Mötet med markägare en fullträff
|

Mötet med markägare en fullträff

Att bjuda in markägare till informationsmöte med kommunen blev en fullträff. Vi är så nöjda. Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland har stött och blött frågan – hur kan vi gå tillväga? Hur kan vi hitta fler möjligheter för bostäder? En förutsättning för inflyttning samt stävja utflyttningen från Sydöland. Kommunen kan inte uppmuntra markägare att stycka av…

Digitalt samråd om Utgrunden

Digitalt samråd om Utgrunden

Förra veckan var vi ett antal som deltog i det digitala samrådet med Marcon enligt önskan från kommunen efter myndighetssamrådet. Hela projektet har varit ute på samråd med deadline för skriftliga synpunkter 21 december 2021. Dagordning Marcon – bolaget Processen Tillstånd och berörd lagstiftning Bakgrund Nya Utgrunden Teknik och turbiner Innehåll MKB och analyser  Landskapsbild…

Informationsträff Nätverk Sydöland
|

Informationsträff Nätverk Sydöland

Lite sen i publiceringen, men ville få med uppdateringen efter bloggen flyttat till hemsidan. Till januarimötet hade Ås socken bjudit in våra kommunpolitiker: Hej och varmt välkomna till en informationsträff med Nätverk Sydöland!Nätverk Sydöland bildades för nästan exakt ett år sedan, som ett resultat av projektet Kraftsamling Sydöland, med syfte att genom dialog stärka samverkan…

Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?
|

Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?

Träffarna för Nätverk Sydöland roteras mellan våra socknar. Senast var det vi i Ventlinge som stod på tur. Torbjörn Arvidsson har nu tagit över efter Johan Bjärkse som min medrepresentant för Ventlinge socken. Stort tack till Johan och välkommen Torbjörn! Vår inbjudan: Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?  Tanken är…

Äger du mark på Sydöland?
|

Äger du mark på Sydöland?

Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland ser att folk vill flytta hit. Då behövs byggbar mark. Detaljplaner är på gång i Grönhögen samt några tomter i de andra byarna. Men vi tror det finns intresse för mer. Att stycka av mark kan kännas krångligt och komplicerat. Vi vill underlätta processen och kontakten mellan markägare och kommunen.Bofrågegruppen i…

Svensken lämnas med springnotan

Svensken lämnas med springnotan

Sen OX2 skickade ut sina planer för industriell vindkraft i Östersjön mellan Öland och Gotland tätt följd av Marcons planer för vindkraft i Kalmarsund vid Utgrunden, har jag läst på om energiförsörjning. 1985 kulminerade ett sekel av uppbyggnad av svensk elförsörjning. Vi hade genom kombinationen vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme ett urstarkt system för elproduktion, som…