När boken är skriven

När boken är skriven är den långt ifrån färdig. Manuset ska korrekturläsas, korrigeras och redigeras. Alla stavfel ska hittas och grammatiken putsas. Flödar texten eller måste läsaren stanna upp och hitta tråden? Synpunkter från en liten grupp förstaläsare brukar ingå i processen. Här behövs tid att fundera hur du vill förhålla dig till dessa.

Texten behöver sedan konverteras till en tryckbar fil. Hur ska den grafiska formgivningen se ut? Textstorlek? Typsnitt? Beslut om bokens storlek, mjuka eller hårda pärmar, omslag osv är alla viktiga frågor som avgör hur boken uppfattas av läsaren.

Ska den ges ut som e-bok?
Är en ljudboksversion viktig?

Många frågor och minst lika många svar. Valmöjligheter i det oändliga. Men låt oss hålla oss till den tryckta biten inledningsvis. Boken behöver ett ISBN nummer, man kan kalla det bokens personnummer. Så ska den tryckas, antingen en hel upplaga eller print-on-demand. Hur ska detta finansieras? Eget förlag, författartjänstförlag eller har boken en chans att hamna på ett etablerat förlag? Vad är ett rimligt F:pris och vad ska boken kosta i butik eller på nätet?

Beslut behöver fattas om distribution och försäljning. Recensionsexemplar ska skickas ut, likaså pliktexemplar och förhandskopior till Bibliotekstjänst och Bokrondellen. Läsexemplar till bokhandlare och bokklubbar kan ge resultat.

Marknadsföring är inte en vetenskap. Ingen vet på förhand vad som kommer att ge resultat. Men bara för att du skrivit en bok så är ditt jobb inte färdigt. Resan har bara börjat med boksigneringar, mediainterjvuer och föredrag. Författaren är oftast varumärket som säljer boken.

Jag kommer att gå igenom detaljerna bit för bit, dela med mig hur jag tänkt och vad jag lärt mig.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts