in till fysiskt möte, tillsvidare är det telefon och epost som rekommenderas.

Lediga jobb Kommunens stadsarkitekt går i pension i januari. Miljö och bygg har expanderat de senaste åren, och nu söker kommunen både ny stadsarkitekt/planchef och bygglovschef.

Eva Engström berättade att kommunen lämnat in tomter för avstyckning i Dalsjö/Degerhamn till Lantmäteriet. Det rör på sig!

Hyresrätter i Grönhögen Hans Sabelström, som även sitter i styrelsen för MBAB (Mörbylånga Bostad) berättade att de riktade statsbidragen för att bygga lägenheter dras in. De har bidragit med 20-25% i byggkostnader, det påverkar planeringen framöver. De går vidare med planering för en ny hyreslänga på Nybovägen 14, troligtvis 6 lägenheter i 1-1/2 plan.

Bollplanen i Grönhögen har samrådstiden gått ut, nu jobbar planarkitekten vidare. Jag har också haft ett längre samtal med planarkitekten Fredrik Meurling om Grönhögens detaljplaner.

Hamnen/ytongområdet i Grönhögen. Här behöver man göra djupare markanalyser och utredningar. Hur påverkas grundvattnet, rör det på sig, vilka egenskaper har ämnena i marken. Marknivån är låg i jämförelse med havsnivån, och för att gå vidare måste man fastställa vilka åtgärder som krävs. Är åtgärderna i balans med nyttan av planen, blir det en tillräckligt bra exploatering? Frågor som inte bara markägarna vill ha svar på men som även krävs i utredningsunderlaget för att kunna gå vidare. Prover tas under våren, svar på analyser väntas vara klara efter sommaren. Om man då kan gå vidare med samråd för detaljplan siktar man på hösten 2022.

Och till sist goda nyheter. Eftersom hamnen kommer ta längre tid har man brutit ut detaljplanen för Syrenvägen i Grönhögen. Kommunen äger marken, och det finns ett samexploateringsavtal med MBAB. Planeringen ger möjlighet för bostäder – det innebär allt från fristående tomter med hus, till lägenheter eller gemensamhetsboende. Där ska också finnas plats för förskola. Beslut om samråd har inte tagits än, men planarkitekten siktar på slutet av första kvartalet 2022. Samrådet kommer innehålla ett första förslag, med beskrivning, illustration och byggrätter samt en idé om tomtindelning.

Vi pratade även en del om äldreboende, det är en särskild klass för detaljplan. Här menas biståndsbedömt boende. Om vi tänker tio år framåt, och inflyttningen samt att fler deltidsboende blir permanentboende, kan vi lätt ha underlag för ett eget äldreboende i syd. Antingen kan man lägga in det i någon av detaljplanerna i Grönhögen, eller prioritera de områdena för inflyttning. Med fler boende blir det sen lättare att lösa kompetensförsörjningen. Normalt sett är det Socialnämnden som beslutar om behoven, nu planeras ett nytt boende i Färjestaden, och man vet att det kommer behövas ett till därefter. Om kommunen ska bygga går uppdraget till MBAB. Men idag är det fler och fler privata aktörer som bygger och driver äldreboende. Det ställs högre krav för ett biståndsbedömt boende. Det är både boende och arbetsplats, matförsörjning ska säkerställas, parkering och inte minst kompetensförsörjning. Ekonomin måste gå ihop för både byggande och drift. Idag bygger man gärna i flera plan, det kostar mer att bygga enplans, men inte omöjligt. Det behövs en tillräckligt stor tomt som kan godkännas för ett biståndsbedömt boende. När man väl har så stora omsorgsbehov är det ovanligt att klara av promenader på egen hand. Att lägga ett biståndsbedömt boende naturskönt med utsikt över alvar och hav kan vara klokare än att lägga det i tätort. Det som avgör är att det finns någon som vill bygga. Än är vi inte där, men tänker vi tio år framåt kan södra Öland ha vänt trenden till inflyttning med ljus i många hus även vintertid.

Passar på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts