|

Allt säljs

Så inledde mäklaren Peter Hallberg senaste mötet för arbetsgruppen Bofrågor i Nätverk Sydöland. Vad efterfrågas var kvällens första ämne. Även objekt som tidigare varit svåra att sälja går åt som smör i solsken. Södra Möckleby har fått ett rejält uppsving, där det under många år varit minst sagt trögt. Nu går tomterna åt. Mycket glädjande. Fler fritidsboende är här längre tider på året, rustar upp och vinterbonar, för att på sikt bo här permanent. Fråga nummer ett för potentiella köpare “finns det fiber?”. Jajamensam tack vare idoga ideella krafter som såg till att IP Only byggde fiberbredband på hela Sydöland. Det är stor efterfrågan på efteranslutning för de få som valde att inte dra in fiber vid första rundan. Framförallt vid ägarbyte är det vanligt att man drar in fiber för att öka värdet vid försäljning.

Allt säljs på Sydöland!

Östra sidan är också på uppåtgående, efterfrågan överstiger utbudet. Hus är naturligtvis lättare att sälja, men tomterna går åt och det är roligt att se husen byggas ett efter ett. Numera har mäklarna digitala visningar, ett femtiotal intressenter är inte ovanligt. Det fungerar bra med chans att ställa frågor och se hur allt ser ut inne och ute i huset. De som vill gå vidare kan boka visning på plats.

Var kommer köparna ifrån? Just nu många Stockholmare i våra sydsocknar, längre upp är det många Kalmariter. Intresset från Höglandet är fortsatt stor. Jag är en av dem, flyttade ner från Eksjö 2018. Inflyttare kommer från både storstad och mindre landsbygdskommuner.

Kommunalt VA är den andra stora frågan som är mycket viktig för köpare. Tyvärr ligger ju östra sidan och Smedby ett antal år fram i planering. Arbetsgruppen för VA frågor i Nätverk Sydöland jobbar på kreativa lösningar.

Priserna går uppåt för redan byggda hus. I Grönhögen ligger prisnivåerna på villa tillräckligt högt att bostadsrätter kan bli attraktiva. Bästa kunderna är fågelskådare. De är i mogen ålder, barnen har flyttat ut, de har bra jobb och lägger gärna pengar på att rusta upp husen de köper. Andra starka kundgrupper är golfare, naturälskare och konstnärer.

Nästa ämne var diskussion med Eva Engström hur vi får loss fler tomter och hur man bäst går vidare. Del av inflyttningskampanjen kommer att läggas på detta. Underlaget Eva H-T tagit fram för Södra Möckleby var väldigt bra. Ventlinge kommer ju detaljplanerna och pågående avstyckningar att tillgodose behovet ett tag framöver men det kan ju finnas lite fler möjligheter. Hur hittar man byggbar mark i de andra byarna? Vad gör vi sen? Bästa sättet att kontakta markägare?

Det finns en del ödehus, där man slagit ihop gårdar, eller byggt nytt boningshus. Men, utan en klausul att man inte har rätt att klaga på lantbrukets dofter och ljud om man köper ett hus, riskerar inte markägaren sin verksamhet. Många av ödehusen används som personalbostäder eller hyrs ut till turister.

Om en markägare vill stycka av och sälja tomter måste förhandsbeskedet vara klart från kommunen. Däremot kan själva avstyckningsavgiften läggas i försäljningen. Förhandsbesked kostar runt 15 000 kr, avstyckning cirka 60 000 kr för 2-3 tomter. För mer än 4 tomter krävs detaljplan, kostnaden ligger runt 150 000 upp till 500 000 kr för 14 tomter. Priser är ej exakta! För kombinationen bra tomt och bra läge får markägaren igen pengarna.

Kraftsamling Sydöland gjorde en enkät med fritidsboende som underlag för inflyttningskampanj. I sammanställningen finns en del matnyttig info kring varför man vill flytta till Sydöland och vad som behöver utvecklas. På Facebook finns en grupp för utflyttare från tätort till landsbygd. Även Kalmar län har genomfört en enkätundersökning av inflyttare, även den fylld med användbar infomation.

På nästa möte i gruppen Bofrågor gästas vi av planarkitekt Fredrik Meurling och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Johansson. De ska uppdatera oss om arbetet med detaljplanerna i Grönhögen. Spännande, det rör på sig!

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

9 Comments

 1. Jag har med behållning läst det du skriver och tror att det är rätt väg att gå , för att göra något positivt för Sydöland.
  Att försöka få gehör för att något måste göras, för det saktande hjulet Sydöland är svårt är svårt. Du såg det ju i mitt inlägg om det nya förslaget om upptagningsområde för högstadiet i kommunen. För att uttrycka det milt är intresset väldigt svagt. För de som gått där en gång nästan obefintligt.

