|

Nätverk Sydöland 14 jan 2021

Vi börjar komma igång, snart är nog alla representanter på plats för varje socken. Alla känner sig inte redo att göra prioriteringar bland sakfrågor utan vill lyssna runt i socknarna först. Därför gör vi en ny prioriteringsrunda inför nästa träff om tre veckor:

  • Strandskydd
  • Bostäder
  • Seniorboende
  • Inflyttning
  • Hamnarna
  • Båtfärja
  • Cykelleden
  • Toaletter
  • Ödehus/tomma lokaler
  • Kontorshotell
  • Alunskolan
  • Fiber
  • Kalkbrotten i Grönhögen och Albrunna
  • Vatten o avlopp
  • Service
  • Besöksnäring
  • Kultur/konserter/samlingslokaler
  • Hastigheten i byarna
  • Företagande
  • Kollektivtrafik
  • Samsyn lantbruk och turism
  • Räddningstjänsten
  • Ställplatser
  • Hundrastgårdar
  • Bemötande och handläggningstider på kommunen
  • Samordnad turistinformation

Var ska tyngdpunkten ligga i vårt arbete? Bygga en stabil bas med fler permanentboende, mertidsboende och året-runt verksamheter? Besöksnäringen? Annat?

Jag vet inte riktigt hur vi ska formulera det, men när man läser alla idéer som lagts fram under årens lopp, finns visioner från det småskaliga och basala till flotta anläggningar à la ishotellet i Jukkasjärvi. Det finns ju något unikt med våra byar med havet och alvararet, som gör att folk vill bo här. 
Hur stakar vi ut riktningen? 
Vad kan vi göra som första insats som ger resultat?

Sakfrågorna går ju att samla i bredare teman och jobba med i arbetsgrupper

Vad tycker folket? Antingen kommentera inlägget eller kontakta medlem i nätverket. Nästa träff är 4 februari, vi behöver samla ihop svaren innan dess.

Tidigare inlägg ligger samlade under fliken Sydöland.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

2 Comments

  1. Hej! Om grupperna ska vänta på varandra, händer inte mycket, utan det blir som med alla andra försök, att allt rinner ut i sanden. Utan välj ut något som ligger nära tex. hamnarna. Här finns redan ett grundarbete, så det är bara att få kommunen att följa upp förslagen där. Att få kommunen att arbeta med ödehusen, är inte heller så lång start sträcka. Det är viktigt att man kan se resultat, och inte bara socialt umgänge på gruppernas möten.

Comments are closed.