Det rör på sig i Grönhögen
| |

Det rör på sig i Grönhögen

Gemensamhetsboende i Grönhögen I veckan har vi haft möte med planarkitekterna som tar fram detaljplanen för Syrenvägen. För att bilda en fastighet behövs en sk juridisk person som kommunen kan skriva avtal med. Det kan t ex vara en ekonomisk förening. Vi diskuterade placering av gemensamhetsboendet i Grönhögen. Strandskyddet omprövas när ny detaljplan tas fram. Vi utgår…

Nätverk Sydöland 14 jan 2021
| |

Nätverk Sydöland 14 jan 2021

Vi börjar komma igång, snart är nog alla representanter på plats för varje socken. Alla känner sig inte redo att göra prioriteringar bland sakfrågor utan vill lyssna runt i socknarna först. Därför gör vi en ny prioriteringsrunda inför nästa träff om tre veckor: Strandskydd Bostäder Seniorboende Inflyttning Hamnarna Båtfärja Cykelleden Toaletter Ödehus/tomma lokaler Kontorshotell Alunskolan…

Nätverk Sydöland
| |

Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland hade sitt första möte i december, med överlämning från uppstartgruppen och Kraftsamling Sydöland, introduktion av oss som ska representera socknarna samt en runda vad vi fått med oss som viktiga frågor att lyfta för Sydöland. På kommunens hemsida ligger nu info om nätverket och representanter från de sex socknarna. Även lokaltidningarna informerar Nytt…

De kan inte tysta oss alla

De kan inte tysta oss alla

“Vi skulle ta och överrösa dem med vanliga brev. Istället för mail.“ God idé! Här kommer en färdig text att skicka till riksdagsledamöterna i din valkrets. Ladda ner pdf: eller kopiera texten: Till våra folkvalda riksdagsledamöter i ……………………………………….. län Lista https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Yttrandefriheten är grunden för demokrati De sociala medierna…