Planera hela Grönhögen nu!
| |

Planera hela Grönhögen nu!

Jag har skrivit till politikerna. Prioritering av detaljplaner diskuteras på Plangruppens möte 8 oktober & beslutas på Samhällsbyggnadsnämndens möte 15 oktober. Planera hela Grönhögen. Detaljplanen för Syrenvägen-Nybovägen behöver en handläggare nu!Under många år har kommunen prioriterat att göra Färjestaden till stad, utvecklingen av mindre orter och byar har fått stå tillbaka. Trenden har vänt, idag flyttar…

Detaljplaner Grönhögen status sep 2020
| |

Detaljplaner Grönhögen status sep 2020

Varför är detaljplanerna så viktiga? Trenden har vänt, idag flyttar folk från städer, de söker sig till landet, till mindre orter, där bykänslan finns kvar och man kan bo granne med maten och naturen. Man söker en plats där tryggheten och lugnet ger livet en djupare mening. Med fiberbredband kan du jobba på distans, något…

Muddring och fix av pir i Grönhögens hamn
|

Muddring och fix av pir i Grönhögens hamn

Om några veckor drar arbetet igång. Det blir muddring av hamnen och fix av pir enligt planen som presenterades vid samrådsmötet 29 augusti 2019 Projektet försenades ett år när en oening miljödomstol helt oväntat sa nej till upplägget av muddermassor, pga av att del av upplägget skulle hamna inom strandskyddat område. Kommunen tvingades ladda om,…

Vem, vad & hur?
|

Vem, vad & hur?

Under tiden de nya detaljplanerna tas fram för Grönhögen är det värt att fundera på vem vill vi bjuda in att flytta hit? Vilka målgrupper har möjlighet och resurser? vad de vill bygga? Hur vill de bo? Vad behöver de för att driva företag? hur fångar vi upp intressenter? Vilka är de? Var hittar vi…

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000
| | |

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000

Strandskydd och andra restriktioner begränsar var man får bygga. Något Claes Elinder skriver detaljerat om i boken Rädda Sydöland. Även stort tack till Anders Andersson, planarkitekt på kommunen, som tålmodigt förklarat vad som gäller. I Mörbylånga kommun är strandskyddet 300 meter. “Utökat skydd längs Ölands kustStrandskyddet omfattar enligt lag (Miljöbalken 7 kap 13 §) land-…