  Det verkar sitta hårt fast bland de 40, -och 50-talister, som en gång bodde på Sydöland, att det var skönt att komma därifrån och glömma den tiden. När det gäller att skapa något positivt för östra sidan, är det särskilt besvärligt. Att påpeka något som förändrar dagens situation är extra känsligt. Speciellt om det kommer från ens.k. turist eller från någon som vuxit upp där. Speciellt det senare förknippas gärna med, ”du ska inte tro att du är något och komma hit och tala om för oss – hur det ska vara här”. Om du är intresserad kan du gå in i gruppen. Öland genom tiderna och läsa kommentarerna på mitt inlägg.

  Nu är jag inte speciellt känslig för kritik, men man ska vara klar över att, det får konsekvenser att vilja förändra något. Jag vill ju bygga ett Attefallshus i Gräsgårds hamn, men efter att ha kritiserat utvecklingen i hamnen för några år sedan, får jag tvärnobben. Man motiverar det med, att här är det färdigbyggt. Det är både modigt och imponerande av dig och flera andra ”eldsjälar”, att ni orkar kämpa, men spottar man på en sten tillräckligt länge, blir det så klart ett märke till slut.

 2. Jag har med behållning läst det du skriver och tror att det är rätt väg att gå , för att göra något positivt för Sydöland.
  Att försöka få gehör för att något måste göras, för det saktande hjulet Sydöland är svårt är svårt. Du såg det ju i mitt inlägg om det nya förslaget om upptagningsområde för högstadiet i kommunen. För att uttrycka det milt är intresset väldigt svagt. För de som gått där en gång nästan obefintligt.

  Det verkar sitta hårt fast bland de 40, -och 50-talister, som en gång bodde på Sydöland, att det var skönt att komma därifrån och glömma den tiden. När det gäller att skapa något positivt för östra sidan, är det särskilt besvärligt. Att påpeka något som förändrar dagens situation är extra känsligt. Speciellt om det kommer från ens.k. turist eller från någon som vuxit upp där. Speciellt det senare förknippas gärna med, ”du ska inte tro att du är något och komma hit och tala om för oss – hur det ska vara här”. Om du är intresserad kan du gå in i gruppen. Öland genom tiderna och läsa kommentarerna på mitt inlägg.

  Nu är jag inte speciellt känslig för kritik, men man ska vara klar över att, det får konsekvenser att vilja förändra något. Jag vill ju bygga ett Attefallshus i Gräsgårds hamn, men efter att ha kritiserat utvecklingen i hamnen för några år sedan, får jag tvärnobben. Man motiverar det med, att här är det färdigbyggt. Det är både modigt och imponerande av dig och flera andra ”eldsjälar”, att ni orkar kämpa, men spottar man på en sten tillräckligt länge, blir det så klart ett märke till slut.

 3. Tack! Ja ibland känns det motigt, men det går framåt. Nu jobbar kommunen med detaljplanerna i Grönhögen och vi ska få se hur de tänker så här långt i morgon. Spännande. Att få dispens inom strandskyddat område är i stort sett omöjligt, men det nya lagförslaget som ska träda i kraft nästa år ska göra det lättare att använda sunda förnuftet, att kunna lägga en byggnad eller två i närheten av befintlig bebyggelse.
  Kommer man igång med byggandet härnere hjälper det ju upp balansen mot Färjestaden, vad gäller skolor och all annan service. Jag har inte satt mig in i hela processen med nya högstadiet, men tydligen riskerade de skolpeng om de överlät till de privata aktörerna och därmed skulle det inte finnas resurser till de mindre skolorna. Styrningen av skattepengar leder till rätt märkliga beslut och prioriteringar.

 4. Tack! Ja ibland känns det motigt, men det går framåt. Nu jobbar kommunen med detaljplanerna i Grönhögen och vi ska få se hur de tänker så här långt i morgon. Spännande. Att få dispens inom strandskyddat område är i stort sett omöjligt, men det nya lagförslaget som ska träda i kraft nästa år ska göra det lättare att använda sunda förnuftet, att kunna lägga en byggnad eller två i närheten av befintlig bebyggelse.
  Kommer man igång med byggandet härnere hjälper det ju upp balansen mot Färjestaden, vad gäller skolor och all annan service. Jag har inte satt mig in i hela processen med nya högstadiet, men tydligen riskerade de skolpeng om de överlät till de privata aktörerna och därmed skulle det inte finnas resurser till de mindre skolorna. Styrningen av skattepengar leder till rätt märkliga beslut och prioriteringar.

Comments are closed.