Yttrandefriheten är grunden för demokrati

Dela

På senare tid har så många uttryckt med Eyorestämma “Vad kan vi göra?” Här en idé.

Yttrandefriheten inskränks mer och mer. Dags att säga ifrån. Hör av dig till politikerna. Makten utgår från folket. De är betydligt mer känsliga för folkopinionen än du anar. Här hittar du dina riksdagsledamöter. Välj valkrets för ditt län. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Jag har slängt ihop ett mail till riksdagsledamöterna i mitt län. Inte den elegantaste text jag satt ihop men den får fram poängen. Litet eller stort, långt eller kort, epost eller vykort – det viktigaste är att vi hör av oss. Eller skriv insändare/debattartikel i lokalpressen. Yttrandefriheten är en oerhört viktig fråga. Digitala bokbål är ett sluttande plan. Jag delar här min text som inspiration:

Yttrandefriheten är hotad – vad tänker ni göra åt det?

Till Riksdagsledamöter i Kalmar län
Techjättarna Twitter, Facebook, Youtube, Google med flera tar sig allt större friheter att tysta ner det fria ordet.
Yttrandefriheten är grunden för demokrati.
De sociala medierna är dagens motsvarighet till det allmänna torget.
De har inte ansvarig utgivare som press och television, där ansvaret för innehållet ligger på utgivaren. I omodererade kommentarsfält står den som gjort inlägget för dess innehåll. Därför blir det obegripligt att sociala medier styr innehållet efter egen agenda och godtyckligt raderar användare, censurerar inlägg, shadowbannar fria tänkare, algoritmer styr vad du får se samt så kallade faktarutor läggs slentrianmässigt på ämnen som behöver luftas och diskuteras.
Googles släckning av SwebbTV på YouTube är bara det senaste i en lång rad av övertramp. En kanal som är långt mer saklig än mycket som sänds via public service som vi tvingas betala absurda summor för. På SwebbTV kan man lyssna på intressanta intervjuer. En plats att vidga våra vyer. Människor kan tänka själva. Att kanalen har 65.000 följare visar på hur svältfödda vi är på djupare samtal med olika perspektiv och framförallt fakta.

SwebbTV hade runt 65.000 prenumeranter på Youtube och var den största alternativa kanalen som gjorde ”Joe Rogan-liknande” intervjuer på svenska. Med tanke på omfattningen av materialet utgör detta det största digitala bokbålet i svenska historia. – NewsVoice

SwebbTV som nu i ett slag fått hela sin kanal borttagen med runt 700 program producerade under fem års tid. Detta trots att inga lagar har brutits. Trots att SwebbTV nyligen beviljades statligt stöd och därmed anses ha god medieetisk sed och vara en del av det demokratiska mediala systemet. Men det struntar Google uppenbarligen fullständigt i. – Samnytt

SwebbTV sökte under oktober 2020 mediestöd från Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) som de fick bifall på sin ansökan. Kanalen är därmed ”statligt godkänd” och uppfyller alla krav på allsidighet, god medieetisk sed och mycket annat. Det innebär också att kanalen är klassat som ett nyhetsmedium som stärker den svenska demokratin. – NewsVoice

så skyddas dessa IT-jättar av lagstiftning: de är inte ansvariga för det som laddas upp på sina plattformar som betraktas som offentliga forum. Men samtidigt missbrukar de den ställningen genom att agera som publicister när det passar dem. De äter kakan och behåller den. – Samnytt

Först drev regeringen igenom en sänkning av elskatten för Google och Facebook till 0,5 öre/kWh, från 41,38 öre som hushållen betalar. Utöver det har Google fått ekonomiskt stöd genom regeringens elcertifikatssystem och tillsammans uppgår Löfven-regeringens subventioner till de båda bolagen till miljardbelopp. – Joakim Lamotte

Varför tvingas jag subventionera oetiska företag?
Utan yttrandefrihet har vi ingen demokrati. Sann mångfald är att alla åsikter får yttras. Du behöver inte hålla med.

När du inte längre sitter på makten, vill du tystas ner? För den dagen kommer, förr eller senare.
Vad tänker ni göra åt censuren som Google, Facebook, Twitter med flera helt godtyckligt praktiserar?
Hög tid att stå upp för demokratin, yttrandefriheten och folket!

Mvh/Eva Dillner

Länkar:

Ta lärdom från kampen om kvinnlig rösträtt. I filmen Suffragette (från minnet, ej ordagrant) säger ministern till tvätterskan “Ni kommer aldrig få igenom detta” varpå hon svarar “vad ska ni göra? vi finns i varenda hem, vi är hälften av befolkningen, ni kan inte tysta oss alla”

Exakt så, de kan inte tysta oss alla. Men då måste vi stå upp för oss själva. Makten utgår från folket.

close

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.