Det rör på sig i Grönhögen
| |

Det rör på sig i Grönhögen

Gemensamhetsboende i Grönhögen I veckan har vi haft möte med planarkitekterna som tar fram detaljplanen för Syrenvägen. För att bilda en fastighet behövs en sk juridisk person som kommunen kan skriva avtal med. Det kan t ex vara en ekonomisk förening. Vi diskuterade placering av gemensamhetsboendet i Grönhögen. Strandskyddet omprövas när ny detaljplan tas fram. Vi utgår…

Nytt boende i Grönhögen/Sydöland? Intresseanmälan
|

Nytt boende i Grönhögen/Sydöland? Intresseanmälan

Nytt boende i Grönhögen? Det planeras för fullt i Grönhögen, för bostäder och verksamheter. Intresseanmälan har två syften. Dels för att markägare och exploatörer lättare ska få underlag för planering, dels för att i ett så tidigt skede som möjligt upprätta kontakten mellan intressenter och byggare. För mer information om vad som planeras, klicka här>>…

Äntligen hela Grönhögen
|

Äntligen hela Grönhögen

Efter att ha skrivit till politikerna att prioritera detaljplanen för Syrenvägen passade jag på att förstärka budskapet med insändare i tidningen. Både Barometern och Ölandsbladet publicerade, det kom till och med en positiv replik från kommunen! Sen kom beskedet, politikerna sa ja. Syrenvägen ska detaljplaneras! Så nu är alla detaljplaner på gång för Grönhögen. Politikerna…

Olika sätt att stimulera inflyttning
| |

Olika sätt att stimulera inflyttning

Fritidsägarna kom redan i mars till Öland. De har stannat kvar. Många som jobbat på distans förhandlar nu med arbetsgivare hur de kan permanentera arrangemenget. De som tidigare varit här några månader av året har förlängt säsongen. Fler och fler upptäcker hur fint det är här på våren och hösten. Borgholms kommun är på charmoffensiven….

Planera hela Grönhögen nu!
| |

Planera hela Grönhögen nu!

Jag har skrivit till politikerna. Prioritering av detaljplaner diskuteras på Plangruppens möte 8 oktober & beslutas på Samhällsbyggnadsnämndens möte 15 oktober. Planera hela Grönhögen. Detaljplanen för Syrenvägen-Nybovägen behöver en handläggare nu!Under många år har kommunen prioriterat att göra Färjestaden till stad, utvecklingen av mindre orter och byar har fått stå tillbaka. Trenden har vänt, idag flyttar…

Detaljplaner Grönhögen status sep 2020
| |

Detaljplaner Grönhögen status sep 2020

Varför är detaljplanerna så viktiga? Trenden har vänt, idag flyttar folk från städer, de söker sig till landet, till mindre orter, där bykänslan finns kvar och man kan bo granne med maten och naturen. Man söker en plats där tryggheten och lugnet ger livet en djupare mening. Med fiberbredband kan du jobba på distans, något…

Vem, vad & hur?
|

Vem, vad & hur?

Under tiden de nya detaljplanerna tas fram för Grönhögen är det värt att fundera på vem vill vi bjuda in att flytta hit? Vilka målgrupper har möjlighet och resurser? vad de vill bygga? Hur vill de bo? Vad behöver de för att driva företag? hur fångar vi upp intressenter? Vilka är de? Var hittar vi…

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000
| | |

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000

Strandskydd och andra restriktioner begränsar var man får bygga. Något Claes Elinder skriver detaljerat om i boken Rädda Sydöland. Även stort tack till Anders Andersson, planarkitekt på kommunen, som tålmodigt förklarat vad som gäller. I Mörbylånga kommun är strandskyddet 300 meter. “Utökat skydd längs Ölands kustStrandskyddet omfattar enligt lag (Miljöbalken 7 kap 13 §) land-…