|

Insändare: Släpp Syrenvägen fri

Släpp Syrenvägen fri. Ölandsbladet 02072022

Släpp Syrenvägen fri
Det är mer än två år sen jag blev ombedd att lägga ut info om förslag till detaljplan för Syrenvägen. Det var startskottet för mitt engagemang för byggplaner i Grönhögen. Kommunen äger marken, men skrev ett samexploateringsavtal med MBAB 2018. “Kommunen avser att tillföra området med byggklara tomter för villabebyggelse, och Bostadsbolaget avser att bebygga området med flerbostadshus och/eller rad-/par-/kedjehus i form av hyresrätter.”Nu är ju Grönhögen inte den enda orten som har byggbehov, då var Syrenvägen inte ens prioriterad i kommunens projektlista. När den kom med införlivades den med planen för hamnen/ytongområdet sen bröts den ut separat. Det har tagit lång tid, dels för att man inväntat MBAB, dels för att till exempel hamnen/ytongområdet har högre prioritet. Personalavgångar och hög arbetsbelastning för plan och bygg har knappast skyndat på processen. Andra kommuner anlitar externa konsulter för detaljplanering. De olika sätten att få fram en detaljplan är för beställaren kostnadsneutrala.
Behovet av hyresrätter i Grönhögen har under årens lopp varierat kraftigt. MBAB äger tomten intill de befintliga hyreslängorna, och projekterar för att bygga åtta lägenheter. De ska också ut på turné för att få ett bättre underlag av behoven.
Det nya förslaget för Syrenvägens detaljplan presenterades vid samhällsbyggnadsnämndens möte i april, godkänd att förberedas för samråd (det kommer i höst, planarkitekten är föräldraledig). Nyfiken som jag är, begärde jag ut protokollet.Den föreslagna detaljplanen är nu bara hälften av originalområdet. Marken ovanför ruinen som kommunen föreslagit till projektet gemensamboende, som startade med en studiecirkel i Södra Möckleby sockenförenings regi, är inte med. Endast den övre delen har projekterats för bostäder. Exploatören lär bli MBAB, någon gång i framtiden… Eftersom MBAB har planer för den tomt de redan äger, lär behovet av hyresrätter i Grönhögen vara mättad för en bra tid framöver.Varför detaljplanerar inte kommunen hela området för Syrenvägen? Det som efterfrågas är byggklara tomter, gärna så man kan hyra ut eller driva mindre verksamhet, även bostadsrätter/ägarlägenheter. Inflyttning väntar runt hörnet, men då måste det finnas någonstans att bo. Varför river man inte upp samexploateringsavtalet med MBAB? Att binda upp ett av de mest attraktiva områdena att bygga på i Grönhögen lägger bara sordin på utvecklingen.
Eva Dillner, Grönhögen

Publicerad i Ölandsbladet 2 juli 2022

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts