|

En samlad bild av byggbehov i Grönhögen

Dela

När man bygger hus är det rätt naturligt att intresset och engagemanget spiller över till allmänna bygga/bo frågor. Till att börja med delade inlägg (jan ’19) i vår Facebookgrupp Grönhögens vänner, sen kom följdfrågor och kompletterande info. Efter ett tag fick jag mail, kan du lägga ut det här (feb ’20). För att lättare samla ihop trådarna och informationen startade jag en ny kategori (juli ’20) på min blogg för Sydöland, med inlägg som berör framförallt utvecklingen i Grönhögen. Claes Elinders bok Rädda Sydöland var nog en väckarklocka för många.

Jag har pratat med byborna i Grönhögen, ringt runt till mäklare och markägare, kollat med husföretagen, byggledare och byggare, intressegrupper, investerare, jag har nog pratat med de flesta som jobbar på miljö och bygg i kommunen, politiker, tjänstemän… läst detaljplaner, exploateringsavtal och översiktsplaner. Det jag presenterar på bloggen är en sammansmältning av all information jag samlat in. Jag är inte ensam, vi är ett flertal som gör vad vi kan för att puffa utvecklingen framåt i Grönhögen.

VEM Vilka målgrupper har möjlighet och resurser att flytta till Grönhögen?

  • 50+ fågelskådare, golfare, naturälskare och konstnärer med egen inkomst är så att säga den lägst hängande frukten
  • de som annars funderat på att flytta utomlands – flytta till Sveriges Provence i stället
  • de bredbandsuppkopplade där verksamheten drivs till stor del via nätet
  • entreprenörer och företagare
  • IT och teknik utvecklare, kreatörer 
  • mitt i livet när barnen utflugna, dags att våga satsa på eget företagande
  • återhämtningsbranschen & besöksnäringen
  • med ett ändrat befolkningsunderlag behöver de lokala företagen fler anställda: städ, trädgård, bygg med mera

Någon som redan varit här som besökare eller deltidsboende har nog lättast att anpassa sig till livet på landet med äkta bykänsla. Har man bott på mindre ort är nog steget kortare än för någon som bott i storstad.

VAD behövs? Här lite samlad input från diverse branschkunniga. Lättast att sälja är redan befintliga hus, dvs den äldre bebyggelsen i Grönhögen. Det utbudet är försvinnande litet.

Idag är det ingen som bygger på spekulation när det ska byggas nytt. För nybyggnation är det vanligast att kunden köper tomt och därefter väljer hus och byggentreprenör. Bostadsrätter lägger exploatören ut skiss och planer, när tillräckligt många tecknat avtal kan bygget komma igång.

Tomtstorlek 600 – 1000 kvm, med byggrätt upp till 250 kvm. Möjlighet att kombinera bo/verksamhet eller hyra ut en del. Parhus kan vara intressanta. Plats att expandera från deltidsboende till permanentboende med verksamhet. 

Små tomter med hus upp till 100 kvm, så kallat generationsboende, för den som vill flytta från stor villa och trädgård, men ändå ha eget boende.

Gemensamhetsboende som utvecklats via studiecirklarna genom Södra Möckleby sockenförening. I Grönhögen vill man bygga på en tomt ovanför ruinen på Nybovägen. 8-12 hyresrätter, 2:or och 3:or med gemensamma sällskapsutrymmen.

Bostadsrätter/ägarlägenheter har inte tidigare byggts i Grönhögen, en outforskad möjlighet med potential. De går att utforma på många sätt som skulle passa in i Grönhögen. Villapriserna är tillräckligt höga för ägarlägenheter att utgöra ett intressant alternativ.

Hyresrätter. MBAB äger tomten på Nybovägen 14, där finns plats för en länga till med 4 lägenheter. Hyreskön har varierat stort, 2015 noll i kö, sen ett rejält uppsving, 2020 var kötiden nere på 10 dagar på plats 4. Mellan gemensamhetsboendet och en länga till lär behovet av hyresrätter vara mättad.

Många vill bo i markplan. Det byggs mest enplansvillor idag. 1-1/2 plans villor väljs ofta av den expanderande barnfamiljen, där man kan göra klart övervåningen allt eftersom familjen växer. Tvåplanshus byggs gärna där man vill ta vara på utsikten, eller behöver utrymmet för egen verksamhet. På sikt behöver vi tänka att unga flyttar in och det blir en ny generation i Grönhögen. Man behöver även tänka på hur man gör det möjligt för ungdomarna att bo kvar där de växt upp. Då måste det finnas jobb. En återkommande efterfrågan från verksamheter är personalbostäder för säsongsanställda.

HUR ser flyttkedjan ut? Många som köper börjar som fritidsboende, men planerar att flytta hit inom ett antal år. De många mertidsboende vi har i byn är guld värda, för att butiken och all service häromkring ska gå runt. De bidrar till att jobb och och företag startas, de nyttjar tjänster för städ och trädgård, de anlitar hantverkare. Vi må vara 50+ som startar flyttkedjan, men vi har redan flera barnfamiljer som följt i föräldrarnas kölvatten, och nu bor här permanent.

Vi som bor här ser gärna att vi blir fler, att man bygger så det nya harmonierar med det gamla. Bevara lugnet och den luftiga känslan mellan husen. Bygg vidare på den trygga bykänsla vi har, varsamt.

Mycket mer finns att läsa i inläggen nedan…

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts