| | |

VA och cykelled – ett vinnande koncept

Dela

Dagens Staffan Lagerström Cyklistens paradis är litet men ljuvligt påminde mig om att skriva om varför sträckan mellan Grönhögen och Södra Möckleby anses vara bästa biten på hela leden i syd. Här har man varit smart och kombinerat läggning av VA med cykelleden. Man måste ändå fylla igen efter VA och att då lägga några meter bred asfalt är win-win. Enklare diskussioner med markägare, bästa beläggningen med asfalt kan man kosta på när man slipper betala hela grävarbetet. Cyklisterna får en alldeles egen led att susa fram på. De slipper motortrafiken på landsvägen, men är ändå så nära att alla attraktioner ligger inom räckhåll.

Här läggs VA och cykelled 2014 mellan Södra Bruket och Albrunna. Foto: Eva Hansson Törngren
Cykelled och vandringsled går parallellt. Bergstigen mellan Södra Bruket och Albrunna

Det återstår ju en del VA ledningar att dra, framförallt på östra sidan, samt överföringsledningar mellan väst och öst. Så här ser VA-planen ut:

Här kan finnas flera möjligheter att kombinera cykelled med VA dragning. Om man tänker 10-20 år framåt i tiden lär cykelled bli del av infrastrukturen. Att då ha fina separata asfalterade cykelleder vore finemang!

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts