De kan inte tysta oss alla

Vi skulle ta och överrösa dem med vanliga brev. Istället för mail.

God idé! Här kommer en färdig text att skicka till riksdagsledamöterna i din valkrets. Ladda ner pdf:

eller kopiera texten:

Till våra folkvalda riksdagsledamöter i ……………………………………….. län

Lista https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Yttrandefriheten är grunden för demokrati

De sociala medierna är dagens motsvarighet till det allmänna torget. Teknikjättarna Twitter, Facebook, Youtube och Google tar sig allt större friheter att tysta ner det fria ordet.

Googles släckning av SwebbTV på YouTube julen 2020 är bara det senaste i en lång rad av övertramp. En kanal som är långt mer intressant än mycket som sänds via public service som vi tvingas betala absurda summor för. På SwebbTV kan man lyssna på intressanta intervjuer. En plats att vidga våra vyer. Människor kan tänka själva. Att kanalen har 65.000 följare visar på hur svältfödda vi är på djupare samtal med olika perspektiv och framförallt fakta. SwebbTV är godkänd av Myndigheten för Press, Radio och TV för presstöd, klassat som ett nyhetsmedium som stärker den svenska demokratin. 

Utan yttrandefrihet har vi ingen demokrati. Sann mångfald är att alla åsikter får yttras. Du behöver inte hålla med.

Sociala medier har inte ansvarig utgivare som press och television, där ansvaret för innehållet ligger på utgivaren. I omodererade kommentarsfält står den som gjort inlägget för dess innehåll. Därför blir det obegripligt att sociala medier styr innehållet efter egen agenda och godtyckligt raderar användare, censurerar inlägg, skuggbannar fria tänkare, algoritmer styr vad du får se samt så kallade faktarutor läggs slentrianmässigt på ämnen som behöver luftas och diskuteras.

Teknikjättarna är inte ansvariga för det som laddas upp på sina plattformar som betraktas som offentliga forum. Men samtidigt missbrukar de sin ställning genom att agera som publicister när det passar dem. Raderandet av hela SwebbTV:s kanal, med över 700 program producerade under fem års tid, utgör det största digitala bokbålet i svensk historia.

Regeringen håller teknikjättarna om ryggen med förmånliga elavtal och subventioner i miljardklassen. Google och Facebook betalar elskatt på endast 0,5 öre/kWh medan du och jag betalar 41,38 öre/kWh. I ett land där kapaciteten i elsystemet redan är ansträngd och svenska företag nekas expansion.

Det fria ordet är hotat. När du inte längre sitter på makten, vill du tystas ner? För den dagen kommer, förr eller senare. Censur är ett sluttande plan. Värna yttrandefriheten, utan den är vi ingen demokrati. 

Låt oss ta lärdom från tidigare strider. I filmen Suffragette (från minnet, ej ordagrant) säger ministern till tvätterskan ”Ni kommer aldrig få igenom detta” varpå hon svarar ”Vad ska ni göra? Vi finns i varenda hem, vi är hälften av befolkningen, ni kan inte tysta oss alla”. Exakt så, de kan inte tysta oss alla. Men då måste vi stå upp för oss själva. Makten utgår från folket.

Vi kräver att riksdag och regering genast vidtar åtgärder för att säkra den grundlagsskyddade yttrandefriheten på nätet, i synnerhet på de offentligt finansierade plattformarna Google, Youtube och Facebook.

Vi ger vårt fulla stöd till de riksdagsledamöter som beslutat att driva frågan i Sveriges riksdag och uppmanar alla ledamöter, oavsett partifärg, att självständigt arbeta för yttrandefrihet också i en digital tid.

Vi vädjar till allmänheten att delta i kampen för yttrandefrihet genom personvalskryss till ledamöter som driver yttrandefrihetsfrågor och genom att hålla ögonen öppna för demonstrationer, namninsamlingar och andra åtgärder för yttrandefrihet som kan komma framöver.

Namn/Signatur……………………………………………………………….     Ort/Datum…………………………………………..


Efter inlägget Yttrandefriheten är grunden för demokrati kom ett ännu bättre svar. Skicka vanliga brev. Mycket bra idé. Epost kan man lätt ignorera men när den fysiska inkorgen svämmar över med brev från folket får det större effekt.

Skriv ut pdf-filen eller kopiera texten ovan. Länk till listan på riksdagsledamöter finns även klickbar i dokumentet. Välj ledamöter, sen valkrets, så får du fram representanterna för ditt län. Kuvert och frimärken är en billig kostnad för att säkerställa demokratins framtid. Vill man skriva med egen handstil för att göra det mer personligt så är det bara att ta och kopiera texten.

Ladda ner, skriv ut, fyll i, frankera och lägg på postlådan.

Dela inlägget med en uppmaning att stå upp för det fria ordet. De kan inte tysta oss alla!

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts