Kungörelse DNR 531-1303-2022
|

Motvind Sverige överklagar Aurora beslut Natura 2000

Tillsammans med föreningen Motvind Sverige har överklagan skickats in till länsstyrelsen på Gotland där vi motsätter oss beslutet att bevilja vindkraftsindustrin Aurora Natura 2000 tillstånd. Här kan du läsa vår överklagan:

Runt södra Öland planeras den ena industriella vindkraftsanläggningen efter den andra. Vi gör vad vi kan. Det som förvånar när man sitter med i möten med Havs- och vattenmyndigheten samt Energimyndigheten inför de nya havsplanerna – politikerna detaljstyr men ingen har uppdraget för helheten, att skapa ett elsystem som levererar 24/7 till ett vettigt pris för svenska elkunder.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

Leave a Reply